Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Novela zákona o cestovním ruchu upravuje definici zájezdu

11. července 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 3266×

V souvislosti s probíhající sezonou dovolených a zájezdů, které jsou uzavírány či zprostředkovávány cestovními kancelářemi a agenturami, upozorňujeme, že dne 29. prosince 2015 nabyl účinnosti zákon č. 341/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nově se upravuje zejména v § 1 odst. 1 zákona definice zájezdu – zájezdem se rozumí soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:

  • ubytování,

  • dopravu,

  • jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

Definice zájezdu obsahuje oproti předchozí úpravě vymezení jiné služby cestovního ruchu podle § 1 odst. 1 písm. c) zákona pouze jako jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb. Nově se tedy již neuvádí, že významnou částí zájezdu je tato jiná služba, pokud tvoří alespoň 20 % ceny zájezdu. Termín „cestovní smlouva“ je v zákoně nahrazen termínem „smlouva o zájezdu“ v souladu s terminologií užívanou občanským zákoníkem.

Nadále platí, že prodávat zájezd uzavřením smlouvy o zájezdu může jen provozovatel cestovní kanceláře. Zprostředkovávat prodej zájezdu je oprávněn jak provozovatel cestovní kanceláře (na základě živnostenského oprávnění pro živnost „provozování cestovní kanceláře“), tak i provozovatel cestovní agentury (na základě živnostenského oprávnění k provozování živnosti volné).

Dále stojí za zmínku ustanovení § 3 odst. 4 písm. a), které ukládá cestovním agenturám, aby v případě nabízení zájezdu prostřednictvím internetových stránek byla informace o pořádající cestovní kanceláři uvedena zřetelně na stejné úrovni internetové stránky jako podstatné informace o zájezdu.

Zjednodušeně řečeno informace o pořádající cestovní kanceláři musí spotřebitel obdržet v okamžiku, kdy se na internetové stránce zobrazí podstatné informace o zájezdu – jako například cena zájezdu, místo pobytu (destinace), termín zahájení a ukončení zájezdu.

Podrobnější informace týkající se cestovního ruchu včetně novely výše uvedeného zákona a přehledu platných právních předpisů je možné najít na stránkách ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) v sekci „cestovní ruch“.

odbor Obecní živnostenský úřad

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav