BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Proč je dobré být v ČAS

19. prosince 2016, tiskové zprávy, přečteno: 742×

Česká asociace streetwork, z.s. (ČAS) zahájila nový projekt „Je dobré být v ČAS”. Projekt je podpořen Operačním programem Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Česká asociace streetwork je zastřešující organizace sdružující nízkoprahové sociální služby. Nový projekt je zaměřen na zkvalitnění její vlastní činnosti, a je tak zacílen na nejzásadnější úkoly asociace: práce na kvalitě služeb, sdílení dobré praxe mezi členy, sdílení dobré praxe i s nečleny s cílem získat nové členy asociace a zkvalitnit služby i mimo stávající asociaci, vzdělávání a prosazování zájmů členů.

Projekt umožní inovovat specifický vzdělávací systém pro pracovníky nízkoprahových sociálních služeb tak, aby odrážel jejich aktuální vzdělávací potřeby. Nový systém krátkodobých i dlouhodobých kurzů bude všem pracovníkům k dispozici i po skončení projektu.

V průběhu dvou let projektu proběhne osm výměn dobré praxe v rámci ČR, kdy zájemci mohou absolvovat dvoudenní setkání ve vybrané sociální službě, jejíž kvalitu ČAS garantuje. Koncem projektu proběhne dvoudenní setkání pro sdílení dobré praxe a výměny zkušeností nejen v rámci ČR ale i za účasti zahraničních hostů.

Projekt podporuje i stávající členskou základnu ČAS. V průběhu dvou let budou realizovány kulaté stoly ve vybraných krajích ČR pro rozvíjení spolupráce s veřejnou správou. Navíc budou realizovány semináře na aktuální témata za účasti zástupců členské základny, státní správy a samosprávy. Pro komunikaci se členskou základnou bude v ČAS vytvořena zcela nová pracovní pozice koordinátora.

V rámci projektu bude rovněž prostor pro nové nastavení systému hodnocení kvality u stávajících i nových členů asociace. Následně proběhne jeho pilotní ověření u vybraných členských zařízení.

Projekt „Je dobré být v ČAS“ má registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002231.

Projekt je podpořen Operačním programem Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Zahájení projektu: 01.11.2016, ukončení projektu: 31.10.2018.

Klára Šmejkalová
koordinátorka vzdělávání ČAS
koordinátorka klíčových aktivit projektu OPZ
www.streetwork.cz

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.