Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V Blansku přibudou nové kontejnery na textil

21. listopadu 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1867×

Rada města Blanska odsouhlasila zveřejnění záměru na bezplatnou výpůjčku částí pozemků pod deset nových stacionárních kontejnerů na sběr oděvů, bot a textilu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství v současnosti končí jako směsný odpad nebo v lepším případě na Charitě či sběrném středisku odpadů. Těžko se pro něj hledá jeho další využití.

Novou ekonomicky a ekologicky schůdnou cestu nabídla občanům města Blanska společnost TextilEco a.s., která se touto problematikou zabývá.

Společnost TextilEco a. s., která umístila sběrné kontejnery na šatstvo, boty a textil v našem městě, dává jistotu ekologicky zhodnotit tento druh suroviny, a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu v řádu mnoha procent. Společnost TextilEco a. s. tak touto službou nabízí cestu dobrovolné spolupráce každému občanovi jak se podílet na snižování dopadového znečištění našeho okolí.

Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu druhý život.

Každý den se ve třidícím závodě v Boskovicích zabývá 100 lidí v trvalém pracovním poměru tříděním a zpracováním šatstva i bot. Zpracují 400 až 500 tun ročně. Z této hromady se podaří 50 % oblečení zachránit tak, aby mohlo posloužit svému původnímu účelu. Dalších 35 % se zpracuje pro průmyslové využití. Ze zbylých 15 % je zatím odpad, který se termicky zhodnocuje.

Kontejner

Kontejnery jsou nyní v Blansku umístěny na těchto stanovištích (nová umístění jsou vyznačena tučně):

 1. Zborovce – ul. Kamnářská
 2. Zborovce – ul. Okružní
 3. Sever – ul. Salmova
 4. Sever – ul. Dvorská (horní část)
 5. Sever – Čelakovského
 6. Bezručova č. 7
 7. Rožmitálova – u prodejny Albert
 8. nám. Míru (jeden nový, nyní dva v této lokalitě)
 9. Písečná – Jasanová (začátek)
 10. Písečná – Pod Javory (u dětského hřiště)
 11. Hořická
 12. Lažánky (náměstí)
 13. Klepačov (točna MHD)
 14. Dolní Lhota
 15. Horní Lhota
 16. Těchov

odbor komunální údržby