BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Hospodaření města za rok prověřil audit. Vedlo si na výbornou

7. července 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1097×

Hospodaření města bylo přezkoumáno auditorskou firmou, která provedla přezkoumání hospodaření města ve dvou etapách: na podzim loňského roku a začátkem letošního roku tak, aby výsledek přezkoumání hospodaření byl znám při projednání Závěrečného účtu města za rok 2015 na zasedání zastupitelstva města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Při přezkoumání se mimo jiné prověřuje plnění příjmů a výdajů rozpočtu, vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu jiných subjektů, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, ručení za závazky jiných osob, zastavování movitých a nemovitých věcí, zřizování věcných břemen, stav pohledávek a závazků a v neposlední řadě účetnictví vedené městem.

Stejně jako v předešlém roce, i letos obstálo město při přezkumu velmi dobře; nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Závěrečný účet města za rok 2015, jehož součástí je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, byl schválen na 9. zasedání Zastupitelstva města Blanska dne 14.06.2016.

finanční odbor

 

Brzy v Blansku


28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.