Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město veřejnosti představilo koncept regenerace sídliště Zborovce

14. října 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2234×

Veřejné představení se uskutečnilo 5. října v Kině Blansko za účasti pracovníků městského úřadu. Zájem o to, jak se sídliště promění, projevilo asi třicet obyvatel, kteří se přišli s projektem seznámit.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na Zborovcích je 1 009 bytů. Zpracování koncepce předcházelo dotazníkové šetření. Dotazníky byly distribuovány do bytových jednotek. Vrátilo se jich 196, což znamená asi 20% odezvu.

Hlavním cílem setkání s veřejností bylo představení celkového projektu a čeho se bude týkat. Nebyl představován do detailů, ale jen rámcově. Celý projekt není ještě detailně zpracován. Jedná se zatím jen o vstupní projekt pro celé sídliště.

Vstupní projekt jsme představili v pozvánce na setkání.

„Občané mylně brali představovaný projekt jako konečný a dotazovali se na smysl některých řešení,“ přiblížil atmosféru setkání pracovník investičního odboru Alois Šmerda. „Upozornili jsme je, že se jedná o koncept a ne finální řešení. Seznámili jsme je s plánovanými pracemi a s výsledky ankety, která proběhla na Zborovcích loni. Diskuze se pak točila hlavně kolem parkování,“ dodal.

Detailně jsou zpracované zatím jen tři lokality. Díky tomu se ví, co konkrétně v jejich místě může být, co by tam být mělo a jak to do území zapadne. Většina míst na detailní řešení ještě čeká.

V tuto chvíli je vyřešená lokalita Krajní 2, 4 a Okružní 1, kolem tří výškových budov. Zde budou doplněna parkovací stání, na jejichž navýšení je v projektu kladen největší důraz. Proběhne rekonstrukce stávajícího hřiště. S tím souvisí výměna dlažeb, úpravy chodníků a míst pro kontejnerová stání.

plánované hřiště na Zborovcích

Dalším místem jsou domy Zborovecká 58 a 60, kde budou doplněna parkovací stání. V tomto místě jich je velmi málo a také prostor pro nová místa je poměrně malý. „Dalším požadavkem byl propojovací chodník k řadovým garážím o délce cca 120 m. V tomto případě nejsou ale vyřešena vlastnická práva k dotčeným pozemkům. Chodník proto bude odsunut do některé z dalších etap,“ upozornil Šmerda.

Parkovací stání vzniknou také u domu Zborovecká 12. Zde by mělo být doplněno i osvětlení, které schází a drobná úprava chodníku.

Připomínky od občanů město bude dál přijímat. Zaměří se ale na komunikaci přímo se samosprávami dotčených bytových domů a s jejich zástupci bude probíhat diskuze o úpravách v blízkém okolí.

V příštím roce plánuje město podat žádost o dotaci na první etapu, v níž budou zahrnuty výše uvedené lokality, které jsou již detailně zpracovány, nebo jen jejich části. Rozsah prací bude záležet na celkové finanční náročnosti. Pokud s žádostí uspěje, mohla by se příští rok již zrealizovat.

V dalších letech se bude pokračovat po etapách. Těch bude nejméně 5–6, podobně jako v případě regenerace sídliště Písečná.

red

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík