V místě stávajícího autobusového nádraží vybudují moderní autobusový terminál

19. září 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 3924×

Akciová společnost ČAD Blansko seznámila veřejnost s projektem „Optimalizace autobusového terminálu Blansko“. Na moderní stavbu ze skla a kovu s prvky dřeva hodlá tento soukromý investor čerpat dotační prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. Do projektu byla zakomponována i závěrečná část cyklostezky kolem autobusového nádraží.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Samotný areál bude sestávat ze zastřešené plochy určené pro odbavení cestujících se šestnácti samostatnými odjezdovými stanovišti, z čehož čtyři budou pro autobusy MHD, dále z plochy určené pro odstavení parkujících autobusů a nádražní budovy, která poskytne zázemí jak pro cestující, tak pro obslužný personál dopravce.

Jednotlivá odjezdová stanoviště pak budou podél komunikace na ulici Svitavské zastřešena prosklenou vzdušnou konstrukcí a na nástupních ostrůvcích podél řeky Svitavy i přístřešky pro cestující. To oceňuje i starosta města Ivo Polák: „Současný stav autobusového nádraží v Blansku je skutečně žalostný. To, že cestující musejí mnohdy na nástupištích čekat s deštníkem v ruce, je v dnešní době docela ostudné.“

Právě v deštivém počasí nebo při delším čekání mohou cestující využít prosklené čekárny vybavené sociálním zázemím, automaty s občerstvením.

Pokud se investorovi podaří zajistit veškeré povinné formality a schválení dotace proběhne ještě v letošním roce, se zahájením prací počítají na podzim příštího roku, dokončení se pak předpokládá na jaře 2018.

Autobusové nádraží studie

Autobusové nádraží studie

Autobusové nádraží studie
Informace pro cestující budou umístěny v prostoru celé plochy na elektronických panelech. Projekt počítá s osazením těmito panely i v rámci jednotlivých odjezdových stanovišť. Chybět by nemělo ani zařízení umožňující orientaci nevidomých, samozřejmostí bude i bezbariérový přístup. Foto: Vizualizace ČAD Blansko

Město se v souvislosti s realizací tohoto záměru dohodlo s vedením ČAD Blansko na zakomponování závěrečné části cyklostezky kolem autobusového nádraží do uvedeného projektu. V současné době se tak připravuje projektová dokumentace pro výstavbu nového úseku s asfaltovým povrchem, který naváže na již zbudovaný úsek H. Ten nyní končí před autobusovým nádražím a povede dále podél břehu řeky až po kruhový objezd na křížení ulic Svitavské a Nádražní.

„Dostatečné šířkové uspořádání zde umožní smíšený provoz i pro pěší. Cyklostezky totiž v těchto místech využívají například i maminky s kočárky. Jejím dokončením v této části města se zvýší komfort pro cyklisty, záleží ale i na tom, do jaké míry jimi bude využívána. Nyní totiž spousta cyklistů jezdí pro Svitavské,“ připomněl starosta Polák, podle kterého by přesun cyklistů na cyklostezku odlehčil provozu na hlavním průtahu městem.

Na cyklisty, kteří přijíždějí do Moravského krasu, nezapomnělo ani ČAD Blansko v rámci budování nového terminálu. Jeho součástí totiž bude i úschovna s kapacitou dvanácti kol a stojany pro dvacet kol.  

Peníze na realizaci tohoto záměru hodlá město čerpat z některého z dotačních titulů Jihomoravského kraje. Termín dokončení akce není stanoven, bude se odvíjet od zahájení a postupu prací na akci „Optimalizace autobusového terminálu Blansko“.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter