Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město dbá na osvětu a prevenci ve školách

14. června 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1022×

V důsledku vzrůstajícího počtu případů nevhodného chování lidí ke zvířatům uspořádalo v průběhu května a června město Blansko ve spolupráci se Službami Blansko, s. r. o., a jím vedeným Útulkem pro psy, na blanenských základních školách sérii preventivně-osvětových besed na téma „Jak se správně chovat ke psům.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Žáci 1. stupně blanenských škol se setkali s vedoucí psího útulku Jarmilou Jurovou, která žákům poutavým a názorným způsobem vysvětlila, jak se o psy správně starat, jaká rizika při práci se zvířaty mohou vznikat, jak funguje psí útulek, zkrátka vše, co se psy souvisí.

Strážnicí Městské policie Blansko pak doplnili, jak se provádí odchyt psů a přiblížili svou činnost v této oblasti. Besedy vzbudily u žáků velký zájem, o čemž se osobně přesvědčil i pan místostarosta Crha, garant za školství, který se osobně zúčastnil besedy na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Preventivní akce ve školách
Foto: archiv odboru

Žáci ze ZŠ Blansko, Erbenova 13 pak dokonce z vlastní iniciativy shromáždili značné množství potravinových doplňků pro psy, které darovali útulku.

Série akcí byla zakončena na ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17, kde měli žáci besedu ozvláštněnu i přítomností pejska.

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav