BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Rozpočet na rok 2017 bude vyrovnaný

20. prosince 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1284×

Zastupitelé na svém zasedání 13. prosince 2016 schválili rozpočet Města Blanska na rok 2017. Investice plánované pro příští rok vyjmenoval starosta Ivo Polák na tiskové konferenci.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši 376,82 mil. Kč a je v něm také zahrnuto financování města. Je již zavedenou tradicí, že před schvalováním probíhá seminář se zastupiteli, v rámci něhož jsou řešeny všechny případné připomínky. Výsledkem pak je hladší průběh zastupitelstva a rychlejší schválení rozpočtu. I díky semináři pro rozpočet zvedlo ruku všech 24 přítomných zastupitelů z celkových pětadvaceti.

Rozpočet města Blanska na rok 2017.

„Součástí rozpočtu jsou jak investiční akce přímo v rámci jednotlivých kapitol, tak i investiční akce, jejichž uskutečnění je podmíněno přijetím dotace. Tyto položky byly zahrnuty do rozpočtu a schváleny proto, že k žádosti o dotaci je vždy potřeba doložit souhlasné vyjádření zastupitelstva s dofinancováním těchto akcí. Abychom nemuseli svolávat mimořádná zastupitelstva, byl předložen celý balík investičních akcí, u nichž předpokládáme vypsání dotací,“ vysvětlil starosta.

V kapitolách bydlení a komunikace jsou zařazeny:

 • Výměna oken a bezbariérový přístup v kině.

 • Rekonstrukce tribuny na fotbalovém stadionu na ulici Údolní.

 • Dětské hřiště na Podlesí.

 • Pokračování ve výměně světelných zdrojů v lampách veřejného osvětlení (již 3. etapa).

 • Vybudování a opravy chodníků na ulicích: B. Němcové, Bartošově, Masarykově, Havlíčkově, Pražské a v centru města. Zde jsou vyčleněny 3 mil. korun.

 • Oprava fasády a sanace zdiva budovy ZUŠ Blansko (6,5 mil. korun).

Balík akcí, u nichž se počítá s dotacemi z EU:

 • Výměna technologie chlazení zimního stadionu.

 • Stezka pro chodce a cyklisty kolem mlýnského náhonu na sportovním ostrově.

 • I. etapa Regenerace sídliště Zborovce.

 • Optimalizace autobusového nádraží. Město chce současně s přestavbou nádraží postavit plánovanou cyklostezku. Investorem je společnost ČAD Blansko, která získala dotaci na obnovu autobusového nádraží a v roce 2017 by měla s rekonstrukcí započít.

 • Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka – oprava ubytovny vedle haly ASK.

 • Výstavba podporovaných bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici Pod Javory.

 • Sociální bydlení a snížení energetické náročnosti budovy na ulici Údolní 23.

 • Snížení energetické náročnosti budov školských zařízení. Pokračování projektu zateplování – příští rok v MŠ na Divišově ulici a také u obou mateřských škol na ulici Rodkovského.

 • Investice do územní studie veřejných prostranství a územní studie krajiny obcí s rozšířenou působností Blansko.

 • I. etapa podpory infrastruktury základních škol. Jedná se o podporu k vybudování odborných učeben, především IT technologií, dále chemických a fyzikálních odborných učeben a pro podporu polytechnické výchovy na školách. Týkat se to bude škol ZŠ Salmovy, ZŠ Dvorské a ZŠ Erbenovy. Ve II. etapě pak přijde na řadu Základní škola T. G. M.

Komunikace

V této kapitole je připraveno asi 2,5 mil. korun. V příštím roce by se za ně měl opravit vjezd do zámeckého parku, komunikace Čelakovského, další část silnice v úseku Olešná–Hořice, proluka v Češkovicích, v Horní Lhotě silnice Na Familiích a oprava části komunikace Blansko–Češkovice.

„Příští rok se prioritně zaměříme na opravu chodníků. Jsme připraveni poskytnout nový materiál firmám na opravy chodníků po nutných zásazích (např. opravy plynu nebo vodovodního řadu). Firmy musí uvést chodníky do původního stavu, ale takhle rovnou položí nový povrch. Vyčleněná částka činí jeden milion korun,“ doplnil informace místostarosta Jiří Crha.

V rozpočtu je také 3,5 mil. Kč na kavárnu po Dukle, která se bude stavět až v roce 2017.

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.