Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Rada města nedoporučila výstavbu divadla na náměstí Republiky

23. listopadu 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 3149×

Po důkladném prostudování a posouzení návrhu projektu spolku Circulus, zastoupeným Evou Petrželovou (vedoucí divadla Kolárka), na výstavbu divadla v prostoru bývalého hotelu Dukla, se Rada města Blanska dne 22. listopadu rozhodla nepodpořit tento projekt.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rozpočet projektu by se měl pohybovat mezi 23–29 mil. Kč, které chtěl spolek získat od sponzorů. Myšlenka to byla zajímavá, ekonomické otázky však představitelé projektu nerozpracovali na takové úrovni, aby byly akceptovatelné a zaručovaly bezproblémovou existenci divadla se všemi specifiky.

Krom toho záměr provozovat v novém objektu alternativní divadlo s úzkým okruhem diváků je dnes velmi riskantní, spolek také nezaručil garanci případné dostavby divadla v případě, že některý ze sponzorů by z různých důvodů nemohl v investicích pokračovat.

Projekt na vybudování soukromého divadla v prostorách po hotelu Dukla vzbuzuje řadu otázek – ať už z hlediska financování provozu spolku včetně údržby nemovitosti nebo zájmu obyvatel a tedy prodejnosti vstupenek na alternativní typ divadla. A proto existuje důvodná obava, že by město po čase bylo postaveno před otázku zániku nového divadla nebo převzetí provozu pod sebe vznikem příspěvkové organizace.

Město už jednu kulturní instituci má – je to Kulturní středisko města Blanska, jehož součástí je Dělnický dům s poměrně velkým sálem a jevištěm pro kulturní akce i divadelní představení.

Podle zákona o obcích platí, že je obec povinna hospodařit se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, ale na základě předložených dokladů spolkem Circulus tento přenáší veškerá rizika spojená s výstavbou a provozováním divadla na město Blansko.

Rada zároveň doporučila vedení města jednat s vedením Jihomoravského kraje o možnosti oprav budovy Základní umělecké školy Blansko, kterou zřizuje Jihomoravský kraj a kde prozatím spolek Circulus působí.

oddělení sekretariát starosty

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav