BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Upozornění podnikatelům poskytujícím spotřebitelské úvěry

20. října 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1025×

Zákonem č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru se od 01.12.2016 vylučuje činnost „poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr“ z živnostenského podnikání. Předmět podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ se zrušuje.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru účinný od 01.12.2016 zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje činnost některých osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, včetně činnosti těchto osob v zahraničí, práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a působnost správních orgánů v oblasti poskytování a zprostředkovávání spotřebitelského úvěru.

Přechodná ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru se týkají osob, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru trvalo oprávnění k provozování živnosti vázané „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, nebo k provozování živnosti volné.

Podnikatelé mají tři měsíce na to, aby České národní bance (ČNB) oznámili, že hodlají poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Po marném uplynutí těchto tří měsíců (tj. k 01.03.2017) jim oprávnění zanikne.

ČNB oznámí živnostenskému úřadu do čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona – tedy do 01.04.2017 osoby, které se přihlásily k tomu, že hodlají v poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru pokračovat v režimu nové právní úpravy.

Živnostenské oprávnění podnikatelů k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru však zanikne nejpozději uplynutím 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru, tedy 01.06.2018.

odbor Obecní živnostenský úřad

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.