Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Je třeba, aby se pedagogové vzdělávali?

18. listopadu 2016, tiskové zprávy, přečteno: 934×

Středisko služeb školám (dále SSŠ)a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno i jeho pracoviště v Blansku, Hodoníně a Znojmě byly vyzvány Místními akčními skupinami (MAS) ke spolupráci v oblasti školství, a to při zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Motto: Cílem vzdělávání je umožnit člověku, aby se podílel na rozvoji své osobnosti, své země i celého světa.

Místní akční skupiny jsou právnické osoby založené na principech místního partnerství. Jejich cílem je podpora a rozvoj venkovských regionů a zlepšení kvality života jejich obyvatel ve všech oblastech.

MAS Boskovicko, MAS Moravský kras i MAS Brána Brněnska zvolily ke vzájemné spolupráci naši vzdělávací instituci, která se problematikou škol zabývá velmi zodpovědně a dlouhodobě a má snahu zajistit školám mateřským i základním takové vzdělávací programy a kurzy, které budou přínosné a obohacující pro odborný růst pedagogických pracovníků a jejich prostřednictvím i rozvoj životních kompetencí žáků.

Současní žáci vstoupí do života po několika letech školní docházky. Svět už bude na vyšším stupni techniky i společenského vývoje. Škola tedy potřebuje neustále aktuální informace, aby je mohla žákům zprostředkovat, neboť její vzdělávání je vstupem na cestu do budoucnosti.

Ve svém průzkumu MAS zjistily, že pedagogové z mateřských škol potřebují obohatit své vědomosti a dovednosti v následujících oblastech: matematická pregramotnost, studijní cesty a stáže na technicky zaměřené mateřské školy, čtenářská a dramatická výchova, individualizace práce s dětmi, vedení dokumentace a manažerské dovednosti pro ředitelky škol, péče o dvouleté děti v mateřských školách, začleňování dětí s mentálním postižením do výchovně vzdělávacího procesu, semináře zaměřené na logopedii.

Školy základní mají zájem o tato témata: strategické řízení a plánování a řízení změny, podpora čtenářské gramotnosti ve všech předmětech, individualizace výuky v matematice a cizím jazyce, podpora a výchova finanční gramotnosti, práce s agresivními dětmi a mládeží.

Pro každou tuto oblast nabídlo Středisko služeb školám Brno, pracoviště Blansko, Místním akčním skupinám několik seminářů. Sedm vzdělávacích programů již bylo realizováno v Brně a v Boskovicích, další jsou naplánovány v průběhu školního roku.

Další vzdělávací programy zaměřené jak pro pedagogické, tak nepedagogické pracovníky nabízí SSŠ v Blansku ve svých prostorách na nám. Svobody 2 nebo je rovněž možno realizovat programy přímo ve školách, a to i v oblasti ICT.

Nyní už záleží pouze na tom, jak školy a jejich pedagogové tyto nabídky využijí.

Radka Ježková

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese