Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Upozornění podnikatelům poskytujícím spotřebitelské úvěry

20. října 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1116×

Zákonem č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru se od 01.12.2016 vylučuje činnost „poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr“ z živnostenského podnikání. Předmět podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ se zrušuje.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru účinný od 01.12.2016 zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje činnost některých osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, včetně činnosti těchto osob v zahraničí, práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a působnost správních orgánů v oblasti poskytování a zprostředkovávání spotřebitelského úvěru.

Přechodná ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru se týkají osob, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru trvalo oprávnění k provozování živnosti vázané „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, nebo k provozování živnosti volné.

Podnikatelé mají tři měsíce na to, aby České národní bance (ČNB) oznámili, že hodlají poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Po marném uplynutí těchto tří měsíců (tj. k 01.03.2017) jim oprávnění zanikne.

ČNB oznámí živnostenskému úřadu do čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona – tedy do 01.04.2017 osoby, které se přihlásily k tomu, že hodlají v poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru pokračovat v režimu nové právní úpravy.

Živnostenské oprávnění podnikatelů k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru však zanikne nejpozději uplynutím 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru, tedy 01.06.2018.

odbor Obecní živnostenský úřad