Máte rádi mýty a legendy? Zúčastněte se literární soutěže

6. září 2016, kultura, přečteno: 1752×

Oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Blansko se připojuje k projektu Městské knihovny Břeclav a Moravské zemské knihovny v Brně Jižní Morava čte. V jeho rámci je se zahájením školního roku vyhlášena literární soutěž pro děti a mládež na téma „Mýty a legendy mého kraje“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Pravidla soutěže:

I. Účastníci

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 6 do 18 let:

I. kategorie: 6–9 let
II. kategorie: 10–18 let

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený v roce 2016.

Účastník soutěže dává souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, případně kontakt na zákonného zástupce.

II. Soutěžní práce

Rozsah soutěžní práce je minimálně jedna a maximálně pět stran textu.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na motivy skutečných či vymyšlených legend a pověstí musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě na e-mailovou adresu knihovny.

Termín pro odevzdání prací: 30. října 2016.

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením se uskuteční v zapojených knihovnách v rámci aktivit doprovázejících celostátní akci Den pro dětskou knihu (26. 11. 2016).

III. Údaje v přihlášce

Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou: jméno, datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu školy a třídu. U dětí do 15 let kontakt na zákonného zástupce.

Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity ani poskytnuty třetím osobám.

Přihlášku si můžete vyzvednout v oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Blansko.

IV. Autorská práva

Autor uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a současně uděluje souhlas se zveřejněním soutěžního textu v dokumentech vyhlašovatele a organizátorů soutěže v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Současně prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.

Účastníci soutěže poskytují souhlas, aby fotografie pořízené v souvislosti s konáním projektu, byly uveřejněny v rámci medializace a závěrečného vyhodnocení.

V. Hodnocení a odměny

Soutěžící práce bude hodnotit zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie bude oceněna pouze jedna práce. Vítěz z každé kategorie se zúčastní (v doprovodu jednoho rodiče, prarodiče či knihovníka, tzn. v počtu dvou osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v sobotu 3. 12. 2016 v brněnském Divadle Polárka.

Soutěž je vyhlášena s podporou dotace Jihomoravského kraje (http://jiznimoravacte.mzk.cz/).

Poznámka:

1) Podmínkou účasti v soutěži není registrace v místně příslušné knihovně zapojené do projektu.

2) Možným místem pro napsání a vytištění soutěžních prací jsou knihovny zapojené do projektu. Účastníci

mohou využít asistované pomoci knihovníka.

Ivana Filoušová
Městská knihovna Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter