Aktualizace Územního plánu Blansko – průběžná informace

21. června 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 825×

V prosinci 2015 byla Zastupitelstvem města Blansko schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Blansko za období od jeho vydání v závěru roku 2011. Jednalo se o zákonný termín. Zpráva obsahuje pokyny pro prověření řady dílčích předmětů v režimu změny územního plánu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Projektantem dokumentace Změny bude původní zpracovatel Územního plánu, ateliér ATELIER URBI spol. s r.o., Brno, Ing. arch. Jany Benešové, který již provedl úpravy grafiky mapových podkladů v souvislosti s digitalizací katastru na katastrálním území Blansko a přijal objednávku prací od odboru INV.

Projednání změn v režimu dle § 50 stavebního zákona bude zahájeno po převzetí dokumentace Pořizovatelem ÚPD (Ing. arch. Jiří Kouřil, vedoucí odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko), které se nyní předpokládá na konci měsíce srpna. Informace o umístění dokumentace bude poskytnuta Pořizovatelem ÚPD na internetových stránkách Města Blansko a samostatnou tiskovou zprávou.

Společné jednání s dotčenými orgány a dalšími subjekty proběhne v závěru roku 2016. Řízení o návrhu Změny ÚP Blansko bude zřejmě vypsáno tak, aby veřejné projednání proběhlo v lednu 2017. Časové nároky řízení a souvisejících činností neumožňují pro ukončení procesu (vydání Změny ÚP Blansko) využít dřívější než červnový termín Zastupitelstva Města Blansko.

odbor stavební úřad

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.