BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Střípky ze zastupitelstva

15. září 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 745×

Komentovaná usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 13.09.2016.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na úvod jednání ZM se dostalo ocenění dvěma sportovcům, kteří jsou rodáky města. Václavu Kolářovi, několikanásobnému mistru světa v biketrialu, a Filipu Královi, úspěšnému hokejistovi, který působí v brněnské Kometě a byl členem vítězného národního týmu do 18 let na Memoriálu Ivana Hlinky. Dostalo se jim od všech členů zastupitelstva poděkování a uznání za vzornou reprezentaci nejen České republiky, ale i města Blanska.

V rámci projednávaných materiálů odboru investičního a územního rozvoje bylo přijato usnesení o schválení výkupu rodinného domu Růžová č. p. 20 podle nabídky insolvenčního správce za cenu 1,4 mil. Kč. Tento odkup byl odsouhlasen z důvodu využití nemovitosti v rámci koncepce zadních traktů a propojení ul. Dvorské a předprostoru Zámku Blansko, naznačenou v Regulačním plánu Blansko – Střed města. Jde o atraktivní příležitost pro přirozenou turistickou trasu mezi kulturními a klidovými aktivitami v zámku a v podzámčí a pohybovými aktivitami na Sportovním ostrově.

V oblasti sociální byla schválena Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko na rok 2017. Spolufinancování sítě bylo projednáno multidisciplinárním týmem, kde došlo ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Blansko, Boskovice k dohodě s ohledem na potřeby území. Pro rok 2017 bude zachovaný stávající model kofinancování sociálních služeb. Tzn. sociální prevence a poradenství – dle počtu obyvatel, služby sociální péče budou financovány v poměru dle reálného počtu klientů.

Na základě zkušeností z letošního roku kdy byla přijata Koncepce podpory sportu, kultury a zájmové činnosti v loňském roce a s tím i pravidla a metodika došlo k některým úpravám. Tyto úpravy spočívaly především k narovnání některých anomálií, které se v praxi projevily. Výsledkem je schválení znění návrhu verze č. 2 Koncepcí a metodik pro poskytování dotací.

Byla schválena Koncepce rodinné politiky ve městě na léta 2017–2023. Je to splnění jednoho z bodů Programového prohlášení Rady města, které deklarovalo vypracování tohoto koncepčního dokumentu. Tento dokument je důležité mít i z hlediska další podpory rodinné politiky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a Jihomoravského kraje.

Další z důležitých dokumentů bylo schválení Obecně závazné vyhlášky o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska. Vedle toho také Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů ve městě Blansku. Obě uvedené vyhláška a jejich text lze nalézt na Úřední desce města Blanska a posléze na webových stránkách města.

V oblasti financí byla projednána a vzata na vědomí informace o zhodnocování dlouhodobě volných finančních prostředků za 1. pololetí 2016. Z informací je patrné, že jak v dlouhodobém tak i operativním portfoliu dojde ke zhodnocení reálně o 3,1 respektive o 2 %.

Ivo Polák
starosta města Blanska

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.