Z Redakční pošty: Význam hry v životě dítěte

13. prosince 2016, ostatní, přečteno: 1572×

Na Středisku služeb školám Brno, pracovišti v Blansku, se konal 23. listopadu 2016 seminář pro vyučující v mateřských školách a na 1. stupni základní školy s názvem Hra a její využití v MŠ a ZŠ, rozvoj kooperace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cílem semináře bylo objasnit význam hry z pohledu vývojové psychologie a vytváření pozitivního klimatu skupiny (třída, rodina a jakákoliv jiná skupina). Účastníci byli také seznámeni s okruhem celé škály her vhodných pro zařazení v mateřských školách i na 1. stupni základních škol. Některé si přímo vyzkoušeli a v diskusi vzájemně vyměnili zkušenosti, čímž podstatně setkání obohatili.

Významem hry pro život dítěte se zabývá celá řada renomovaných odborníků, neboť hra skutečně je velmi důležitým faktorem v rozvoji všech složek lidské osobnosti, a to jak stránky tělesné, tak intelektuální. Ve hře lze navodit nejrůznější životní situace a hledat nebo navozovat a ukazovat jejich řešení. Hra motivuje k tvořivosti, rozvíjí konkrétní dovednosti, učí řešit problémy a překonávat překážky. Hra, která je zaměřená na tělesný rozvoj a vývoj, se v současné době stává velmi, velmi potřebnou, neboť děti tráví mnoho času u elektronických zařízení a tato skutečnost se neblaze podepisuje na jejich zdraví. Klesá imunita organismu a zdravotní problémy, které se dříve dostavily s vysokým věkem, se posunují do věku mladistvých a dětí. Tělesná zdatnost nejen upevňuje zdraví, ale ovlivňuje i schopnost organismu zvládnout nenadálé a nepředvídatelné extrémní situace, které mohou vést i k záchraně života.

A proto, až budete v tomto předvánočním čase přemýšlet nad dárky pro děti, vybírejte takové, abyste si i vy mohli s dětmi hrát a dali jim to nejcennější, kousek sama sebe, aby mohly jednou na své dětství vzpomínat jako na krásnou etapu života, ve které my dospělí budeme hrát významnou a nezaměnitelnou roli. Setkání těch, kteří se semináře zúčastnili, svou roli a cíl splnilo.

V závěrečném hodnocení se účastnice vyjadřovaly, že seminář splnil jejich očekávání, neboť lektorka uvedla celou řadu názorných příkladů, které mohou využít v každodenní práci. Z tohoto hodnocení vyplývá, že záměr a cíl byl skutečně naplněn.

Anna Skoupá

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter