Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Archiv všech článků za rok 2016


Kategorie: zprávy z MěÚ

Garážím v Blansku přidělí nová evidenční čísla

zveřejněno: 31.12.2016, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1169×

Zavedením centrálního Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) dochází ke kontrole a následným úpravách údajů v ostatních registrech.

Lednové svozy vánočních stromků

zveřejněno: 30.12.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1047×

Žádáme občany města Blanska i městských částí aby opětovně odkládali v měsíci lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Odtud budou sváženy svozovou firmou v měsíci lednu 2017, a to každé pondělí.

Předběžné vyhodnocení první výzvy kotlíkových dotací

zveřejněno: 28.12.2016, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 864×

Jihomoravský kraj zahájil sběr žádostí od fyzických osob pro první výzvu kotlíkových dotací 18. ledna 2016. Žádosti se týkaly výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové nízkoemisní zdroje. Výzva byla plánována do 30. dubna 2016, pro vyčerpání alokace ve výši 80 miliónů korun musela být ukončena již 12. února 2016.

Upozornění na omezení otevírací doby maloobchodních a velkoobchodních prodejen ve svátky

zveřejněno: 21.12.2016, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 972×

Městský úřad Blansko, odbor Obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele a zákazníky, že během vánočních a novoročních svátků dojde k omezení otevírací doby prodejen, jejichž prodejní plocha přesahuje 200 m². Omezení otevírací doby obchodů o svátcích se plošně po celé republice dotkne větších obchodů, zejména hypermarketů, supermarketů a dalších prodejen s velkou prodejní plochou.

Rozpočet na rok 2017 bude vyrovnaný

zveřejněno: 20.12.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1382×

Zastupitelé na svém zasedání 13. prosince 2016 schválili rozpočet Města Blanska na rok 2017. Investice plánované pro příští rok vyjmenoval starosta Ivo Polák na tiskové konferenci.

Svoz komunálních odpadů ve svátek 26.12.2016

zveřejněno: 20.12.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 936×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů v pondělí 26.12.2016. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz komunálních odpadů z kontejnerových stání.

Nová vyhláška stanovuje dny s kratší dobou nočního klidu

zveřejněno: 16.12.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2989×

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 13.12.2016 přijalo Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko (dále OZV) o vymezení kratší doby nočního klidu, která nabývá účinnosti 31.12.2016. Vyhláška ruší a nahrazuje dosud platnou OZV Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí na území města Blanska.

Rada města rozhodla o dalším směřování CZT

zveřejněno: 13.12.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1053×

Rada města se rozhodla odkoupit zbylý podíl investice do Centrálního zásobování teplem (CZT) od společnosti innogy Energo, aby se město stalo jediným vlastníkem CZT a následně provozovatelem celého systému prostřednictvím své společnosti.

Poskytnutí první pomoci nebo povinné užívání reflexních prvků přiblížil Blanenským Aktiv BESIP

zveřejněno: 08.12.2016, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 890×

Dvě dopravně bezpečnostní akce uspořádal Aktiv BESIP pro účastníky silničního provozu. Na téma poskytnutí první pomoci proběhla 14. října první z nich ve firmě TOP AUTOSALON s. r. o. Úlohu reflexních prvků v případě snížené viditelnosti pak BESIP představil 20. října blanenským seniorům, kteří se často ocitají v roli chodce na pozemních komunikacích.

Dotační programu MŠMT na podporu sportu v letech 2017–2019

zveřejněno: 07.12.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 878×

Ministerstvo školství, kultury, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v listopadu 2016 celkem deset dotačních neinvestičních programů státní podpory sportu pro SPOLKY na léta 2017–2019. Potřebné informace, pravidla a jednotlivé termíny zájemci získají přímo na stránkách ministerstva, a to na adrese: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019.

Změny v dostupnosti úřadu, informační kanceláře a knihovny během svátků

zveřejněno: 07.12.2016, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1110×

Během Vánoc a v závěru roku dojde ke změnám v úředních hodinách městského úřadu a v otvírací době Blanenské informační kanceláře Blanka na Rožmitálově ulici.

Projednání změn Územního plánu Blansko

zveřejněno: 06.12.2016, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1080×

V závěru srpna 2016 převzalo Město Blansko dokumentaci návrhu změn územního plánu, souhrnně označenou jako B2015-Z2, kterou zpracovala kancelář ATELIER URBI spol. s r. o. Brno Ing. arch. Jany Benešové na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko za období od jeho vydání v závěru roku 2011.

Město poskytuje sociální bydlení pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi

zveřejněno: 05.12.2016, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1174×

Zájemci o přidělení dočasného sociálního bydlení musí splňovat určitá kritéria, veškeré podmínky jsou uvedeny v  „Pravidlech postupu při poskytování ubytování osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi“.

Začalo kácení dřevin rostoucích mimo les

zveřejněno: 04.12.2016, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 909×

Od počátku listopadu do konce března následujícího roku probíhá období vegetačního klidu dřevin a na Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko tak přibývají žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Vyvarujte se úskalí neuváženého předvánočního nákupu

zveřejněno: 02.12.2016, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 880×

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky a s tím spojenými vánočními nákupy uvádíme, na základě poznatků z dozorové činnosti kontrolních orgánů, několik rad jak se vyhnout případným problémům s reklamacemi, případně nekalými praktikami prodejců.

Práce na ploše po hotelu Dukla se protáhnou. Některé se odkládají na jaro

zveřejněno: 01.12.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1655×

Práce na úpravách plochy po zbouraném objektu hotelu Dukla měly být hotovy do konce listopadu. Nejen že práce získaly skluz, stavba se navíc prodraží. Hlavním důvodem bylo čekání vedení města v souvislosti s předáním materiálů k vybudování divadelní scény ze strany divadla Kolárka. Zpoždění si však vyžádaly i chyby v projektové dokumentaci.

Blansko uspělo v soutěži s novým elektronickým systémem smluv

zveřejněno: 01.12.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1110×

Město Blansko uspělo v soutěži magazínu Egovernment – The Best 2016 s elektronickým registrem smluv. Ten řeší kompletní správu smluv v rámci úřadu i jejich publikaci v zákonem daných registrech.

Současná technologie chlazení na zimním stadionu je zastaralá. Čeká ji rekonstrukce

zveřejněno: 01.12.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1052×

Město Blansko požádalo Státní fond životního prostředí ČR o dotaci na realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Blansko“. Podstatou projektu je změna technologie chlazení. Doposud používaný toxický čpavek tak nahradí chladivo nové generace splňující veškeré ekologické i hygienické požadavky.

Parkování v Blansku: od února příštího roku podle nových pravidel

zveřejněno: 30.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 3575×

Analýzu parkování, využití parkovišť ve městě i v sídlištích a směrový průzkum přinesla studie Centra AdMaS VUT v Brně. K jejím výsledkům přihlédla rada města, která nově rozhodla o tom, která parkoviště budou zpoplatněna a v jaké výši. Nový systém parkování ve městě bude platný od 1. února 2017.

Informace pro zájemce o dotace v oblasti zahraničních styků

zveřejněno: 30.11.2016, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 821×

První termín pro podání žádostí o dotace na činnost v oblasti zahraničních styků končí už v polovině prosince.

Částečná uzavírka komunikace na Klepačov se protáhne

zveřejněno: 30.11.2016, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1563×

Žadatel požádal o prodloužení termínu částečné uzavírky dotčené části silnice III/374 43, a to z důvodu nutností změny stavby, vyvolané geologickými poměry. Předpoklad úplného ukončení stavby je v polovině roku 2017 s tím, že částečná uzavírka komunikace se předpokládá do úplného ukončení stavby.

Základní uměleckou školu v Blansku čeká proměna. Kromě nové fasády se dočká i sanačních úprav

zveřejněno: 29.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1286×

Investičním odborem městského úřadu je v současné době připravována projektová dokumentace pro komplexní obnovu vnější fasády hlavní budovy ZUŠ v podzámčí. Do plánovaných stavebních prací, k jejichž realizaci dojde v průběhu příštího roku, budou zahrnuta i opatření na odvlhčení exteriérového zdiva.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

zveřejněno: 29.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1053×

V úterý 13.12.2016 v 15:30 hodin se ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1 koná 11. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu ...

Martin Lepka představuje Městskou policii Blansko

zveřejněno: 25.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1341×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Některé situace z činnosti Městské policie Blansko (není odborem úřadu, je však jeho nedílnou součástí) přiblížil její ředitel Martin Lepka.

Rada města nedoporučila výstavbu divadla na náměstí Republiky

zveřejněno: 23.11.2016, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 3177×

Po důkladném prostudování a posouzení návrhu projektu spolku Circulus, zastoupeným Evou Petrželovou (vedoucí divadla Kolárka), na výstavbu divadla v prostoru bývalého hotelu Dukla, se Rada města Blanska dne 22. listopadu rozhodla nepodpořit tento projekt.

Sídliště Sever prošlo regenerací. Přibylo zde čtyřicet nových parkovacích míst

zveřejněno: 21.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1818×

Nové parkoviště, pobytová zelená plocha se cvičebními prvky, nové chodníky nebo oplocený výběh pro psy Blanenští vybudovali v rámci IV. etapy regenerace sídliště Sever, na kterou Město Blansko získalo čtyřmilionovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V Blansku přibudou nové kontejnery na textil

zveřejněno: 21.11.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1868×

Rada města Blanska odsouhlasila zveřejnění záměru na bezplatnou výpůjčku částí pozemků pod deset nových stacionárních kontejnerů na sběr oděvů, bot a textilu.

Anketa Nejlepší sportovec města Blanska roku 2016

zveřejněno: 18.11.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2113×

Město Blansko prostřednictvím Komise sportovní vyhlašuje Anketu „Nejlepší sportovec města Blanska roku 2016“. Nominace je možno podávat do pondělí 12. prosince 2016 na předepsaném formuláři.

Blanenští pokřtí zbrusu novou publikaci o městě

zveřejněno: 18.11.2016, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1330×

Novou reprezentativní publikaci o městě s názvem Blansko – Brána Moravského krasu a s podtitulem Obrazy ze života města mladého devět století, která navazuje na obdobnou publikaci vydanou již před sedmi lety, ovšem tentokrát v mnohem velkorysejším rozsahu i formátu, vedení města pokřtí v rámci Rozsvícení vánočního stromu.

Upozornění občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2016

zveřejněno: 17.11.2016, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1072×

Oznamujeme občanům, že do konce roku mají poslední možnost zaplatit poplatek za komunální odpad bez navýšení. V lednu 2017 bude provedena kontrola uhrazení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Svozy zeleně letos končí, obnoveny budou na jaře

zveřejněno: 16.11.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 861×

Poslední svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu v letošním roce – ovoce, zelenina a odpady ze zahrad (např. tráva, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů proběhne dle původního rozpisu ve městě Blansku dne 23.11.2016 a v městských částech 24.11.2016. Další svozy se uskuteční až v dubnu 2017.

Proměny ulic s Blanenským chodcem

zveřejněno: 10.11.2016, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 896×

Oblíbenou součástí programu oslav Vítání sv. Martina jsou také komentované prohlídky města Blanska, které pro zájemce pořádá Galerie a antikvariát Jonáš ve spolupráci s Blanenskou informační kanceláří Blanka.

Vánoční strom věnuje Blansku Rájec-Jestřebí

zveřejněno: 07.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1449×

Letošním vánočním stromem se na blanenském náměstí Republiky stane smrk, který Blanenským věnuje město Rájec-Jestřebí. Jedná se o jeden ze dvou smrků, které stojí na náměstí Míru před Penzionem Kopeček. Pokáceny budou oba přerostlé stromy. Druhý poslouží pravděpodobně jako palivo.

Pozvánka na oslavu 40. výročí založení MKD Blansko

zveřejněno: 07.11.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1543×

Samospráva Městského klubu důchodců Blansko (MKD) srdečně zve všechny příznivce trávení volného času seniorů na slavnostní setkání, které se uskuteční v pátek 11. listopadu 2016 při příležitosti oslavy40. výročí založení MKD Blansko.

Blanka nabídne regionální literaturu

zveřejněno: 06.11.2016, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 584×

Informační kancelář Blanka nabízí svoje služby v průběhu celého svatomartinského víkendu – v sobotu bude otevřena dle své tradiční otvírací doby 9:00–12:00 hod. V 10:00 hod. začíná přímo u naší kanceláře bezplatná komentovaná prohlídka městem.

Předprodej vstupenek na Vítání sv. Martina

zveřejněno: 02.11.2016, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 985×

Jednotlivé akce v rámci třídenních oslav Vítání sv. Martina mohou být pro návštěvníky zpoplatněny.

Svatomartinské menu v Blansku

zveřejněno: 01.11.2016, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1471×

Již od prvního ročníku Vítání sv. Martina se blanenské restaurace připojily k městským oslavám a nabízely svým zákazníkům speciální svatomartinské menu.

Češkovice – odstávka zásobování pitnou vodou

zveřejněno: 31.10.2016, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 982×

Dne 02.11.2016 v době od 9 do 13 hodin bude z důvodů přepojení vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody.
Cisterna pro náhradní zásobování bude přistavena v Zahradním městě. Vodárenská akciová společnost, a. s., Poříčí 20a, Blansko.

Kam s vysloužilou úsporkou?

zveřejněno: 26.10.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1333×

Dosloužila vám doma úsporná žárovka? Nebuďte lhostejní a odneste ji na sběrné místo. Nejen že bude po recyklaci z 95 % opět využita, ale trubice obsahují také jedovatou rtuť, která se rozbitím trubice rozšíří do okolí.

Oprava zdi na státní silnici pošle auta přes Blansko

zveřejněno: 25.10.2016, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1126×

Po dva víkendy budou vozidla jedoucí ve směru Brno–Svitavy nucena použít objízdnou trasu přes město Blansko kvůli opravě opěrné zdi v Lažanech, která si vyžádá částečnou uzavírku silnice I/43. Uzavírka proběhne dvakrát, a to ve dnech 29.10.–30.10. a 12.11.–13.11.2016. Objížďka povede přes obce Šebrov – Kateřina – Blansko – Rájec-Jestřebí a Bořitov.

Vzpomínkový akt k 98. výročí Dne vzniku samostatného československého státu

zveřejněno: 24.10.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1361×

Město Blansko zve všechny občany na vzpomínkový akt k 98. výročí Dne vzniku samostatného československého státu, který se bude konat v pátek 28. října 2016 na nám. Svobody. Oslava bude zahájena v 09:30 hodin koncertem Dechové hudby Blansko. V 10:00 hodin představitelé města a zástupci přizvaných organizací položí věnce k památníku obětí 1. světové války, význam 28. října 1918 pak připomene ve svém proslovu starosta města.

Den otevřených dveří na domech s pečovatelskou službou

zveřejněno: 21.10.2016, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1026×

Dveře Pečovatelské služby v Blansku se otevřely široké veřejnosti v rámci Týdne sociálních služeb, který proběhl ve dnech 3.–9. října. Cílem akce bylo poukázat na to, jak pečovatelská služba pomáhá seniorům a jejich rodinám zvládat obtížné životní situace a na další aktivity, které pro seniory a osoby blízké sociální pracovníci a pečovatelky zajišťují.

Upozornění podnikatelům poskytujícím spotřebitelské úvěry

zveřejněno: 20.10.2016, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1116×

Zákonem č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru se od 01.12.2016 vylučuje činnost „poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr“ z živnostenského podnikání. Předmět podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ se zrušuje.

Druhá splátka poplatku za komunální odpad 2016

zveřejněno: 18.10.2016, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1192×

Oznamujeme občanům, že byly distribuovány složenky na platbu poplatku za komunální odpad – druhá část poplatku u vícečlenných rodin (dva a více), včetně případné dlužné částky. Splatnost poplatku je k 31.10.2016.

Těchov – odstávka zásobování pitnou vodou

zveřejněno: 18.10.2016, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 693×

Dne 19.10.2016 v době od 8 do 16 hod. bude z důvodů přepojení vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody.
Cisterna pro náhradní zásobování bude přistavena u požární nádrže. Vodárenská akciová společnost, a. s., Poříčí 20a, Blansko.

Upozornění na opravu úrovňových železničních přejezdů

zveřejněno: 18.10.2016, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1542×

V následujících dnech proběhne v obci Spešov a na zastávce Blansko-město oprava úrovňových železničních přejezdů včetně výměny výstražníků a pohonu závor.

Kolárka dodala chybějící dokumentaci v termínu. Město posoudí, zda je kompletní

zveřejněno: 17.10.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1097×

Dohoda zněla předložit požadovanou dokumentaci do 14. října. Zástupci divadla Kolárka ji dodali na město včas, v těchto dnech tak Blanenští posoudí, zda je je kompletní. Pouze v takovém případě by byla postoupena k projednání radě města.

Formou dopisu oslovilo vedení města obyvatele ulice Těchovské

zveřejněno: 17.10.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 953×

V souvislosti s prováděním stavby „Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace v ul. Těchovské“ se město Blansko rozhodlo kontaktovat obyvatele dotčené lokality, a omluvit se tak za nedodržení původního termínu dokončení stavby.

Aktuální informace k dotačním programům v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti

zveřejněno: 17.10.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1156×

Na stránce s informacemi k dotačním programům na www.blansko.cz byly aktualizovány následující dokumenty: dotační program sport, dotační program kultura a zájmová činnost. Současně byly nahrazeny formuláře k podávání žádostí o dotace z těchto programů.

Město nakoupilo elektřinu na burze

zveřejněno: 17.10.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 768×

I letos se podařilo o něco snížit cenu silové elektřiny nákupem na burze.

Blanenští vymění téměř tři stovky nových svítidel veřejného osvětlení

zveřejněno: 17.10.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1081×

Na postupnou výměnu svítidel veřejného osvětlení získalo město dotaci z Programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 1.400.000 Kč, což je 50 % z celkových nákladů. Zhotovitelem zakázky je firma JICOM, spol. s r. o. Nová svítidla přibudou do konce listopadu na sídlišti Písečná, v lokalitě okolo ulice Masarykovy a v průmyslové zóně, celkem se bude jednat o 298 ks svítidel. Přesný harmonogram bude uveřejněn později.

Provoz vodních děl bude ukončen v závěru října

zveřejněno: 16.10.2016, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 780×

Ve druhé polovině měsíce října bude ukončen provoz fontán „Nová Punkva“ na nám. Republiky, pítka na ulici Rožmitálově a kašen na nám. Svobody i v zámeckém parku. Před zazimováním se provede jejich nezbytná údržba. Do provozu budou vyjmenovaná vodní díla znovu uvedena vzhledem k předpokládaným příznivým klimatickým podmínkám pravděpodobně v průběhu druhé poloviny měsíce dubna příštího roku.

Aktualizované dotační programy

zveřejněno: 14.10.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2443×

Na stránce s informacemi k dotačním programům byly aktualizovány následující dokumenty: dotační program sport, dotační program kultura a zájmová činnost a dne 17.10. také program podpory poskytování sociálních služeb. Současně byly nahrazeny formuláře k podávání žádostí o dotace z těchto programů.

Město veřejnosti představilo koncept regenerace sídliště Zborovce

zveřejněno: 14.10.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2265×

Veřejné představení se uskutečnilo 5. října v Kině Blansko za účasti pracovníků městského úřadu. Zájem o to, jak se sídliště promění, projevilo asi třicet obyvatel, kteří se přišli s projektem seznámit.

Blanenské Vítání sv. Martina 2016: Deset let ve znamení kultury, historie, zábavy i gastronomie

zveřejněno: 14.10.2016, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1469×

Celé jedno desetiletí, tak dlouho Blansko slaví vždy nejbližší víkend po svátku sv. Martina příjezd patrona zdejšího kostela a celého města. Vítání svatého Martina se od nesmělých prvních krůčků vyšvihlo mezi nejvýznamnější kulturní a společenské události podzimu nejen v našem regionu.

Zbavte se nepotřebných elektrozařízení ekologicky

zveřejněno: 14.10.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 843×

Město Blansko se ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. rozhodlo o rozšíření sítě těchto kontejnerů ve městě Blansku a usnadnit tak občanům třídění vysloužilých malých elektrospotřebičů.

Jak se správně pohybovat po místních komunikacích se senioři dozvědí formou besedy

zveřejněno: 13.10.2016, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 877×

Tematická beseda Senioři jako účastníci provozu na pozemních komunikacích proběhne ve čtvrtek 20. října od 15:00 hodin v Městském klubu důchodců v Blansku. Na akci je třeba se předem přihlásit.

Blansko (ul. Salmova) – odstávka zásobování pitnou vodou

zveřejněno: 11.10.2016, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 963×

Dne 13.10.2016 v době od 7:30 do 14 hodin bude z důvodů přepojení vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody. Cisterna pro náhradní zásobování bude přistavena u ZŠ Salmovy. Vodárenská akciová společnost, a. s., Poříčí 20a, Blansko.

Oznámení: záměr pronajmout objekt č. p. 3 na adrese Zámek 3

zveřejněno: 07.10.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 759×

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů oznamuje Město Blansko podle 5 39, odst. 1, citovaného zákona, že zveřejňuje záměr pronajmout objekt čp. 3 na adrese Zámek 3, Blansko na pozemku parc. č. st. 35/1 – zast. plocha v k. ú. Blansko (bývalá stolařská dílna v podzámčí).

Senioři oslavili svůj svátek

zveřejněno: 03.10.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1072×

Městský Den seniorů uspořádalo město Blansko v sobotu 1. října v prostorách Dělnického domu. Mezi blanenské seniory přišli i starosta města Ivo Polák společně s místostarostou Jiřím Crhou.

Partnerské město Legnica oslavilo deset let spolupráce s francouzským Roanne

zveřejněno: 03.10.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 850×

Na oslavách desátého výročí uzavření partnerství mezi městy Legnica a Roanne, které proběhly ve dnech 29. září až 1. října, nechyběla ani čtyřčlenná delegace z Blanska pod vedením místostarosty Jaromíra Roučky. Polská Legnica má celkem pět partnerských měst, kromě Blanska je to německý Wuppertal, ukrajinský Drohobycz, francouzské Roanne a ruský Orenburg.

Den otevřených dveří v domech s pečovatelskou službou

zveřejněno: 03.10.2016, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1057×

Pečovatelská služba Města Blansko zve širokou veřejnost i studenty v rámci Týdne sociálních služeb na den otevřených dveří, který proběhne na domech s pečovatelskou službou 9. května 1 a Pod Javory 32, Blansko ve čtvrtek 6. října 2016 od 9 do 13 hodin.

Průběžná informace o aktualizaci Územního plánu Blansko

zveřejněno: 30.09.2016, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1013×

V závěru srpna 2016 převzalo Město Blansko, prostřednictvím odboru INV, dokumentaci návrhu změny územního plánu.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku se připojuje k Týdnu sociálních služeb

zveřejněno: 29.09.2016, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 801×

Ve dnech 03.–09.10.2016 proběhne již 8. ročník Týdne sociálních služeb, který již tradičně pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Hlavním cílem této akce je upozornit širokou veřejnost na sociální služby v ČR, představit je jako služby potřebné, nutné, kvalitní, ale hlavně umožňující důstojný život tisícům občanů a uživatelů těchto služeb.

Pracovníci Obecního živnostenského úřadu prováděli kontroly v supermarketech a prodejnách potravin

zveřejněno: 27.09.2016, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1070×

Z důvodu nastalé potřeby zvýšeného dozoru nad prodejci potravin bylo Odborem živností Ministerstva průmyslu a obchodu nařízeno provádění kontrol Obecními živnostenskými úřady se zaměřením zejména na supermarkety a hypermarkety prodávající ve velkém objemu potravinářské výrobky, především výrobky masné a mléčné.

Veřejné projednání projektu „Regenerace panelového sídliště Blansko – Zborovce“

zveřejněno: 26.09.2016, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 2240×

Veřejné projednání se uskuteční dne 05.10.2016 od 16:00 hodin v sále Kina Blansko, Hybešova 6 a je primárně určeno pro obyvatele, kteří bydlí v řešeném území na sídlišti Zborovce.

Město hledá vánoční strom

zveřejněno: 26.09.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1039×

Vánoce jsou ještě daleko, ale již nastal čas pro zajištění vánočního stromu, který ozdobí náměstí Republiky. Pomozte nám s jeho hledáním. V případě, že někdo z vás ví o vhodné dřevině k těmto účelům, upozorněte na ni, prosím, odbor Komunální údržby MěÚ Blansko. Nejlépe na tel. 516 775 196 nebo e-mailem: vitek@blansko.cz. Děkujeme za vaši pomoc.

Ve městě proběhne plošné čištění dešťových vpustí

zveřejněno: 26.09.2016, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 855×

V měsících září a říjnu tohoto roku bude ve městě Blansku provedeno plošné čištění dešťových vpustí, konkrétně se bude jednat o ulice Havlíčkovu, Erbenovu, Leoše Janáčka, Masarykovu, Hybešovu, Seifertovu, K. H. Máchy, Sladkovského, Boženy Němcové a Svatopluka Čecha.

Smuteční obřadní síň se dočká stavebních úprav

zveřejněno: 23.09.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1611×

Odbor komunální údržby v současné době vypsal zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy smuteční obřadní síně v Blansku“, kterou vyhrála firma Cergomont s. r. o. V rámci této akce se počítá s opravami omítek ve skladech rakví, nové dlažby a obklady v chodbách. Před zadním vstupem se pak provede výměna původní betonové dlažby za asfaltový povrch.

Sportovní kluby dostanou v příštím roce víc peněz na nájmy

zveřejněno: 21.09.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 935×

Úpravy metodik koncepce podpory sportu, kultury a zájmové činnosti na léta 2016–2023 schválilo na svém zářijovém zasedání Zastupitelstvo města Blanska. Zatímco v oblasti kultury a zájmové činnosti šlo pouze o kosmetické úpravy, v oblasti sportu došlo ke změně ve způsobu přidělovaní dotací určených zejména na nájmy jednotlivých sportovišť.

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník

zveřejněno: 20.09.2016, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1748×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník v oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.

Volný pohyb psů ve městě jasně vymezuje nová vyhláška

zveřejněno: 20.09.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1948×

Zastupitelstvo města Blanska schválilo na svém 10. zasedání, konaném dne 13.09.2016, vyhlášku o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství a povinnostech jejich majitelů. Vymezuje v ní současně i prostory, kde mohou psi volně pobíhat. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. října 2016.

Další slevy rodinám s dětmi a seniorům přinese nově schválená koncepce rodinné politiky

zveřejněno: 19.09.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1104×

Zastupitelstvo města schválilo Koncepci rodinné politiky ve městě Blansko na léta 2017–2023. Dokument se opírá o dva základní pilíře: pokračování v poskytování materiální podpory pro rodiny s dětmi a seniory formou dalších slev v městských zařízeních, druhým je pak budování a údržba veřejného prostoru v Blansku.

V místě stávajícího autobusového nádraží vybudují moderní autobusový terminál

zveřejněno: 19.09.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 3088×

Akciová společnost ČAD Blansko seznámila veřejnost s projektem „Optimalizace autobusového terminálu Blansko“. Na moderní stavbu ze skla a kovu s prvky dřeva hodlá tento soukromý investor čerpat dotační prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. Do projektu byla zakomponována i závěrečná část cyklostezky kolem autobusového nádraží.

Aktualizace koncepcí podpory a metodik pro poskytování dotací

zveřejněno: 15.09.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 927×

Na stránce věnované poskytování dotací z rozpočtu Města Blansko byly aktualizovány některé koncepce a metodiky.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 15.09.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 821×

Komentovaná usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 13.09.2016.

Pozvánka na oslavu Dne seniorů

zveřejněno: 14.09.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1152×

Město Blansko zve srdečně všechny blanenské seniory při příležitosti Mezinárodního dne seniorů v sobotu 1. října 2016 na městský „DEN SENIORŮ“ v hlavním sále Dělnického domu na Hybešově ulici.

V Městském klubu důchodců nově nabízejí kurz severské chůze

zveřejněno: 13.09.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1137×

V letošním roce obdrželo Město Blansko dotaci ve výši 20.000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu rodinné politiky, konkrétně na projekt „Tělo svoje procvičíme, naše vztahy utužíme...“ Obecným záměrem tohoto projektu je podpořit prorodinné aktivity na úrovni obce, a to zavedením aktivity zcela nové do činnosti Městského klubu důchodců, konkrétně Nordic walkingu neboli severské chůze.

Klepačov (část ulice Dlouhá, Na Milíři, Jílová) – odstávka zásobování pitnou vodou

zveřejněno: 09.09.2016, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 964×

Dne 13.09.2016 v době od 8:00 do 12:00 hodin bude z důvodů přepojování potrubí přerušena dodávka pitné vody. Odstávka se týká ulic Dlouhá (od kapličky nahoru), Na Milíři, Jílová, Zátiší a pravděpodobně i Polní.
Cisterna pro náhradní zásobování bude přistavena nahoře u točny MHD.
Vodárenská akciová společnost, a. s., Poříčí 20a, Blansko

Týden sociálních služeb 2016

zveřejněno: 08.09.2016, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 947×

V rámci letošního Týdne sociálních služeb proběhne v Poradně několik akcí pro veřejnost.

Petr Rizner představuje odbor komunální údržby

zveřejněno: 07.09.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1219×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Některé situace z činnosti odboru komunální údržby přiblížil jeho vedoucí Petr Rizner.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

zveřejněno: 06.09.2016, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1108×

V úterý 13.09.2016 v 15:30 hodin se ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1 koná 10. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Zasedání je přístupné veřejnosti. Návrh programu...

Roadshow Elektrodpad na odstřel míří do Blanska

zveřejněno: 05.09.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1158×

V rámci akce, která dorazí 7. září na blanenské nám. Republiky, je možné v době od 9 do 17 hodin zanechat svůj elektroodpad. Nejenže za něj dostanete odměnu, ale můžete se i pobavit.

Proběhne druhá etapa ohniskové deratizace

zveřejněno: 30.08.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 931×

V období září–listopad 2016 bude provedena druhá etapa ohnisková deratizace pracovníky firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice.

Dětské hřiště na Podlesí získá zakrytované pískoviště a novou herní sestavu

zveřejněno: 29.08.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1788×

V závěru srpna byla vypsána veřejná soutěž na dodání dvou prvků na dětské hřiště v sídlišti Podlesí. Město Blansko na tuto akci letos uvolnilo ze svého rozpočtu 490 tisíc Kč včetně DPH. S přihlédnutím k názoru místních obyvatel se nejprve vybuduje kvalitní pískoviště, přibude rovněž zcela nový hrací prvek.

Nové parkoviště, venkovní fitness a výběh pro psy budují na sídlišti Sever

zveřejněno: 24.08.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2195×

Díky čtyřmilionové dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj město Blansko pokračuje v další etapě regenerace tohoto sídliště. Na Severu tak přibudou nová parkovací místa, oplocený výběh pro psy a pobytová zelená plocha se cvičebními prvky. Celkové náklady jsou vyčísleny na 10,5 milionu Kč. Hotovo má být do půlky října.

Práce na úpravě prostranství po zbouraném hotelu Dukla se rozběhnou příští týden

zveřejněno: 24.08.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2123×

Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby se stala společnost STAVKOM, s. r. o. Boskovice. K podpisu smlouvy dojde koncem tohoto týdne, staveniště bude předáno v pondělí 29. srpna.

Konec výjimek z rušení nočního klidu. Starostové jsou proti

zveřejněno: 24.08.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2193×

Povolit rušení nočního klidu po desáté večer mohly dosud obce podle vlastního uvážení, od října o tuto možnost přijdou. Rušení nočního klidu tak bude považováno za přestupek, za jehož spáchání bude udělována zákonem stanovená sankce. Povinnost dodržování nočního klidu se vztahuje jak na organizátory veřejných produkcí, kulturních či sportovních akcí, tak na soukromé osoby.

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v měsíci září

zveřejněno: 24.08.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1465×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.

Fotoseriál: Investiční akce v průběhu léta

zveřejněno: 18.08.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2174×

Léto neznamená vždy jen dovolenou a odpočinek. O prázdninách se přímo ve městě v Blansku a jeho částech uskutečnilo nebo bylo alespoň zahájeno několik investičních akcí. Nejvýznamnější z nich můžete zhlédnout prostřednictvím fotoseriálu.

Oznámení o odstávce vody na Klepačově 23.08.2016

zveřejněno: 17.08.2016, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1163×

Z důvodů propojování vodovodu na Klepačově (zhotovitel DS Brno) bude dne 23.08.2016 od 08:00 do 14:00 hodin odstávka pitné vody v horním tlakovém pásmu v ulicích kolem stávajícího vodojemu včetně ul. Dlouhé po č. 52.
Náhradní zásobování bude zabezpečeno přistavenou cisternou u točny autobusu.
VAS, a.s. provoz Blansko

Divadlo, či kavárna? Jasno bude koncem září

zveřejněno: 12.08.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1338×

Výběrové řízení na zhotovitele stavby je u konce. Čeká se na doběh zákonné lhůty, ve které se ještě neúspěšní uchazeči mohou odvolat. Úpravy prostoru po zbouraném hotelu Dukla vybraná firma zahájí v druhé půlce srpna, hotovo má být do konce listopadu. S dopravním omezením v centru města se nepočítá.

Oprava vozovky a chodníků v ulici Těchovské

zveřejněno: 11.08.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1577×

V rámci stavby na ul. Těchovské dojde k výměně a sanaci podloží, se kterým se původně nepočítalo. Současně probíhají jednání o vzájemné koordinaci staveb, jejichž investorem není město.

Prázdninový Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti podruhé

zveřejněno: 09.08.2016, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 990×

Aktiv BESIP při MěÚ Blansko ve spolupráci s Autoškolou Pernica, s. r. o. a Českým červeným křížem Blansko, za podpory Pekáren Blansko, a. s. a Krajského úřadu Jihomoravského kraje pořádají tradiční prázdninové Dny otevřených dveří. Brány Dětského dopravního hřiště se malým cyklistům znovu otevřou 18. srpna 2016.

Výběrové řízení na funkci strážník Městské policie Blansko

zveřejněno: 04.08.2016, městská policie, zprávy z MěÚ, přečteno: 2075×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: strážník Městské policie Blansko.

Výběrové řízení na sociálního pracovníka

zveřejněno: 01.08.2016, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1521×

Nového kolegu či novou kolegyni na pozici vedoucí metodického centra pro Blanensko hledá Sdružení Práh, které pomáhá klientům překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech.

Terapeutické centrum pomůže bojovat se závislostí

zveřejněno: 01.08.2016, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1084×

Terapeutickou a poradenskou pomoc lidem starším šestnácti let, kteří mají problémy s užíváním alkoholu a léků, ale rovněž těm, kteří jsou závislí například na hracích automatech, nabízí od července nové zařízení v Blansku.

Volné byty nabízené k prodeji

zveřejněno: 29.07.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2235×

Město Blansko průběžně odprodává volné byty v domech určených k prodeji. Aktuálně je v nabídce šest bytů o velikosti 1+1. Podrobnosti viz samostatná stránka věnovaná prodeji městských bytů.

Bilancování v poločase mandátu

zveřejněno: 18.07.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1094×

Uplynula polovina volebního období a po dvou letech je tedy čas vyhodnotit, co vedení města Blanska splnilo, a co nikoli.

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent komunální údržby

zveřejněno: 13.07.2016, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1990×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent komunální údržby v oddělení komunální údržby Odboru komunální údržby MěÚ Blansko.

První fáze elektronické evidence tržeb odstartuje 1. prosince 2016

zveřejněno: 13.07.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1228×

Týká se podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti. Evidovat se budou platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Naopak platby bankovním převodem se evidovat nebudou.

Zvýšený výskyt kůrovce v lesních porostech

zveřejněno: 12.07.2016, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1101×

V důsledku loňského suchého a horkého léta došlo k oslabení lesních porostů i ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko). Smrkové porosty trpí nedostatečnou odolností a schopností bránit se napadení hmyzích škůdců.

Novela zákona o cestovním ruchu upravuje definici zájezdu

zveřejněno: 11.07.2016, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 3365×

V souvislosti s probíhající sezonou dovolených a zájezdů, které jsou uzavírány či zprostředkovávány cestovními kancelářemi a agenturami, upozorňujeme, že dne 29. prosince 2015 nabyl účinnosti zákon č. 341/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Pozvánka na Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti

zveřejněno: 10.07.2016, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1274×

Aktiv BESIP při MěÚ Blansko ve spolupráci s Autoškolou Pernica, s. r. o. a Českým červeným křížem Blansko, za podpory Pekáren Blansko, a. s. a Krajského úřadu Jihomoravského kraje pořádají tradiční prázdninové Dny otevřených dveří. Brány Dětského dopravního hřiště se malým cyklistům letos otevřou 14. července a 18. srpna.

Otálet s nahlášením ztráty dokladů se nevyplácí

zveřejněno: 08.07.2016, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1470×

Stačí pár minut nepozornosti, a člověka čeká přinejlepším několik dní obíhání úřadů, v horším případě se může nevědomky zadlužit. Řeč je o ztrátě nebo odcizení dokladů.

Hospodaření města za rok prověřil audit. Vedlo si na výbornou

zveřejněno: 07.07.2016, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1180×

Hospodaření města bylo přezkoumáno auditorskou firmou, která provedla přezkoumání hospodaření města ve dvou etapách: na podzim loňského roku a začátkem letošního roku tak, aby výsledek přezkoumání hospodaření byl znám při projednání Závěrečného účtu města za rok 2015 na zasedání zastupitelstva města.

Úpravy prostranství na náměstí Republiky začnou v polovině srpna

zveřejněno: 05.07.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1353×

Výběrové řízení na dodavatele vypsalo město koncem června. Úpravy prostoru po zbouraném hotelu Dukla má vybraná firma provést v měsících srpen až listopad.

Úpravy středu města Blaneští hodlají řešit komplexně. Schody k zámku se prozatím stavět nebudou

zveřejněno: 04.07.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1419×

Propojení od nám. Svobody směrem k zámku za bývalou hasičkou mělo být hotovo už loni. Došlo však ke změně z důvodu odvolání účastníka řízení v přípravné fázi projektu. Celá akce se tak posunula na letošní podzim. Rada města Blanska se však rozhodla s budováním nových schodů k zámku počkat.

V rámci Týdne pro rodinu se otevřely dveře poradny. Odborníci sdíleli zkušenosti z praxe

zveřejněno: 03.07.2016, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 962×

V rámci Týdne pro rodinu, který letos připadl na 8.–15. května 2016, proběhl v prostorách Poradny DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zájemci z řad veřejnosti měli možnost prohlédnout si prostory Poradny, získat informace týkající se její činnosti a odnést si tipy na zajímavou literaturu z oblasti rodinných vztahů. Pro děti byl připraven dětský koutek se zábavným kreativním tvořením.

Oprav se dočkají základní i mateřské školy. Rekonstrukcí projde i dopravní hřiště

zveřejněno: 01.07.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1099×

Prázdniny jsou vhodným obdobím pro investiční akce většího charakteru, drobné opravy a pravidelnou údržbu na školských zařízeních ve městě. Kromě akcí v rámci základních a mateřských škol dojde na výměnu pěti buněk na dopravním hřišti, zrekonstruuje se rovněž část dětského hřiště na sídlišti Podlesí.

Opravy v Blansku o prázdninách

zveřejněno: 30.06.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1226×

Odbor komunální údržby Městského úřadu Blansko provede v letních měsících uvedené práce.

Organizace školního roku 2016/2017

zveřejněno: 30.06.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2081×

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování v prvním pololetí skončí v úterý 31. ledna 2017, období školního vyučování ve druhém pololetí pak bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Se strategií parkování pomůže městu odborná studie

zveřejněno: 28.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 870×

Analýzu parkování, využití parkovišť ve městě a směrový průzkum přinese studie Centra AdMaS VUT v Brně. Týdně projede městem přes 80 tisíc aut. Město však nemá relevantní informace o tom, kolik z nich se v Blansku zastaví a kolik jich jím pouze projíždí. K výsledkům studie přihlédne rada města v závěru roku a rozhodne o tom, která parkoviště budou zpoplatněna a v jaké výši. Předmětem šetření bude rovněž parkování v sídlištích.

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky 05. a 06.07.2016

zveřejněno: 27.06.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1043×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátky, a to v úterý a ve středu 05. a 06.07.2016. To znamená, že je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání a i na separované odpady.

Novela zákona umožní městům ocenit významné životní události svých občanů

zveřejněno: 24.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1027×

Ochrana osobních údajů zakazovala doposud obcím využívat údaje o věku občanů ze základního registru obyvatel k přípravě oslav a předání blahopřání k významnému životnímu jubileu. To se má s novým zákonem od července změnit.

Jaroslav Bárta představuje odbor Obecní živnostenský úřad

zveřejněno: 23.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1069×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Některé situace z činnosti Obecního živnostenského úřadu popsal jeho vedoucí Jaroslav Bárta.

Aktualizace Územního plánu Blansko – průběžná informace

zveřejněno: 21.06.2016, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1119×

V prosinci 2015 byla Zastupitelstvem města Blansko schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Blansko za období od jeho vydání v závěru roku 2011. Jednalo se o zákonný termín. Zpráva obsahuje pokyny pro prověření řady dílčích předmětů v režimu změny územního plánu.

Upozornění: Dojde k omezení úředních hodin na MěÚ Blansko

zveřejněno: 20.06.2016, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1234×

Z důvodu plánované výměny elektrického rozvaděče v budově Městského úřadu, bude v pátek 1. července probíhat kvůli výpadku elektrického proudu úřední den pouze do 11:00 hodin. Z téhož důvodu nebude pondělí 04.07.2016 na MěÚ Blansko úředním dnem. Děkujeme za pochopení.

Na umělou trávu pro fotbalové hřiště v Blansku přispěje i Jihomoravský kraj

zveřejněno: 17.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1415×

Zastupitelstvo města Blanska schválilo navýšení částky na pokrytí nákladů spojených s tolik očekávanou rekonstrukcí škvárového hřiště na ASK Blansko. Desetimilionová dotace z MŠMT a stejně tak velký podíl města by totiž zcela nepokryly předpokládané náklady na tuto investiční akci. Téměř třemi miliony korun nakonec přispěje ze svého rozpočtu i Jihomoravský kraj.

