Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

29. listopadu 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1019×

V úterý 13.12.2016 v 15:30 hodin se ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1 koná 11. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu ...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 11. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Směna pozemků
 5. Výkupy pozemků
 6. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
 7. Kupní smlouva RD Růžová 7
 8. Průmyslová zóna Blansko
 9. Žádosti o dotace
 10. Informace o činnosti Svazku VaK
 11. Řešení pohledávky města vůči TJ ČKD Blansko
 12. Rozpočtová opatření
 13. Návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2017
 14. Nové zřizovací listiny příspěvkových organizací z oblasti školství a z oblasti kultury
 15. Žádost o dotaci na rok 2017 – Služby Blansko, s. r. o.
 16. Žádost o individuální dotaci – Kuželkářský klub Blansko
 17. Návrh OZV o vymezení kratší doby nočního klidu
 18. Prodej volných bytů
 19. Odpis pohledávek
 20. Vyúčtování revitalizace – Chelčického 32
 21. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o.
 22. Centrální zásobování teplem (CZT) Blansko
 23. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva
 24. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 25. Interpelace členů zastupitelstva

Mgr. Ivo Polák
starosta

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav