Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Sportovní kluby dostanou v příštím roce víc peněz na nájmy

21. září 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1035×

Úpravy metodik koncepce podpory sportu, kultury a zájmové činnosti na léta 2016–2023 schválilo na svém zářijovém zasedání Zastupitelstvo města Blanska. Zatímco v oblasti kultury a zájmové činnosti šlo pouze o kosmetické úpravy, v oblasti sportu došlo ke změně ve způsobu přidělovaní dotací určených zejména na nájmy jednotlivých sportovišť.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dotace v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti, schválené zastupitelstvem města v loňském roce, byly letos poprvé rozdělovány podle nového modelu. Praxe ukázala, že do budoucna budou zejména v oblasti sportu nezbytné určité úpravy.

Hlavním důvodem vytvoření nových metodik bylo podle místostarosty Jiřího Crhy především spravedlivé rozdělování finančních prostředků podle pevně daných kritérií, v případě kulturních akcí pak záměr dát příležitost novým subjektům na poli kultury a zájmové činnosti.

„Právě v případě dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti k žádným zásadním problémům nedošlo, nově jsme reagovali pouze na podněty ohledně bodového hodnocení akcí podle návštěvnosti, tam dojde ke změně. Ještě více tak budou zvýhodněny akce s vyšší návštěvností,“ uvedl Crha.

Opačná situace nastala v oblasti sportu. Zhruba pět blanenských klubů nemělo v letošním roce na základě původního výpočtu dostatek peněz na úhradu nájmu za využívaná sportoviště. „Přistoupili jsme proto k úpravě těchto disproporcí. Nebylo samozřejmě jednoduché najít určitou rovnováhu tak, abychom uspokojili všechny. Podle mého názoru jsme ale dospěli do stavu, kdy budou mít všechny kluby dostatek financí na svou činnost, prioritně na úhradu nájmu,“ věří blanenský místostarosta.

V letošním roce město rozdělilo v rámci dotací sportovním klubům 6 mil. korun. V příštím roce mohou počítat s 6,4 mil. korun, z toho 4,2 mil. korun jsou určeny výhradně na úhradu nájmů. Výše přidělené dotace se odvíjí od celé řady faktorů, mezi nejdůležitější patří počet odsportovaných hodin, náročnost sportu, členská základna a podobně. Dalších 650 tisíc korun město vyčlenilo na dotace sportovištím, která nejsou v majetku města. Na další činnosti klubů je v městském rozpočtu na rok 2017 k dispozici 1,6 mil. korun.

„To však nejsou všechny prostředky, které město ročně vynakládá na sport, to bychom museli hovořit v řádech desítek milionů korun,“ upřesnil Jiří Crha, který připomněl, že blanenská sportoviště jsou v majetku města od roku 2011. Technický stav mnohých z nich není dobrý, mnohdy spíše havarijní. Úkolem Služeb Blansko je aktuálně zpracovat analýzu nákladovosti oprav těchto sportovišť. Jde zejména o areály ASK Blansko a ČKD Blansko, nevyhnutelná bude i obnova lázní a zimního stadionu.

„Zda město najde potřebné finance v městském rozpočtu, nebo využije úvěru či dotačního programu, není dosud rozhodnuto a bude to předmětem dalších jednání. Podstatné je, že o nutnosti těchto oprav se shodneme všichni napříč celým politickým spektrem,“ zdůraznil na závěr první místostarosta.

Rada města Blanska bude schvalovat navržený dotační program na svém zasedání, které proběhne 11. října. Od následujícího dne tak mohou sportovní kluby či kulturní instituce začít podávat žádosti o dotace na příští rok. O výši přiznaných dotací pak rozhodne zastupitelstvo v prosinci tohoto roku.

red

 

Brzy v Blansku


01.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
01.06. 20:00 h, zámecký park
Velký koncert SEBASTIAN s kapelou
04.06. 19:00 h, kino
VYNÁLEZCE A PRŮMYSLNÍK ERICH ROUČKA

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.