Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Sídliště Sever prošlo regenerací. Přibylo zde čtyřicet nových parkovacích míst

21. listopadu 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1781×

Nové parkoviště, pobytová zelená plocha se cvičebními prvky, nové chodníky nebo oplocený výběh pro psy Blanenští vybudovali v rámci IV. etapy regenerace sídliště Sever, na kterou Město Blansko získalo čtyřmilionovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Práce na regeneraci blanenského panelového sídliště Sever započaly ještě v letních měsících s tím, že hotovo mělo být do konce září. Navazující práce v sídlišti se ale prodloužily až do listopadu. Město se totiž rozhodlo opravit i další chodníky v sídlišti, které byly například dotčeny výstavbou plynovodů.

„Odbor komunální údržby požádal o přesunutí finančních prostředků v rámci rozpočtu na úhradu kvalitnějšího materiálu pro uvedení chodníků do původního stavu, jejichž rekonstrukci provedla innogy (dříve RWE) v rámci prací spojených s rekonstrukcí plynových přípojek v sídlišti. Původní asfaltový povrch nebo dlážděné chodníky tak byly díky navýšení prostředků z městské pokladny vyměněny za kvalitní zámkovou dlažbu,“ vysvětluje starosta města Ivo Polák.

„Stejně tak původní asfaltový povrch na parkovišti byl nahrazen dlažbou s průsakem, odpočinková zóna, kterou mohou lidé využívat mezi bytovými domy na ulici Dvorské, je opatřena kvalitní dopadovou plochou z lité pryže. V současné době je na tomto sídlišti 99 parkovacích míst, z nichž čtyřicet je nových,“ dodal.

Regenerace sídliště Sever přišla na devět milionů korun, z nichž čtyři pokryla dotace. Další jeden milion korun z městského rozpočtu Blanenští použili na obnovu chodníků po rekonstrukci plynovodů nebo opravu nevyhovujících chodníků, které se již do vlastního projektu nedostaly.

Dotaci ministerstva pro místní rozvoj chce Město Blansko využít i v rámci regenerace sídliště Zborovce. „Pokud vše dobře dopadne, mohli bychom začít už v příštím roce. Nevíme ale, zda budeme vybráni. K vlastní regeneraci totiž můžeme přistoupit až po obdržení dotačního titulu,“ připomněl starosta. 

Veřejné představení konceptu regenerace sídliště Zborovce se uskutečnilo 5. října v Kině Blansko za účasti pracovníků městského úřadu. Zájem o to, jak se sídliště promění, projevilo asi třicet obyvatel, kteří se přišli s projektem seznámit.

Regenerace sídliště Sever – hřiště
V místech bývalého asfaltového hřiště mezi domy a kotelnou přibyly v rámci nově vzniklé pobytové plochy posilovací prvky pro dospělé a seniory. Koncipovány jsou vesměs pro dvě osoby tak, aby podporovaly společné cvičení. Došlo zde i na výsadbu nových stromů. Foto: J. Franchi

Regenerace sídliště Sever – výběh pro psy
V prostoru starého hřiště vedle garáží vznikl oplocený výběh se třemi prvky pro psy a lavičkami. Foto: J. Franchi

Regenerace sídliště Sever – chodníky
Součástí projektu bylo také dokončení chodníků spojujících sídliště s přehradou. Jeden vede mezi mateřskou školou a ZŠ a MŠ Salmovou na Palavu, druhý z Palavy pod hřištěm ZŠ a MŠ Salmovy na ulici Salmovu. Foto: J. Franchi

Regenerace sídliště Sever – parkoviště
Původní parkovací plochy podél ulic Dvorské a Salmovy směrem k Palavě byly opraveny a rozšířeny. Kromě toho se dokončuje jejich napojení na velké parkoviště nad točnou autobusu. Foto: J. Franchi

Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík