Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město poskytuje sociální bydlení pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi

5. prosince 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1242×

Zájemci o přidělení dočasného sociálního bydlení musí splňovat určitá kritéria, veškeré podmínky jsou uvedeny v  „Pravidlech postupu při poskytování ubytování osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V každé společnosti existují lidé, kteří ať již z objektivních či subjektivních důvodů nemají dovednosti nebo prostředky k tomu, aby si zajistili nebo udrželi bydlení. Ztrátě domova většinou předchází krize, v jejímž důsledku se jedinec přestane starat o ekonomické záležitosti. Pokud nemá pomoc ze strany rodiny, přátel a známých, končí na ulici a propadá se do sociálního vyloučení. Osobou sociálně vyloučenou nebo ohroženou sociálním vyloučením může být i osamělý rodič s dětmi.

Záchrannou síť této ohrožené sociální skupině poskytuje Město Blansko ve formě dočasného sociálního bydlení, zpravidla na jeden rok. Po tuto dobu s rodiči pracuje sociální pracovník obce dle jejich individuálních potřeb. Sociální pracovník přispívá ke stabilizaci nepříznivé sociální situace rodičů, a aby co nejdříve získali stabilní nájemní bydlení. Sociální práce je zacílena například na podporu při vedení domácnosti, hospodaření, vyhledávání zaměstnání, zprostředkování vhodné sociální služby.

Sociální bydlení pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi je poskytováno na adrese Ant. Dvořáka 4a, Blansko. Jedná se o dvě jednotky o velikosti 1+1. Zájemci musí splňovat mj. podmínku trvalého pobytu v Blansku, vůči kterému nesmí mít žádný dluh.

Žádost o poskytnutí sociálního bydlení se podává na předepsaném tiskopisu na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko. Příslušný formulář je k dispozici na oddělení sociální pomoci, ke stažení je na www.blansko.cz.

odbor sociálních věcí