Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Se strategií parkování pomůže městu odborná studie

28. června 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 848×

Analýzu parkování, využití parkovišť ve městě a směrový průzkum přinese studie Centra AdMaS VUT v Brně. Týdně projede městem přes 80 tisíc aut. Město však nemá relevantní informace o tom, kolik z nich se v Blansku zastaví a kolik jich jím pouze projíždí. K výsledkům studie přihlédne rada města v závěru roku a rozhodne o tom, která parkoviště budou zpoplatněna a v jaké výši. Předmětem šetření bude rovněž parkování v sídlištích.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Hlavním impulsem pro zadání této zakázky bylo podle jednatele městské společnosti Služby Blansko Jiřího Charváta získání relevantních údajů o využití parkovišť ve městě, o počtu aut, která Blanskem pouze projíždějí a o tom, zda je třeba budovat nová parkovací místa a ve kterých místech. Studie tak má městu přinést ucelený materiál o potřebách a současných možnostech parkování v Blansku.

„S pracovníky Centra AdMaS VUT v Brně jsme se dohodli na následujícím postupu: v rámci dopravního průzkumu byly během května umístěny v pěti různých lokalitách při vstupu do obce statistické radary, které zaznamenaly v rámci týdenního měření intenzitu dopravy. Dalším krokem bude analýza parkovišť a směrový průzkum dopravy,“ uvedl Charvát.

V rámci analýzy parkování budou v blanenských ulicích umístěny kamery, které snímají posledních pět znaků SPZ. Ty mají podle Radky Matuszkové z Centra AdMaS VUT Brno odhalit, odkud řidiči do města přijíždějí, jaká je průměrná délka jejich stání a co je jejich nejčastějším cílem.

„V nejvýznamnějších lokalitách, jako například u hlavního nádraží, u nemocnice nebo u základních škol, hodláme navíc s lidmi, kteří využívají parkování v těchto místech, osobně mluvit, jejich názory a zkušenosti s parkováním ve městě pro nás mohou být velmi cenné,“ upřesnila Matuszková.

Ukončení jednotlivých fází projektu je stanoveno na závěr listopadu. Během prosince tak blanenští radní přihlédnou k výsledkům studie, jejíž součástí bude rovněž několik variant řešení situace parkování ve městě. Nová strategie parkování v Blansku tak začne platit od 1. ledna 2017. 

red

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík