Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Úpravy středu města Blaneští hodlají řešit komplexně. Schody k zámku se prozatím stavět nebudou

4. července 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1390×

Propojení od nám. Svobody směrem k zámku za bývalou hasičkou mělo být hotovo už loni. Došlo však ke změně z důvodu odvolání účastníka řízení v přípravné fázi projektu. Celá akce se tak posunula na letošní podzim. Rada města Blanska se však rozhodla s budováním nových schodů k zámku počkat.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

K obratu oproti původnímu plánu došlo v souvislosti s projednáním tohoto záměru v Investiční komisi při Radě města Blanska. Ta měla na programu úpravy veřejných prostranství středu města kolem bývalého hotelu Dukla, oblasti podzámčí, řešení parkování, dopravy a zeleně. 

„Využil jsem svého práva účastnit se jednání komise, protože se domnívám, že úpravy středu města je nutné provést s rozvahou a komplexně. V tom jsem se také shodl i se členy komise. S výstavbou schodů z Rožmitálovy ulice k zámku tedy počkáme s tím, že nyní se zaměříme na revitalizaci míst ve středu města, kterých se nedotknou případné úpravy města jako komplexu. Začali jsme proto s opravou chodníku na západní straně nám. Republiky, kde se vyměňuje stará a nevyhovující čtvercová dlažba za zámkovou, pokračovat budeme na ulici Seifertově pod gymnáziem,“ vysvětluje starosta Ivo Polák.

Rekonstrukce chodníku na nám. Republiky
V současné době probíhá oprava chodníku na západní straně nám. Republiky. Foto: J. Franchi

„V příštím roce pak chceme dát do rozpočtu prostředky na rekonstrukci budovy ZUŠ Blansko, která má kromě potřeby nové fasády značné problémy s vlhkostí. S tím pak souvisí i řešení, co s budovou bývalé hasičky a vůbec celého podzámčí. To bude předmětem dalších jednání. Komplexních úprav středu města se úzce dotýká i řešení dopravy, především pak dosažení maximální plynulosti,“ upřesnil starosta.

Investiční komise při Radě města Blanska tak na základě studie městského architekta doporučila zohlednit v rámci úprav veřejných prostranství středu města zachování parkování pro autobus, posunout východní část vozovky ulice Rožmitálovy, odstranit vjezd na parkoviště z ulice Rožmitálovy, prověřit kapacity odbočovacího pruhu v ulici Seifertově a případně i jeho existenci. Předmětem diskuze byla rovněž městská zeleň. Ta je podle starosty Poláka v současné době ve středu města nedostačující.

red

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík