Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Program 9. zasedání zastupitelstva

8. června 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1173×

9. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 14.06.2016 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení

 2. Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva města

 3. Prodej a směna pozemků

 4. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky

 5. Výkup a finanční příspěvek na IS v Horní Lhotě, lokalita Na Familiích

 1. Poskytnutí příspěvku na vybudování IS – vodovodu a splaškové kanalizace

 2. Výkup dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, komunikace a zpevněných ploch

 1. Výkup komunikace, ul. Březinky – AO REAL

 2. Přeložka koryta potoka a vybudování ochranné zídky

 3. Prodej volných bytů

 4. Odpis pohledávky

 5. Obecně závazné vyhlášky

 6. Vyřazení nehmotných investic z inventury

 7. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace

 8. Individuální dotace z oblasti kultury a zájmové činnosti

 9. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017

 10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 – sociální služby

 11. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města

 12. Volba přísedících k Okresnímu soudu v Blansku

 13. Závěrečný účet města Blansko za rok 2015

 14. Účetní závěrka města Blansko za rok 2015

 15. Rozpočtová opatření

 16. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu

 17. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

 18. Interpelace členů zastupitelstva

Mgr. Ivo Polák
starosta

 

Brzy v Blansku


01.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
01.06. 20:00 h, zámecký park
Velký koncert SEBASTIAN s kapelou
04.06. 19:00 h, kino
VYNÁLEZCE A PRŮMYSLNÍK ERICH ROUČKA

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.