Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Padající kamení zastavilo práce na klepačovských serpentinách

23. srpna 2016, ostatní, přečteno: 1574×

Na rekonstruované části silnice č. 37443 Blansko–Klepačov došlo k dočasnému přerušení prací. V blízkosti skalního podloží totiž dochází k samovolnému uvolňování nejen skalních úlomků, ale i celých kamenných bloků. Z důvodu zajištění bezpečného průjezdu touto oblastí je tak zcela nezbytné zajistit svahy, což se neobejde bez nové projektové dokumentace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Geologický průzkum georadarem vyhodnotil nezvětralé skalní podloží v jiném rozsahu, než v jakém bylo skutečně nalezeno, smykové plochy jsou navíc nepříznivě skloněny přímo ve směru do nové vozovky. Oproti původnímu projektu se tak vybuduje nová opěrná zeď.

„Již tento týden se začne s kácením lesa mezi vozovkami, aby se rozšířil prostor pro snížení sklonu svahu. Z toho důvodu je nutné počítat s prodloužením čekacího intervalu na semaforech, což je samozřejmě velmi nepříjemné nejen pro Klepačovské, ale i pro ty, kteří míří do této části města. Rád bych proto požádal všechny, kterých se toto dočasné omezení týká, o pochopení a trpělivost,“ apeluje starosta Ivo Polák.

Serpentiny na Klepačov
Stávající odbourání skalního masivu je nedostatečné. Pro zajištění prostoru pro novou opěrnou zeď tak dojde k většímu zásahu do svahu. Foto: S. Mrázek

Vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele prací, včetně vyprojektování technického řešení v souvislosti se zajištěním svahů, se kterými se dříve nepočítalo, má svá pevně daná pravidla a zákonné lhůty, což znamená nevyhnutelné zpoždění.

Přesný termín dokončení proto nelze do definitivního stanovení technologie prací přesně stanovit.

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese