Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

První výzvy místní akční skupiny cílí na sociální začleňování a rodinný život

12. prosince 2016, cestovní ruch, přečteno: 776×

Na programy spojené se sociálním začleňováním a rozvojem rodinného života vyhlásila MAS Moravský kras z.s. dne 1.12. 2016 v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Moravský kras jinak dvě výzvy. Prostředky jsou určeny zejména na pomoc mladým lidem ze znevýhodněného prostředí, u nichž hrozí společenská izolace a dále rodinám s dětmi. Celková alokace těchto výzev přesahuje deset milionů korun.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cílem výzvy Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb je podpořit rozšíření využití kvalitních sociálních a návazných služeb dle potřeb sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.

Některé druhy sociálních služeb vykazují v území MAS deficity kapacit, zejména terénní služby sociální prevence se zaměřením na mládež, která vede rizikový způsob života nebo je tímto způsobem života ohrožena. Nedostatečná je také kapacita programů na podporu mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.

„Vyhlášením výzvy zaměřené na podporu rozšíření využití kvalitních sociálních a návazných služeb pro sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením na území MAS chceme přispět k řešení problému nedostatečných kapacit subjektů poskytujících tyto služby,“ vysvětluje ředitel MAS Jozef Jančo.

Cílem výzvy Rozvoj rodinného života je zlepšit socioekonomické podmínky pro fungování rodin v území MAS. Současná zařízení péče o děti školního a předškolního věku kapacitně nedostačují zejména v obcích, které jsou zároveň součástí Brněnské metropolitní oblasti a nacházejí se v jižní části území MAS a v Blansku.

Kritickým obdobím rodičů se stávají prázdniny. Počet dnů školních prázdnin je ve značném nepoměru vzhledem k délce dovolené rodičů. „Pokud rodiče nebudou mít k dispozici žádnou službu péče o děti, nemají šanci zajistit péči o děti v době, kdy se nekoná vyučování, a to i v případě, že by se během dovolené v péči o děti střídali. V době letních prázdnin je navíc většina školních družin zavřená. Vyhlášením výzvy zaměřené na podporu vzniku a rozvoje dětských skupin a na realizaci příměstských táborů na území MAS chceme přispět k řešení uvedených problémů,“ doplnil Jozef Jančo.

Podrobnosti ke každé výzvě včetně vymezení oprávněných žadatelů či detailní specifikace podporovaných aktivit naleznete na webových stránkách MAS Moravský kras z.s. www.mas-moravsky-kras.cz pod záložkou Strategie CLLD.

red