Parkování v Blansku: od února příštího roku podle nových pravidel

30. listopadu 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 4762×

Analýzu parkování, využití parkovišť ve městě i v sídlištích a směrový průzkum přinesla studie Centra AdMaS VUT v Brně. K jejím výsledkům přihlédla rada města, která nově rozhodla o tom, která parkoviště budou zpoplatněna a v jaké výši. Nový systém parkování ve městě bude platný od 1. února 2017.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Blanenští radní jsou si vědomi, že parkování ve městě je problém. Parkoviště totiž v minulosti bohužel nevznikala vždy koncepčně. Výsledkem je zhruba 2 500 chybějících parkovacích míst nejen ve středu města, ale zejména v sídlištích. Začátkem roku proto oznámili svůj záměr systém parkování ve městě změnit.

Prostřednictvím Služeb Blansko pověřili odborníky z VUT v Brně zpracováním nové strategie parkování v Blansku. „Jejím hlavním cílem bylo, abychom dostali relevantní data o využívání parkovišť, o počtu aut, která pouze projíždějí Blanskem, o potřebě parkovacích míst, a zájmena o tom, jestli je potřeba parkoviště budovat a v jakých lokalitách,“ upřesnil jednatel společnosti Jiří Charvát s tím, že zpracování dokumentu město vyšlo zhruba na sto tisíc korun.

„Řidiči jsou často nuceni parkovat na krajnicích, a to především v sídlištích, která nejsou kromě Písečné schopna tyto potřeby absorbovat. To samozřejmě není ideální stav, zejména v případě průjezdu vozidel hasičů či záchranné služby,“ připomněl Charvát.

Obecným doporučením zpracovatelů analýzy je tak dodržování principu efektivní správy území tak, aby se do budoucna počítalo s deficitem parkovacích míst v dané lokalitě, aby se odbourala ilegální místa pro stání a aby se naopak vytvářely nové parkovací plochy. 

„Vzhledem k členitosti Blanska to není lehký úkol. Přesto jsme rádi, že se nám daří pracovat na postupné regeneraci blanenských sídlišť a v jejich rámci samozřejmě i na budování nových parkovišť. Aktuálně vzniklo čtyřicet nových parkovacích míst na sídlišti Sever, příští rok budeme v případě úspěšnosti v dotačním řízení v  tomto trendu pokračovat i na sídlišti Zborovce,“ uvedl místostarosta Jiří Crha. 

Kromě revitalizace sídlišť se ale postupně rozšiřují parkovací místa i mimo sídliště. V posledních letech se podařilo vybudovat parkoviště u nádraží, vedle úřadu práce, v ulici Údolní nebo na Klepačově. Od konce září mohou lidé využít sto třiceti osmi nových parkovacích míst v rámci nového parkoviště u nemocnice.

Parkoviště u nádraží
Parkoviště v ulici Edvarda Beneše u vlakového nádraží, o celkové kapacitě 208 míst, bylo předáno do užívání veřejnosti 8. října 2014. Foto: S. Mrázek

Jaké konkrétní změny čekají na řidiče, kteří budou chtít zaparkovat v Blansku po 1. únoru 2017?

Na placených parkovištích bude stání nově zdarma o sobotách. Vedení Blanska se totiž rozhodlo podpořit prodejce ve středu města a pokusit se tak o vytvoření obdobných podmínek, jaké platí v případě supermarketů a velkých obchodních center. „O víkendu bude zdarma rovněž parkování na parkovišti se závorovým systémem u nemocnice,“ upřesnil Jiří Charvát, který také připomněl, že parkoviště u úřadu práce a za cykloprodejnou na ulici Poříčí zůstanou i nadále nezpoplatněna. „Parkovací automat, který zde dosud stojí, bude přesunut před budovu Nemocnice Blansko,“ dodal.

Parkoviště u nemocnice
Parkoviště u nemocnice bude o víkendu zdarma s přihlédnutím k vyšší návštěvnosti zařízení v tyto dny. Foto: S. Mrázek

Rada města Blanska rovněž schválila nový ceník parkování. Za první půlhodinu parkování tak zaplatíme jednu korunu. Každá další pak přijde na deset korun. Cena parkovacích karet se nemění. Další novinkou bude stání u pošty systémem parkovacích hodin. Ty budou k dispozici zdarma zhruba od půlky ledna příštího roku v přímo na poště nebo v Blanenské informační kanceláři Blanka.

„V tomto případě jsme se zcela ztotožnili se závěrem odborné analýzy. Vzhledem k předpokladu vysoké obrátkovosti v těchto místech bude parkování po dobu jedné hodiny zcela zdarma. Podmínkou je však označení času na kotoučových hodinách za čelním sklem vozidla, což bude i předmětem namátkové kontroly ze strany Městské policie Blansko,“ uvedl na závěr Petr Rizner, vedoucí odboru komunální údržby.

S uvedenými změnami, které vstupují v platnost 1. února 2017, pak bude souviset i úprava dopravního značení.

Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter