Zahájení třídenních slavností jako Den odborných dovedností

10. listopadu 2016, kultura, přečteno: 1379×

Střední škola gastronomická, s. r. o. Blansko spolupracuje na organizaci oslav blanenského patrona již několik let a podstatnou část programu v Centru sv. Martina zajišťuje se svými žáky samostatně. Za tu dobu již disponuje dostatečným množstvím poznatků, které může v přípravě každého dalšího ročníku zúročit, zejména směrem ke spokojenosti návštěvníků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Ale nejen to. Škola se letos rozhodla využít zkušeností s participací na organizaci svatomartinských slavností i jinak: reagovat na oslovení ze strany Domu zahraniční spolupráce v Praze, což je instituce, pověřená za Českou republiku koordinací netradiční celoevropské akce – Evropského týdne odborných dovedností.

Evropská komise vedena snahou o zviditelnění výsledků evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vyhlásila tento projekt scílem ukázat špičkovou kvalitu odborného vzdělávání, zvýšit jeho atraktivitu a prestiž a inspirovat jednotlivce bez rozdílu věku, aby  v sobě dokázali objevit svoje schopnosti a talent právě prostřednictvím odborné přípravy. Samotný  Evropský týden odborných dovedností se sice po celé Evropě uskuteční v termínu od 5. do 9. prosince 2016 (na který Střední škola gastronomická, s. r. o. připravuje vánočně laděnou prezentaci jednotlivých oborů v prostorách školy pod názvem Advent ve škole), nicméně jeho součástí jsou aktivity na národní, regionální i místní úrovni, které se stanou součástí evropského týdne jako „Den odborných dovedností“.

A právě takto – jako širokospektrální prezentaci odborných dovedností v jednom dnu a na jednom místě – plánuje soukromá škola pojmout letošní Vítání sv. Martina, konkrétně jeho zahajovacího dne, pátku 11. listopadu. Těžko by se hledala vhodnější příležitost k naplnění idey této evropské iniciativy jak po stránce formální, obsahové, propagační, tak také po stránce kapacitní, tedy zabezpečení dostatečného počtu návštěvníků, kterým bude potřeba kvalitního odborného vzdělávání prezentována. Dle svého mínění se vedení školy výrazně přiblíží jedné z hlavních myšlenek akce, kterou je podpora udržitelných partnerství mezi podniky (v tomto případě v oblasti cestovního ruchu a gastronomie) a vzdělávacími institucemi a k  prezentaci konkrétních pozitivních příkladů, jak tohoto cíle v praxi dosáhnout. Samotný Den odborných dovedností bude vlastně jedním z těchto příkladů.

Průběh Dne odborných dovedností bude tedy probíhat formou zabezpečení bohatého programu a služeb pro návštěvníky zahajovacího dne blanenských svatomartinských oslav, přičemž vedle klasických způsobů prezentace odborných dovedností (prezentační stánky, expozice, projekce) budou návštěvníci informováni o odborném vzdělávání a přípravě přímou účastí studentů Střední školy gastronomické, s.r.o. na aktivitách návštěvníků a komunikací s nimi – studenti se totiž budou na akci podílet především realizačně (v pozicích průvodců, tvůrců expozic, animátorů, obsluhy, koordinátorů apod.).

Konkrétně jde zejména o následující aktivity:

Čtyřletý obor Cestovní ruch:

  • komentované prohlídky věže kostela sv. Martina a interiéru kostela

  • tvorba a instalace expozic (o kostelu, o sv. Martinovi a svatomartinských tradicích)

  • tvorba a projekce prezentací (o historii kostela, o Via sancti Martini)

  • animační programy pro děti (výtvarné, herní a naučné aktivity)

  • návštěvnický servis (informační stánek, tvorba a tisk letáků a brožur)

Tříleté obory Barman – sommelier a Kuchař – číšník:

  • nabídka občerstvení (Svatomartinský bar)

  • obsluha hostů (Svatomartinská kavárnička)

  • příprava pokrmů (slavnostní zahájení – raut)

  • zabezpečení tematických gastronomických služeb (prezentace svatomartinského vína)

  • zajištění skupinového servisu (obsluha objednaných školních a seniorských skupin)

Celodenní program budou koordinovat pedagogové Střední školy gastronomické, s.r.o. Blansko ve spolupráci s partnerskými subjekty, kterými budou především Farnost Blansko, Městský úřad Blansko, Informační kancelář Blanka, hotel Panorama****, Wellness centrum Ohrada Vísky u Letovic a další.

Věříme, že takto zamýšlený průběh Dne odborných dovedností, kdy všichni návštěvníci budou moci nejen sledovat studenty při jejich odborných činnostech a posoudit kvalitu jejich odborné přípravy, ale také přímo (v pozicích hostů) se na prezentaci jejich odborných dovedností podílet, se na splnění cílů, které si tento evropský projekt klade, a také na celkovém vyznění oblíbené akce projeví maximálně pozitivně.

Dodejme ještě, že kromě zahajovacího dne se budou stejným způsobem snažit studenti soukromé školy zpříjemnit návštěvníkům Vítání sv. Martina i v následujících víkendových dnech (viz podrobný program slavností), a to nejen v areálu kostela sv. Martina, ale také v rámci sobotního Svatomartinského koštu na Wanklově náměstí, kde budou působit žáci nástavbového oboru Gastronomický management při degustaci a prodeji nápojů a jako asistenti organizátorů.

Martin Jaglář, zástupce ředitele a koordinátor odborné výuky
Střední škola gastronomická, s. r. o. Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter