Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Projednání změn Územního plánu Blansko

6. prosince 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1081×

V závěru srpna 2016 převzalo Město Blansko dokumentaci návrhu změn územního plánu, souhrnně označenou jako B2015-Z2, kterou zpracovala kancelář ATELIER URBI spol. s r. o. Brno Ing. arch. Jany Benešové na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko za období od jeho vydání v závěru roku 2011.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dokumentace je přístupná na www.blansko.cz od 10. listopadu 2016. Z důvodu nutného doplnění kompletních podkladů hodnocení udržitelného rozvoje bude oznámení opakováno, ale rozsah řešení již nebude měněn. V návrhu Změny byla zohledněna pouze část původně uplatněných návrhů, u kterých bylo zadáno prověření.

Tento průběh je obvyklý v případech, kdy samospráva nezohlední stanovisko Pořizovatele ÚPD a schválí pořízení bez ohledu na předpokládané výsledky projednání a v situacích, kdy je zadáno velké množství změn nově vydané dokumentace bez vztahu k vlastním závěrům Zprávy o uplatňování územního plánu.

Způsob zapojení do projednání je přesně specifikován veřejnou vyhláškou. Po vyhodnocení výsledků společného jednání budou Pořizovatelem provedeny zákonem předepsané kroky a v prvním čtvrtletí 2017 bude vypsáno řízení o návrhu s veřejným projednáním.

odbor stavební úřad