Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku se připojuje k Týdnu sociálních služeb

29. září 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 801×

Ve dnech 03.–09.10.2016 proběhne již 8. ročník Týdne sociálních služeb, který již tradičně pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Hlavním cílem této akce je upozornit širokou veřejnost na sociální služby v ČR, představit je jako služby potřebné, nutné, kvalitní, ale hlavně umožňující důstojný život tisícům občanů a uživatelů těchto služeb.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V rámci této akce každoročně probíhají desítky různých aktivit zaměřených jak na veřejnost, tak na zaměstnance, zaměstnavatele a další odborníky z oblasti poskytování sociálních služeb, ať již jde o konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb.

Poradna pro rodinu v Blansku tuto iniciativu podporuje a každoročně se k ní připojuje. V rámci TSS proběhne v Poradně několik akcí pro veřejnost:

  • V úterý 04. října 2016 od 10–11 h a od 13–14 h proběhnou dva workshopy nazvané „Ochutnávka relaxačních technik“. Workshop povede Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, psycholožka, manželská rodinná poradkyně, lektorka Školy lásky v rodině.

Účastníci workshopu se seznámí s technikami relaxace a aktivní imaginace, a budou si moci sami na sobě vyzkoušet jejich účinek. Relaxace je stav tělesného i duševního uvolnění, jímž se odstraňuje nadbytečné svalové i nervové napětí. Schopnost relaxovat pozitivně ovlivňuje rozvoj osobnosti, sebedůvěru, trpělivost a vyrovnanost, zlepšuje kvalitu spánku či snižuje úzkost. Správně prováděné relaxační cvičení představují účinný způsob jak obnovit a zachovat stav psychické i fyzické rovnováhy.

Aktivní imaginace je metodou, která pracuje s představivostí neboli s obrazy v duši. Tyto obrazy jsou aktivovány v hluboce relaxovaném stavu. Imaginace přirozeně využívá duševní energii, kterou tyto obrazy obsahují, a tím přispívá k sebepoznání, porozumění vlastnímu životu, jeho harmonizaci a naplnění.

  • Ve čtvrtek 06.října 2016 od 16–18 h proběhne beseda na téma „Alkohol v rodině a komunikace s osobou nadměrně užívající alkohol“. Besedu povede Mgr. Martin Švanda, Ph.D., psycholog, manželský rodinný poradce s několikaletou zkušeností v oblasti práce se závislostmi.

Setkání bude zaměřeno na problém nadměrného pití alkoholu. Nadměrná konzumace alkoholu ovlivňuje celou rodinu, i když si to jedinec často neuvědomuje nebo své pití zlehčuje. Alkohol je i ve společnosti považovaný za něco běžného. Lidé, kteří žijí s někým, kdo je na alkoholu závislý, jsou však mnohdy postaveni do obtížné situace, jak ochránit rodinu před ničivými důsledky závislosti partnera.

Setkání je určeno zejména příbuzným a osobám, které čelí problému závislosti na alkoholu některého z členů své rodiny či jiného blízkého člověka. Cílem setkání je poskytnout účastníkům informace o tom, jak komunikovat s člověkem, který nadměrně užívá alkohol. A také jak reagovat v krizových situacích, které jsou alkoholem často spouštěny.

Obě akce se budou konat v prostorách Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku, Sladkovského 2b. Lekce jsou pro účastníky bezplatné. Z důvodu omezené kapacity je nutné se na lekce předem přihlásit buď telefonicky na tel. č. 516 413 524 nebo 775 870 667, popř. e-mailem na adrese poradna@blansko.cz.

U příležitosti Týdne sociálních služeb bude obnovena také tradice oblíbených tréninků paměti pro seniory, a to jak na DPS Pod Javory, tak nově také na DPS 9. května. Nově rozšiřujeme nabídku našich služeb o aktivizačně-rehabilitační cvičení určené rovněž seniorům s názvem Tanec na židli. Aktivity pro seniory budou probíhat každý týden ve středu a v pátek v dopoledních hodinách a povede je naše sociální pracovnice Bc. Jana Habrová.

Podrobné informace o službách Poradny naleznete na internetové adrese www.blansko.cz/poradna či Vám je rádi poskytneme na telefonních číslech 516 413 524 nebo 775 870 667.

Další informace týkající se Týdne sociálních služeb naleznete na webových stránkách www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.

odbor sociálních věcí