Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Zvýšený výskyt kůrovce v lesních porostech

12. července 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1078×

V důsledku loňského suchého a horkého léta došlo k oslabení lesních porostů i ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko). Smrkové porosty trpí nedostatečnou odolností a schopností bránit se napadení hmyzích škůdců.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z tohoto důvodu se letos v lesích vyskytuje značné až nadprůměrné množství kůrovcem napadených stromů a v nejbližší době dojde k vylétnutí dalších dospělých brouků. Lesníci v tuto dobu pokládají lapáky, feromonové lapače a cílevědomě odstraňují kůrovcem napadené stromy z porostů.

Nejhorší situace tradičně bývá v lesních porostech drobných vlastníků lesa, ve správním obvodu ORP Blansko se jedná o lesy ležící na území obcí Lipůvka, Černá Hora, Újezd u Černé Hory, Žernovník, Býkovice, Dlouhá Lhota a Brťov-Jeneč.

Drobní vlastníci lesa, přes opakované výzvy od svých odborných lesních hospodářů, nečiní žádná efektivní opatření k eliminaci kůrovce. Většina přistupuje ke kácení kůrovcem napadených stromů až po písemné výzvě orgánu státní správy lesa, kterým je pro území ORP Blansko odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko.

Následné správní řízení končí zpravidla pokutou, protože vlastník si de facto neplnil svou zákonnou povinnost, která mu ukládá provádět účinná opatření tak, aby předešel a zabránil působení škodlivých činitelů na les.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík