Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Nová vyhláška stanovuje dny s kratší dobou nočního klidu

16. prosince 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2820×

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 13.12.2016 přijalo Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko (dále OZV) o vymezení kratší doby nočního klidu, která nabývá účinnosti 31.12.2016. Vyhláška ruší a nahrazuje dosud platnou OZV Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí na území města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nová OZV stanovuje osm termínů v roce, ve kterých je možné porušit zákonem stanovenou obvyklou dobu nočního klidu, a to v době stanovené vyhláškou.

Mimo termíny a časy uvedené ve vyhlášce není možné jakkoli narušovat noční klid, a to ani hlukem z venkovních, ani hlukem z vnitřních prostor.

V případě, že OZV nebude dodržována, vystavují se narušitelé nočního klidu přestupkovému řízení.

Není možné žádat radu města o udělení výjimky z této vyhlášky.

Pořadatelé kulturních akcí jsou nadále povinni ohlašovat pořádání kulturních akcí, které podléhají ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 10/2010 o místních poplatcích.

Přehled platných obecně závazných vyhlášek.

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese