Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Aktualizace Územního plánu Blansko – průběžná informace

21. června 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1083×

V prosinci 2015 byla Zastupitelstvem města Blansko schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Blansko za období od jeho vydání v závěru roku 2011. Jednalo se o zákonný termín. Zpráva obsahuje pokyny pro prověření řady dílčích předmětů v režimu změny územního plánu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Projektantem dokumentace Změny bude původní zpracovatel Územního plánu, ateliér ATELIER URBI spol. s r.o., Brno, Ing. arch. Jany Benešové, který již provedl úpravy grafiky mapových podkladů v souvislosti s digitalizací katastru na katastrálním území Blansko a přijal objednávku prací od odboru INV.

Projednání změn v režimu dle § 50 stavebního zákona bude zahájeno po převzetí dokumentace Pořizovatelem ÚPD (Ing. arch. Jiří Kouřil, vedoucí odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko), které se nyní předpokládá na konci měsíce srpna. Informace o umístění dokumentace bude poskytnuta Pořizovatelem ÚPD na internetových stránkách Města Blansko a samostatnou tiskovou zprávou.

Společné jednání s dotčenými orgány a dalšími subjekty proběhne v závěru roku 2016. Řízení o návrhu Změny ÚP Blansko bude zřejmě vypsáno tak, aby veřejné projednání proběhlo v lednu 2017. Časové nároky řízení a souvisejících činností neumožňují pro ukončení procesu (vydání Změny ÚP Blansko) využít dřívější než červnový termín Zastupitelstva Města Blansko.

odbor stavební úřad

 

Brzy v Blansku


15.12. 15:00 h, nám. Republiky
Třetí adventní sobota
19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování