Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Upozornění občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2016

17. listopadu 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1078×

Oznamujeme občanům, že do konce roku mají poslední možnost zaplatit poplatek za komunální odpad bez navýšení. V lednu 2017 bude provedena kontrola uhrazení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Případný nezaplacený poplatek za rok 2016 bude navýšen v souladu s  §11 zákona č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, v platném znění a vyhláškou Města Blansko č. 6/2012 v platném znění. 

V případě neuhrazení poplatku bude dále postupováno v souladu se zákonem č. 280/2004 Sb., Daňový řád, v planém znění, se všemi negativními dopady na dlužníky.

Jan Šustáček

finanční odbor

 

Brzy v Blansku


01.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál 2019