Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Novela zákona umožní městům ocenit významné životní události svých občanů

24. června 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 927×

Ochrana osobních údajů zakazovala doposud obcím využívat údaje o věku občanů ze základního registru obyvatel k přípravě oslav a předání blahopřání k významnému životnímu jubileu. To se má s novým zákonem od července změnit.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko, potažmo Komise pro občanské záležitosti, má společenské poslání a její členové reprezentují město při významných společenských událostech v životě občanů. V rámci své činnosti mimo jiné členové této komise navštěvují občany města při příležitosti jejich významných životních jubileí – dovršení věku 80, 85, 90 a více let. Při této návštěvě jubilant obdrží písemné blahopřání a dárkový poukaz.

„Komise se po téměř deseti letech navrací k systému, který zde fungoval do roku 2007, což v praxi znamená, že členové komise dostanou seznamy jubilantů z informačního systému evidence obyvatel. Předpoklad je takový, že může dojít k  mírnému nárůstu počtu jubilantů,“ uvedl vedoucí Odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko Radek Gajdošík.

Nyní takto navštíví ročně cca 200 občanů. Mimo tato jubilea organizuje komise i oslavy zlaté a diamantové svatby s možností obnovení manželského slibu.

Pokud by obec chtěla gratulaci k výročí narozenin uveřejnit např. v místním tisku, je nadále nutný souhlas občana, jehož se gratulace týká.

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese