Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Oprava vozovky a chodníků v ulici Těchovské

11. srpna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1575×

V rámci stavby na ul. Těchovské dojde k výměně a sanaci podloží, se kterým se původně nepočítalo. Současně probíhají jednání o vzájemné koordinaci staveb, jejichž investorem není město.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se o stavby společnosti E.ON a RWE. Tyto stavby se původně neměly realizovat současně se stavbou města, ale vzhledem k tomu, že se nakonec podařilo tyto stavby zařadit do plánu investic daných společností, bylo přistoupeno k danému řešení.

Pro společnost E.ON je v současné době již vydáno územní rozhodnutí, které je v procesu nabytí právní moci. Na základě pravomocného rozhodnutí bude možné zahájit stavbu „Obnovy NN v ul. Těchovská“, která spočívá v obnově sítě nízkého napětí z venkovního do zemního kabelového vedení. Současně probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

ulice Těchovská

Pro společnost RWE je momentálně podána žádost u stavebního úřadu na vydání územního souhlasu. Dodavatel stavby, který bude provádět rekonstrukci plynovodního řadu a přípojek pro společnost RWE je již znám. Jedná se o společnost Moravský Plynostav a.s.

Od 08.08.2016 bude probíhat sanace podloží, budou provedeny zkoušky únosnosti pláně, poté nastoupí firma Moravský Plynostav, a.s. k provedení rekonstrukce plynu.

Dodavatel stavby opravy vozovky a chodníků Ekostavby Brno, a.s. provede závěrečnou úpravu povrchu vozovky a chodníku.

Ukončení stavby se předpokládá k 31.10.2016.

ulice Těchovská

Toto řešení je pro občany bydlící v dané lokalitě nepříjemné, ale na druhou stranu se jedná o konečné řešení, takže v dalších cca 20 letech nebude nutné (mimo mimořádné události, např. typu havárie) do nové vozovky a chodníku zasahovat.

odbor komunální údržby