Nové parkoviště u nemocnice už jede v ostrém provozu. Zatím zdarma

29. září 2016, ostatní, přečteno: 5906×

138 nových parkovacích míst má odlehčit dopravě u blanenské nemocnice. Od 29. září je mohou začít návštěvníci zdravotnického zařízení využívat.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Zatím mohou využít parkoviště zdarma. Placení za parkování bude zavedeno později (asi za týden). Řídit se bude ceníkem, který schválila na své 14. schůzi Rada města Blanska. Viz konec článku. Část parkovacích míst si budou moci dlouhodobě pronajmout zaměstnanci nemocnice.

parkoviště nad Nemocnicí Blansko

Na stavbu parkoviště přispěl Jihomoravský kraj. Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši čtyř milionů korun podepsali starosta města Blanska Ivo Polák a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v květnu 2016 v Nemocnici Blansko. Hejtman Michal Hašek tak nechyběl na dnešním slavnostním předání. V proslovu zdůraznil stálou podporu poskytovanou nemocnicím v Blansku a Boskovicích, ačkoliv se nejedná o krajská zařízení. V plánech zdravotnické péče v kraji se s nimi ale počítá.

Starosta Ivo Polák na slavnosti poděkoval všem, kdo se na investici nějak podíleli: „Po rocích přešlapování je realizace tolik potřebného parkoviště konečně hotova a od zítřka může sloužit veřejnosti. Poděkování patří všem zastupitelům města, kteří zvedli ruku pro rozpočet, kde byly vyčleněny finance na výkup pozemků a samotnou investici. Dále Jihomoravskému kraji, který se podílel částkou 4 miliony korun na dofinancování tohoto díla. A v neposlední řadě zhotoviteli, který ve stanovené lhůtě parkoviště zrealizoval.“

parkoviště nad Nemocnicí Blansko
Přestřižení pásky se ujali: místostarosta Jiří Crha, starosta Ivo Polák, hejtman Michal Hašek, ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková a zástupce firmy Eurovia Ludvík Šumbera. Fotografie: S. Mrázek

Celkové náklady akce včetně přípravných prací a DPH se vyšplhaly na 18,9 milionu korun, za které vzniklo 138 nových míst, z nichž část je zastřešena (30 míst). Vyhrazena jsou také místa pro zdravotně postižené a maminky s kočárky.

Nové parkoviště zabírá téměř celou travnatou plochu nad nemocnicí a musel mu také ustoupit poslední z domů v ulici Zahradní. Zastřešené parkovací boxy jsou zakomponovány do svahu nad nemocnicí, přičemž bylo využito stávajícího sklonu terénu. Objekt parkovacích boxů je tvořen železobetonovou konstrukcí, sestávající z prefabrikovaných sloupů, stěn, průvlaků a stropních panelů.

Součástí stavby jsou i nezbytné úpravy chodníků, odvodnění ploch a venkovní osvětlení parkovacích boxů a parkoviště. Povrch komunikací v prostoru parkoviště je navržen částečně asfaltobetonový, částečně z betonové dlažby. Povrch parkovacích stání pak tvoří betonová distanční dlažba. Povrch chodníků tvoří betonová dlažba.

Celkový vzhled parkoviště nad nemocnicí dotváří vegetační úpravy (výsadba stromů) a modelace terénu. Součástí stavby jsou taktéž přeložky dotčených inženýrských sítí, provedení spojovacích venkovních schodišť a chodníčků (i v areálu nemocnice), provedení nového oplocení, doplnění drobného mobiliáře – laviček pod parkovištěm a odpadkových košů. 

Společný vjezd a výjezd je z ulice Sadové. K ulici Sadové se musí vydat také všichni, kdo zde odstaví vozidlo. Tedy okolo budovy k přednímu vchodu do nemocnice.

Stavba probíhala od 24.05.2016 do 19.09.2016, tedy čtyři měsíce.

Ceník parkovného, který schválila rada města:

Popis místa

Popis

Poznámka

Cena v Kč vč. DPH

Parkovací kóje – 1 místo

dlouhodobý uživatel

Přesun z areálu nemocnice, zaměstnanci nemocnice, nájemci nemocnice

350 Kč/měsíc

Parkovací kóje – 2 místa

dlouhodobý uživatel

1 rezident nárokuje obě místa

1.000 Kč/měsíc

Parkovací stání venkovní

dlouhodobý uživatel

 

290 Kč/měsíc

Parkovací stání venkovní

běžný návštěvník

1 hodina

zdarma

Parkovací stání venkovní

běžný návštěvník

každá další započatá hodina

10 Kč/hod

Parkovací stání venkovní

běžný návštěvník

14hodinové stání od vjezdu na parkoviště

50 Kč/den


Technické údaje:

Zhotovitel stavebních prací: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Generální projektant: Ing. Ivan Zbořil, Brno
Cena stavebních prací vč. DPH: cca 17,9 milionu Kč
Dotace: JMK ve výši 4 miliony Kč
Realizace stavebních prací: 24.05.2016–19.09.2016 ..... 4 měsíce
Celkové náklady akce včetně přípravných prací vč. DPH: cca 18,9 milionu Kč

Porovnejte pohled na dotčenou plochu před stavbou a po ní.

parkoviště nad Nemocnicí Blansko

parkoviště nad Nemocnicí Blansko

parkoviště nad Nemocnicí Blansko

parkoviště nad Nemocnicí Blansko

parkoviště nad Nemocnicí Blansko

parkoviště nad Nemocnicí Blansko

parkoviště nad Nemocnicí Blansko

parkoviště nad Nemocnicí Blansko

parkoviště nad Nemocnicí Blansko

parkoviště nad Nemocnicí Blansko

parkoviště nad Nemocnicí Blansko

parkoviště nad Nemocnicí Blansko

parkoviště nad Nemocnicí Blansko

Stanislav Mrázek

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter