Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Zadní vchod do budovy veřejnosti nelze otevřít, tvrdí vedení nemocnice. Důvodem je bezpečnost

16. listopadu 2016, tiskové zprávy, přečteno: 3078×

Vedení Nemocnice Blansko vydalo oficiální stanovisko ohledně častých diskuzí z řad veřejnosti na téma nové parkoviště. Od konce září zde mohou návštěvníci Nemocnice Blansko využívat 138 nových parkovacích míst. Ta mají za cíl především odlehčit dopravě u blanenské nemocnice a zvýšit komfort pacientů. Parkoviště je nyní zpoplatněno, část parkovacích míst je nabízena zaměstnancům k dlouhodobému pronájmu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Společný vjezd a výjezd na parkoviště je z ulice Sadové, kde je umístěn vrátní systém (závora a automat na placení parkovného). K ulici Sadové, tedy okolo budovy k přednímu vchodu do nemocnice, se tak musí vydat všichni, kdo zde odstaví vozidlo. Branka k zadnímu vchodu nemocnice slouží jako technický vchod a je určena jen a pouze pro zaměstnance – dlouhodobé nájemce. Tento fakt, který je veřejností vnímán ne zcela pozitivně, je dán několika faktory a je z pohledu Nemocnice Blansko naprosto neměnný.

Hlavním důvodem pro nemožnost využívat zadní branku pro vchod do areálu je především bezpečnost. V souvislosti s celosvětovým děním, s hrozbami, které se dějí a vůči kterým nelze být imunní, je i v blanenské nemocnici nastavena bezpečnost jako naprostá priorita. Bezpečnost jak hospitalizovaných pacientů, tak i samotných návštěv.

Prostory parkoviště nejsou nemocnicí monitorovány, tudíž není tento zadní vchod (branka) nijak střežen. Nejde o tiskem zmiňovaný argument, že střežíme pacienty, aby neutíkali z nemocnice (u nás leží pacienti naprosto dobrovolně), ale o fakt, že díky hlídanému vstupu vrátnicí lze eliminovat případné nebezpečí, tj. jednotlivce, kteří mohou jak pacienty, tak i personál ohrozit.

A že je tato problematika opravdu opodstatněná ukazují i vlastní stížnosti návštěvníků nemocnice, kteří zejména v zimních měsících evidují zvýšený výskyt „podezřelých osob“ ve společných prostorách nemocnice. Samozřejmě jde většinou o bezdomovce, kteří se zde snaží přečkat zimní večery a nepředstavují větší nebezpečí, nicméně i tento fakt budí v kolemjdoucích obavy, natož možnost vstupu jakýchkoli nebezpečných, ne-li ozbrojených osob zadním (nestřeženým) vchodem do areálu.

Jelikož je zadní vchod do nemocnice otevřen i v pozdějších večerních hodinách, nebyla by možnost korigovat a střežit vstup do nemocnice. Tím hlavním argumentem, proč zadní vchod nikdy nebude veřejnosti otevřen, je právě bezpečnost našich zaměstnanců a pacientů, které máme na prvním místě. Současně je také vchod od zmiňované branky velmi strmý, tudíž pro imobilní pacienty naprosto nevhodný. Ostatní opodstatněná fakta jsou např. kolize stravovacích vozů a vozů záchranné služby s vyšší frekventovaností lidí u zadního vchodu nemocnice, hygienické důvody aj.

Nový vstup z parkoviště do nemocnice by si vyžadoval další vrátnici a informační centrum, což je v současné době investice, kterou Nemocnice Blansko nemá v plánech. Stejně tak investice na lepší, resp. více bezpečný a hlavně bezbariérový vstup. Technický vchod (cesta úzkou brankou přes strmé schody) rozhodně parametrům oficiálního vstupu nevyhovuje a ani tak nebyla v projektech míněna.

Dalším tématem je cena parkovného. Zde je třeba zdůraznit, že ceník je dán zřizovatelem parkoviště – Městem Blansko. Ceník byl schválen Radou města Blanska a je ve srovnání s ostatními parkovišti u nemocnic v regionu naprosto nadstandardní. První hodina zdarma, dále pak 10 Kč za hodinu je sazba, kterou běžně na podobných parkovištích nenajdete. Jedná se o nejnižší částku, která pokrývá alespoň náklady na chod parkoviště a která současně odradí od dlouhodobého odstavování vozů blokujících místa pro klienty nemocnice.

Parkoviště před poliklinikou bude ze strany města Blanska v příštím roce také zpoplatněno. Cílem má být vytvoření rovných podmínek na parkovacích plochách v okolí Nemocnice Blansko a větší obrátkovost parkovišť. Na parkovišti bude navíc v blízké době možnost platby i platební kartou, což také vnímáme jako nadstandardní službu, za kterou patří zřizovateli poděkování.

Závěrem – parkoviště u nemocnice je zcela novou investicí a dalo se očekávat, že vyvolá i řadu diskuzí. Nicméně ne všechny argumenty tisku i veřejnosti jsou opodstatněné. Vzdálenost z nového parkoviště do hlavního vchodu nečiní kilometry, jak mnozí kvitují, ale pouhých 280 metrů. Jedná se však o komunikaci přístupnou, zpevněnou a vhodnou jak pro imobilní pacienty, tak i kočárky a jiné. Tzn. jedinou možnou cestu. Stejně tak ceník parkovného je na současné poměry symbolický.

Věříme, že si všechna tato témata postupně „sednou“ a nové parkoviště u nemocnice získá u pacientů, návštěv i zaměstnanců především pochvalu. Nejen proto, že výkup pozemků a snaha toto parkoviště zbudovat byla několikaletá dřina, ale hlavně proto, že je parkoviště funkční a přínosné pro všechny. Velké poděkování náleží všem zastupitelům města, kteří pro tuto smysluplnou a tolik potřebnou investici hlasovali, zhotoviteli stavby za zdařilou a rychlou realizaci, Jihomoravskému kraji za dotaci a samozřejmě všem pacientům a zaměstnancům nemocnice za trpělivost po dobu stavby.

Parkoviště u nemocnice

Na stavbu parkoviště přispěl Jihomoravský kraj dotací ve výši čtyř milionů korun. Celkové náklady byly ve výši 18,9 milionu korun a vzniklo díky nim 138 nových parkovacích míst, z nichž část je zastřešena (30 míst) a vyhrazena jsou také místa pro zdravotně postižené a auta s kočárky. Stavba probíhala čtyři měsíce, a to od 24. května 2016 do 19. září 2016. Zhotovitel stavebních prací byla firma EUROVIA CS, a. s., OZ oblast Morava, závod Morava jih. Foto: S. Mrázek

Vladimíra Danihelková
ředitelka Nemocnice Blansko

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík