Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V rámci Týdne pro rodinu se otevřely dveře poradny. Odborníci sdíleli zkušenosti z praxe

3. července 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 965×

V rámci Týdne pro rodinu, který letos připadl na 8.–15. května 2016, proběhl v prostorách Poradny DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zájemci z řad veřejnosti měli možnost prohlédnout si prostory Poradny, získat informace týkající se její činnosti a odnést si tipy na zajímavou literaturu z oblasti rodinných vztahů. Pro děti byl připraven dětský koutek se zábavným kreativním tvořením.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Každoročně jsou zváni také pracovníci spolupracujících institucí. Letos to byly pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) Blansko a Boskovice a také obou oblastních Pedagogicko psychologických poraden. Pozvání nakonec přijaly jak Boskovičtí, tak také kolegyně z blanenského oddělení SPOD.

V hojném počtu se dostavily i pracovnice blanenské pedagogicko-psychologické poradny. V neformální atmosféře se tak sešlo okolo patnácti odborníků. Setkání bylo skvělou příležitostí navázat osobní kontakty a sdílet zkušenosti dobré praxe, či se naopak podělit o některé obtíže, se kterými se potýkáme.

Pracovnice blanenského OSPODu oceňovaly zejména dostupnost a flexibilitu psychologického poradenství a úzké týmové spolupráce jako něčeho, o co se mohou opřít. Být k ruce pracovnicím OSPOD je dlouhodobou prioritou Poradny a tato úzká spolupráce mezi oběma odděleními se ukazuje být velmi efektivním způsobem, jak přistupovat ke komplexnímu řešení naléhavých případů ohrožení dítěte či krize rodinného systému.

Jako velmi přínosnou hodnotily nově zavedenou týmovou supervizi, kterou každý měsíc absolvují obě oddělení společně pod vedením zkušeného odborníka na dětskou psychologii Mgr. Petra Sakaře, PhD. Zástupkyně boskovického OSPODu si pochvalovaly zejména dostupnost služeb mediátorů, které svým klientům mohou v rámci projektu nabízet zdarma.

Shodli jsme se na tom, že manželské a rodinné poradenství má své pevné místo jak v návaznosti na péči SPOD, tak v návaznosti na činnost PPP. Současně však zazníval povzdech nad tím, že kapacita našich služeb je omezená a bylo by velmi užitečné ji navýšit.

Cílem tohoto setkání bylo navázat osobní kontakty a vyjasnit si jednak možnosti, ale také limity vzájemné spolupráce. Setkání bylo pro všechny zúčastněné velmi příjemné a obohacující a věříme, že svému účelu velmi dobře posloužilo.

Podrobné informace o službách Poradny naleznete na internetové adrese www.blansko.cz/poradna.

odbor sociálních věcí