Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Oznámení: záměr pronajmout objekt č. p. 3 na adrese Zámek 3

7. října 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 762×

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů oznamuje Město Blansko podle 5 39, odst. 1, citovaného zákona, že zveřejňuje záměr pronajmout objekt čp. 3 na adrese Zámek 3, Blansko na pozemku parc. č. st. 35/1 – zast. plocha v k. ú. Blansko (bývalá stolařská dílna v podzámčí).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Žádosti o pronájem musí obsahovat:

  • podnikatelský záměr s předpokládanou výší investic, které bude hradit žadatel
  • návrh nájemného v Kč/rok
  • kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku

Písemné žádosti se podávají na adresu:

MěÚ Blansko
odbor komunální údržby
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko
(tel. 516 775 132)

v zalepené obálce s heslem „Zámek 3 – NEOTVÍRAT“ do 07.11.2016 do 16:00 hod. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

odbor komunální údržby