Tříkrálová sbírka 2017

27. prosince 2016, ostatní, přečteno: 1594×

Od 1. do 15. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří se ocitli v  nepříznivé životní situaci.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka. Motto sbírky: „Kdo dává, sám nakonec dostává“.

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2017:

 • Podpora hospicové péče
 • Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže
 • Podporu integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením – sociální začlenění ( bydlení, podpora a provázení )
 • Podpora dobrovolnického centra
 • Pomoc lidem v sociální nouzi

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 1.827.836 Kč. Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:

 • Podpora prorodinných aktivit.
 • Pomoc nemocným zvláště v Domácí hospicové péči.
 • Podpora preventivních aktivit dětí a mládeže.
 • Koordinace dobrovolníků.
 • Podpora komunitního centra v Doubravici.
 • Podpora lidí v nečekané krizové situaci.

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe. Děkujeme.

Informace o službách a sbírce naleznete na: www.blansko.charita.cz.

Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková, mobil: 739 389 140, marie.sedlakova@charita.cz.

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
Komenského 19, 678 01 Blansko
516 417 351
www.blansko.charita.cz

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter