Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Hybatelé blanenských dějin – Zlaté dno řemesel a živností v Blansku (část druhá)

12. června 2016, historie, přečteno: 1417×

Malí lidé tvoří velké dějiny malými činy. V rámci seriálu, připraveného Galerií a antikvariátem Jonáš Blansko, společně poznáme ty osobnosti, které tvořily dějiny Blanska. Seriál je připraven v rámci oslav 880 let od první zmínky o Blansku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vydejte se s námi na toulky blanenskou minulostí a v pravidelném seriálu se seznamte s událostmi a významnými osobnostmi, které se nesmazatelně zapsaly do dějin našeho města.

My, František Josef První, z Boží milosti císař rakouský, král Uherský a Český… vedeni jsouce úmyslem živnostenskou přičinlivost v Naší říši rovnoměrně upraviti a co možná usnadniti, dali jsme následující schválení a nařizujeme takto…“

To jsou úvodní slova Císařského patentu č. 227/1859 Zákoníku říšského, kterým byl vydán řád živnostenský pro celý rozsah říše. Pozoruhodné na něm bylo, že po několika novelách – které svým počtem nepřesáhly zdaleka počet novel současného živnostenského zákona vydaného po listopadu 1989 – byl tento císařský patent platný až do vydání Zákoníku práce v roce 1965.

Živnosti byly v tomto zákoně rozděleny na svobodné, řemeslné a koncesované, přičemž mezi řemeslnými bylo uvedeno padesát čtyři živností, mezi nimiž byly i takové, které již dnes neznáme. Byl to například brdař, bečvář, košař, portář nebo bandážista.

Inu, živnosti byly za starého c. a k. mocnářství rozličné. V živnostenském řádu, resp. v nařízení k němu vydaném v roce 1908, se dočteme v Zákoníku říšském podmínky pro provozování živnosti kojných. Podnikatel činný na tomto úseku byl povinen zapsat do příslušného zprostředkovatelského seznamu pouze takové kojné, které prokážou lékařským vysvědčením, že jsou zdravé a ke službě kojných způsobilé.

Tentokrát předkládám další soupis řemesel a živností, které podstatným způsobem zasáhly do prosperity našeho města :

Anna Kalášová, strojní prádelna a žehlírna, Blansko, Horní Palava
Arnošt Kocman, zámečnictví a zařizování vodovodů, Blansko, č. 658
Jan Kocina, holičský závod, Blansko, Rožmitálova ul.
Jakub Kolda, oděvy, pánský krejčí, Blansko
Zdeněk J. Klíma, obchod smíšeným zbožím a jednatelství, Blansko
Konsum, zásobní, bytové a hospodářské družstvo odboru soukromých úředníků, úředníků vůbec a osob v Blansku a okolí, z. s .s r. o., Blansko
Konsumní družstvo Blahobyt, z. s. s r. o., Blansko
Kopřiva, obchodní dům, knihkupectví, obchod střelivem a zbraněmi, prodej ovocné šťávy, atd., Blansko
Miroslav Krabička, obchod smíšeným zbožím, Blansko
Fr. Kropatschek, dolování hlíny, Blansko
Mr. Křížka, lékárna, Blansko
Karel Kubelka, textilní továrna, Blansko
Richard Kučera, strojní a stavební zámečnictví, Blansko, Smetanova 272
Jindřich Kubala, hodinář, Blansko
Jan Kubový, stavební a galanterní klempířství, Blansko
K. Kupa, továrna na mechanické, elektrické nástroje a přístroje, Blansko, Klepačov
L. Kučerová, papírnictví, Blansko
Kyzlink a Kopřiva, obchod smíšeným zbožím, Blansko
Otto Libra, hodinářství, Blansko
Leopold Linkenseder, elektroprůmysl, elektroinstalace, motory, bleskosvody, Blansko, Vodní č. 491
Loto – Minařík, předprodej vstupenek na divadla, koncerty a jiné zábavné hudební produkce a prodej losů, československé třídní loterie, Blansko
Jakub Loubal, řeznictví a uzenářství, Blansko
Arnošt Macků, závod na vodovody a ústřední topení, Blansko
Emílie Malečková, pánské, dámské a dětské prádlo, Blansko, Rožmitálova ul.
Jan Marek, obchod smíšeným zbožím, Blansko
Mik. Matula, stavitelství, Blansko
Karl Mayer a synové, výroba hliněného zboží, Blansko
Karla Mlátilíková (Boháčková), galanterní, kartáčnické, košíkářské zboží a hračky, Blansko
Čeněk Mlčoch, malíř a natěrač, Blansko, Husova č. 611
Leodegar Morávek, obchod smíšeným zbožím, Blansko
Moravské závody kaolinové a hlinné, národní podnik, Blansko
M. Muršec, obchod stroji, váhami, nářadím, náčiním a závažím, Blansko
Bratři Nejezchlebové, stavění vodovodu a plynovodu, zařizování acetylenového světla a živnost zámečnická, Blansko
F. J. Nezbeda, obchod smíšeným zbožím a nálev lihovin, Blansko
Obecně prospěšné stavební družstvo pro Blansko a okolí, z. s. s r. o., Blansko
František Opatřil, malířství a natěračství, Blansko, Žižkova 190
Okresní spořitelna a záložna, Blansko (dříve Živnostenské úvěrové družstvo, z. s. s o. r.), Blansko
Živnostenská záložna, z. s. s o. r., Blansko, (Všeobecná záložna, z. s. s o. r., Blansko)
Pavel Plch, závod kartáčnický, Blansko
Jan Plachý, malby, Blansko
František Polák, zubní technik, Blansko

Reklamy

Příště: Zlaté dno řemesel a živností v Blansku (část třetí)

Použitá literatura:

Kolektiv autorů: K padesátému výročí trvání Společenstva živností svobodných a koncesovaných v Blansku, Blansko, 1935, 70 s. MZA Brno, Internet, Propagační a inzertní texty z knih, novin a časopisů jednotlivých živností v Blansku.

Pavel Svoboda
galerie a antikvariát Jonáš