Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Poskytnutí první pomoci nebo povinné užívání reflexních prvků přiblížil Blanenským Aktiv BESIP

8. prosince 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 888×

Dvě dopravně bezpečnostní akce uspořádal Aktiv BESIP pro účastníky silničního provozu. Na téma poskytnutí první pomoci proběhla 14. října první z nich ve firmě TOP AUTOSALON s. r. o. Úlohu reflexních prvků v případě snížené viditelnosti pak BESIP představil 20. října blanenským seniorům, kteří se často ocitají v roli chodce na pozemních komunikacích.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Účastníci silničního provozu jsou vystaveni riziku, že se mohou setkat s tím, že budou muset poskytnout zraněné osobě první pomoc. Vzhledem k tomu, že neposkytnutí první pomoci může být postihováno následně v trestněprávním řízení, je třeba účastníky provozu na tuto situaci s dostatečným předstihem připravit.

K tomuto cíli směřovala i akce „První pomoc při dopravních nehodách“, kdy přítomní účastníci měli možnost vyslechnout z úst členů ČČK Blansko odborné rady jak poskytnout laickou první pomoc a prakticky si vyzkoušet pokusy o oživení a zabezpečení základních životních funkcí člověka, jako i ošetření nejčastějších zranění při dopravních nehodách. Jako doprovodný program byla postavena dráha pro chůzi s brýlemi simulujícími ovlivnění člověka alkoholem.

BESIP dopravně preventivní akce

S pravidly poskytnutí první pomoci se seznámilo na třicet účastníků akce z řad laické veřejnosti. Foto: archiv odboru VNV

Tuto dopravně bezpečnostní akci pořádal Aktiv BESIP při Městském úřadu v Blansku ve spolupráci s Českým červeným křížem – oblastní buňkou Blansko a Policií České republiky. Celá akce probíhala v prostorách, které zcela zdarma poskytla fa TOP AUTOSALON s. r. o., Blansko.

V Městském klubu důchodců pak proběhla druhá akce pod názvem „Senioři jako účastníci silničního provozu“.

Tuto dopravně bezpečnostní akci pořádá Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko pravidelně, a to vždy v jednom z podzimních měsíců kalendářního roku, kdy se výrazně prodlužuje doba, kterou můžeme pojmenovat jako sníženou viditelnost. Sekundárně je pak vždy přednáška doplněna o téma související s bezpečností silničního provozu.

BESIP dopravně preventivní akce pro seniory

Akce byla zaměřena na propagaci prevence v oblasti BESIP, zejména na povinné užívání reflexních prvků při chůzi po pozemní komunikaci mimo obec, pokud není vozovka dostatečně osvětlená. Foto: archiv odboru VNV

Letošní seminář tak byl obohacen o vystoupení ředitele ČAD a. s., Blansko Jiřího Šebely, který účastníkům akce představil novou podobu autobusového nádraží včetně nového vozového parku, který značně usnadňuje cestování právě seniorům či pohybově handicapovaným spoluobčanům. Na závěr proběhla diskuze, která byla oboustranně velmi přínosná.

Organizátory těší fakt, že o podobnou problematiku meziročně stoupá zájem. Vzhledem k velmi kladné odezvě z řad oslovených řidičů, kolemjdoucích účastníků silničního provozu, nejen z řad seniorů, organizátoři usoudili, že takto zaměřené, preventivní – dopravně bezpečnostní akce mají v rámci zvyšování bezpečnosti silničního provozu své místo, a proto se rozhodli v nich pokračovat i v budoucnu.

Poděkování patří Krajskému úřadu Jihomoravského kraje za poskytnutí finanční dotace na částečné pokrytí nákladů spojených s organizací akce a dále Pavlu Čížkovi, krajskému koordinátorovi BESIP, za poskytnutí materiálního zabezpečení akce.

odbor vnitřních věcí