Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pracovníci Obecního živnostenského úřadu prováděli kontroly v supermarketech a prodejnách potravin

27. září 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1068×

Z důvodu nastalé potřeby zvýšeného dozoru nad prodejci potravin bylo Odborem živností Ministerstva průmyslu a obchodu nařízeno provádění kontrol Obecními živnostenskými úřady se zaměřením zejména na supermarkety a hypermarkety prodávající ve velkém objemu potravinářské výrobky, především výrobky masné a mléčné.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V průběhu měsíců červenec–září 2016 provedli kontrolní pracovníci odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Blansko celkem osmnáct kontrol v supermarketech a ve větších prodejnách potravin.

Kontrolována byla vybraná ustanovení živnostenského zákona a zákona o ochraně spotřebitele, zejména dodržování informačních povinností u masných a mléčných výrobků jako například označování výrobků v českém jazyce, a to názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství či velikosti, údaji o výrobci, dovozci, ceně, datu spotřeby.

Při kontrolách bylo zjištěno, že zákonem stanovené povinnosti, týkající se označování zboží provozovatelé kontrolovaných obchodů, dodržují.

odbor Obecní živnostenský úřad