Padající kamení zastavilo práce na klepačovských serpentinách

23. srpna 2016, ostatní, přečteno: 2142×

Na rekonstruované části silnice č. 37443 Blansko–Klepačov došlo k dočasnému přerušení prací. V blízkosti skalního podloží totiž dochází k samovolnému uvolňování nejen skalních úlomků, ale i celých kamenných bloků. Z důvodu zajištění bezpečného průjezdu touto oblastí je tak zcela nezbytné zajistit svahy, což se neobejde bez nové projektové dokumentace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Geologický průzkum georadarem vyhodnotil nezvětralé skalní podloží v jiném rozsahu, než v jakém bylo skutečně nalezeno, smykové plochy jsou navíc nepříznivě skloněny přímo ve směru do nové vozovky. Oproti původnímu projektu se tak vybuduje nová opěrná zeď.

„Již tento týden se začne s kácením lesa mezi vozovkami, aby se rozšířil prostor pro snížení sklonu svahu. Z toho důvodu je nutné počítat s prodloužením čekacího intervalu na semaforech, což je samozřejmě velmi nepříjemné nejen pro Klepačovské, ale i pro ty, kteří míří do této části města. Rád bych proto požádal všechny, kterých se toto dočasné omezení týká, o pochopení a trpělivost,“ apeluje starosta Ivo Polák.

Serpentiny na Klepačov
Stávající odbourání skalního masivu je nedostatečné. Pro zajištění prostoru pro novou opěrnou zeď tak dojde k většímu zásahu do svahu. Foto: S. Mrázek

Vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele prací, včetně vyprojektování technického řešení v souvislosti se zajištěním svahů, se kterými se dříve nepočítalo, má svá pevně daná pravidla a zákonné lhůty, což znamená nevyhnutelné zpoždění.

Přesný termín dokončení proto nelze do definitivního stanovení technologie prací přesně stanovit.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter