Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Všímat si vodoměru se vyplatí

14. listopadu 2016, tiskové zprávy, přečteno: 1107×

V poslední době jsme řešili několik případů, kdy zákazníci ve svých domácnostech neodhalili nebo nechali bez opravy nějakou poruchu na vodovodu a při vyúčtování zjistili, že je čeká mnohonásobně vyšší platba za vodné a stočné, než očekávali a než je u nich běžné. Právě kvůli včasnému odhalení podobných problémů je velmi dobré všímat si doma vodoměru.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ten totiž neslouží pouze pro vodárenskou společnost, aby věděla, kolik má účtovat za vodné a stočné. Vodoměr je zařízení prospěšné také pro Vás, zákazníky. Slouží pro kontrolu, zda je ve Vaší nemovitosti vše v pořádku. Na vodoměru se dát totiž pravidelnou zjistit, zda nedochází k únikům vody někde v domácnosti, a zbytečně tak nebudete muset platit za vodu, kterou jste nevyužili.

Každý odběratel by tedy měl vědět, jaká je v jeho odběrném místě přibližná spotřeba. Zbystřit bychom měli v okamžiku, kdy je tato spotřeba nápadně vyšší. Může se totiž stát, že v domě dochází k nežádoucímu úniku vody například z důvodu poruchy na vodovodu, přípojce nebo vnitřním rozvodu. A tu lze díky pravidelnému sledování vodoměru zjistit. Kontrola vodoměru tak může zabránit zbytečně vysoké faktuře za vodu. Zákazník je totiž povinen zaplatit i za vodu, která jeho domácností protekla, aniž by ji patřičně využil.

Je třeba připomenout, že vodovod pro veřejnou potřebu končí odbočením z vodovodního řadu k vodoměru, za tímto odbočením následuje vodovodní přípojka a na ní navazuje vnitřní vodovod. Hlavní řad nikdy nevlastní odběratel, vodovodní přípojka naopak téměř vždy patří vlastníkovi nemovitosti, pro kterou byla zřízená. Majitel však odpovídá za vnitřní vodovod, tedy vodovod od přípojky v nemovitosti a taktéž uvnitř ní.

Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel vodovodu. Vodoměr je tzv. stanoveným měřidlem a musí být pravidelně cejchován. Jeho životnost je dána legislativně na šest let. Odběratel má právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru, má povinnost umožnit provozovateli přístup k vodoměru a chránit jej před poškozením, například v zimě před mrazem.

Co je dobré vědět?

  • Kudy u Vás doma vedou rozvody studené a teplé vody, případně i odpady
  • Kde je u Vás umístěn hlavní uzávěr vody
  • Kde máte měřicí zařízení – vodoměr
  • Je velmi dobré provádět doma namátkově kontroly, zda se někde neobjevily mokré skvrny nebo v odpadech neuslyšíte protékat vodu z Vaší domácnosti, když se nevypouští
  • Při trvale neobydlené domácnosti nebo nemovitosti doporučujeme uzavřít přívod vody
  • Pravidelně si kontrolujte vodoměr, zda není poškozen
  • Zabezpečte si dobrý přístup k vodoměru a udržujte kolem něj pořádek
  • Pravidelně si kontrolujte spotřebu vody na vodoměru
  • Chcete-li se z vodoměru dozvědět, zda Vám někde neuniká voda, je nutné předem zajistit, aby v domácnosti nikdo vodu nepouštěl, nesplachoval WC a podobně.

Iva Šebková
vedoucí marketingu a komunikace
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.