Knihovna představuje projekt GENEALOGIE II.

14. srpna 2016, kultura, přečteno: 1619×

Již ve chvíli, kdy končil projekt GENEALOGIE, avizovali jsme, že vzhledem k setrvalému velkému zájmu veřejnosti připravíme jeho praktičtěji zaměřené pokračování. Slib nabyl reálné obrysy a na podzim odstartuje projekt GENEALOGIE II.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se o cyklus čtyř jednohodinových seminářů s převažující náplní čtení starých textů a sestavení modelového rodokmenu pod opětovným lektorským vedením člena Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně Jana Kose.

Maximální počet účastníků byl stanoven na čtyřicet s tím, že frekventanti budou rozděleni do dvou pracovních skupin po dvaceti. Vlastní rozdělení je v kompetenci organizátora a účastníci o něm budou informováni před zahájením projektu e-mailem, respektive SMS.

Cyklus bude zahájen ve čtvrtek 22. září 2016 a bude probíhat od září do prosince 2016 vždy jednou za měsíc (převážně ve středu) tak, že skupina 1 od 16 do 17 hodin a skupina 2 od 17:30 do 18:30 hodin.

Poplatek za celý projekt ve výši 300 Kč bude uhrazen společně s odevzdáním závazné přihlášky a je nevratný. Místem, kde je nutno odevzdat přihlášku (včetně provedení platby), je studovna a čítárna Městské knihovny Blansko (v provozní době).

Projekt garantuje ředitel instituce (reditel@mk.blansko.cz, 516 410 100), který poskytne veškeré další informace.

Přihlášku (včetně anotace) je možno stáhnout z webu knihovny www.knihovnablansko.cz.

Pavel Přikryl
ředitel Městské knihovny Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter