BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

6. září 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1032×

V úterý 13.09.2016 v 15:30 hodin se ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1 koná 10. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Zasedání je přístupné veřejnosti. Návrh programu...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení

 2. Ocenění sportovců

 3. Schválení programu 10. zasedání zastupitelstva města

 4. Směny pozemků

 5. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky

 6. Výkup pozemku

 7. Výkup stavby veřejného osvětlení na Těchově, Ing. Brázda

 8. Nabídka na výkup RD Růžová 7

 9. Dodatek zřizovací listiny

 10. Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2017

 11. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017 – aktualizace

 12. Metodika pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb – verze č. 2

 13. Revize koncepce podpory sportu a související metodiky – verze č. 2

 14. Revize koncepce podpory kultury a zájmové činnosti a související metodiky – verze č. 2

 15. Koncepce rodinné politiky ve městě Blansko na léta 2017–2023

 16. Individuální dotace – Služby Blansko, s. r. o.

 17. Vzorová smlouva

 18. Prodej volných bytů

 19. Veřejnoprávní smlouva – Služby Blansko, s. r. o.

 20. Zrušení věcného břemene

 21. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku mezi městem Blansko a TJ ASK Blansko

 22. Obecně závazné vyhlášky

 23. Poskytnutí účelového úvěru ze SFRB

 24. Informace o zhodnocování finančních prostředků města za 1. pololetí 2016

 25. Rozpočtový výhled Města Blansko na období 2017–2019

 26. Rozpočtová opatření

 27. Informace o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

 28. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

 29. Interpelace členů zastupitelstva

Mgr. Ivo Polák
starosta

oddělení sekretariát starosty

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.