Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Průběžná informace o aktualizaci Územního plánu Blansko

30. září 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1015×

V závěru srpna 2016 převzalo Město Blansko, prostřednictvím odboru INV, dokumentaci návrhu změny územního plánu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dokumentaci zpracoval projektant Územního plánu Blansko, ateliér ATELIER URBI spol. s r. o., Brno, Ing. arch. Jany Benešové, na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko za období od jeho vydání v závěru roku 2011 a na základě konzultací projektanta a zpracovatele hodnocení SEA.

Dokumentace byla předložena v podobě způsobilé k projednání, před jeho zahájením však proběhnou ještě dílčí konzultace nad některými částmi předaného řešení a odůvodnění.

Informace o zpřístupnění dokumentace pro veřejnost bude následně zveřejněna Pořizovatelem ÚPD.

odbor stavební úřad