Rekonstrukce mostu u Salmova mlýna vyřeší problém s parkováním. Zlepší se i dostupnost na baseballové hřiště

zveřejněno: 17.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1262×

V souvislosti s budováním hřiště s umělou trávou a rekonstrukcí fotbalových kabin v areálu ASK na sportovním ostrově v Blansku řeší vedení města potřebu náhradní parkovací plochy pro vozidla, která v létě míří do blanenského aquaparku. Dosud k tomuto účelu totiž sloužilo právě škvárové hřiště na Mlýnské ulici, které ještě letos získá nový povrch.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 16.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1150×

Komentáře k vybraným usnesením z 9. zasedání zastupitelstva města ze dne 14.06.2016.

První z letních promenádních koncertů ve městě zahájí již tuto neděli

zveřejněno: 15.06.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1208×

Nedělní letní promenádní koncerty dechových souborů z našeho regionu se uskuteční tradičně na náměstí Svobody v parku před radnicí. Konají se každou neděli od 10:00 do 11:00 hodin. Všichni příznivci hudby a zpěvu jsou srdečně zváni. V případě nepříznivého počasí se koncerty nekonají.

Město dbá na osvětu a prevenci ve školách

zveřejněno: 14.06.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1045×

V důsledku vzrůstajícího počtu případů nevhodného chování lidí ke zvířatům uspořádalo v průběhu května a června město Blansko ve spolupráci se Službami Blansko, s. r. o., a jím vedeným Útulkem pro psy, na blanenských základních školách sérii preventivně-osvětových besed na téma „Jak se správně chovat ke psům.

Program 9. zasedání zastupitelstva

zveřejněno: 08.06.2016, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1092×

9. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 14.06.2016 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko.

Město vyšlo vstříc divadelnímu spolku Kolárka. Kavárnu letos nepostaví

zveřejněno: 08.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1236×

Zakrátko započne na náměstí Republiky v Blansku avizovaná úprava nově vzniklého prostranství po zbouraném hotelu Dukla. S původně plánovanou kavárnou se pro letošek nepočítá. Město tak dává čas zástupcům občanského sdružení Circulus, aby nejpozději v září předložili radě města kvalitní projekt a zdroje financování. V suterénu po bývalé diskotéce totiž chtějí postavit divadlo.

Přípravy na přemostění Svitavy pokračují. Kraj vypracuje investiční záměr

zveřejněno: 07.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1307×

Na základě svého usnesení ze dne 2. června Rada Jihomoravského kraje uložila odboru dopravy vypracovat investiční záměr na přemostění řeky Svitavy a železničního koridoru na Staré Blansko. Do konce roku tak budou mít kraj i město jasno v tom, kolik financí vyčlení na vypracování projektové dokumentace ve svých rozpočtech na příští rok. Dělit se budou rovným dílem.

Koncem června zahájí přípravné práce na opravě silnice na Klepačov

zveřejněno: 06.06.2016, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1131×

V polovině června dojde k předání staveniště. Přibližně od začátku července zahájí zhotovitel přípravné práce – umístí dopravní značení a provoz bude omezen částečnými uzavírkami (semafory). Hlavní rekonstrukce proběhne v srpnu a září. Oprava vyjde na 6,26 mil. korun.

Blanenští fotbalisté a sportovní veřejnost se konečně dočkali

zveřejněno: 03.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1269×

V tomto týdnu dorazila do Blanska velmi dobrá zpráva z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Hřiště s umělou trávou a rekonstrukce fotbalových kabin v areálu ASK na Mlýnské bude konečně po letech skutečností. Městu byla totiž přidělena dotace ve výši téměř 10 mil. Kč na tuto dlouho očekávanou investici.

Místostarosta Crha přijal nejlepší žáky základních škol

zveřejněno: 02.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1703×

Nejlepší žáky základních škol pro rok 2015/2016 přijal v hudebním salonku blanenského zámku první místostarosta Jiří Crha. V kulturním programu vystoupili učitelé Soukromé základní umělecké školy v Blansku.

Starosta informuje o investičních akcích ve městě

zveřejněno: 02.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1455×

Jaké investiční akce ve městě Blansku již probíhají, a co nás v letních měsících teprve čeká, shrnul starosta Ivo Polák.

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva

zveřejněno: 01.06.2016, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 889×

9. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 14.06.2016 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci právník

zveřejněno: 31.05.2016, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1788×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci právník, předseda Komise k projednávání přestupků města Blansko v právním a personálním oddělení odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko.

V Blansku vysadili lípu slovinsko-českého přátelství

zveřejněno: 27.05.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1536×

U příležitosti oslav 880. výročí první písemné zmínky o Blansku se uskutečnilo v Kině Blansko slavnostní shromáždění občanů města. Ještě před ním však byla v parčíku před budovou kina vysazena lípa slovinsko-českého přátelství, a to za účasti velvyslance Slovinské republiky v ČR Leona Marca.

Cvičení složek IZS

zveřejněno: 27.05.2016, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1249×

V budově MěÚ Blansko na nám. Republiky 1 probíhá dnes od 14.00 taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému.

Oznámení o dočasné uzavírce komunikace v Blansku v ul. Sloupečník a ul. Zborovecké

zveřejněno: 27.05.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1212×

V sobotu 28.05.2016 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude probíhat celoplošná obnova asfaltové komunikace v ul. Sloupečník v úseku od ul. Bezručova po objekt pálenice. Dále v ul. Zborovecké před č. p. 62/1509 v úseku 30 m. V době provádění prací budou oba úseky neprůjezdné a neprůchodné. Žádáme občany, aby respektovali pokyny prováděcí firmy. Za nesnáze spojené s prováděním prací se Vám předem omlouváme.

Upozornění prodejcům pyrotechniky na podmínky pokračování v jejím prodeji

zveřejněno: 27.05.2016, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 940×

Dne 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Zákon zavedl novou vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“.

V Dolní Lhotě hořel sklad dřeva

zveřejněno: 26.05.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1566×

Dva členy jednotky dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě přijal na městské radnici starosta Ivo Polák, aby jim poděkoval za jejich účast a nasazení během zásahu v neděli 22. května v Dolní Lhotě, kde byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Nikdo nebyl zraněn.

Stavební práce na stavbě odbočovacího pruhu na Bořitov si vyžádaly úplnou uzavírku

zveřejněno: 26.05.2016, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1345×

V současné době probíhají stavební práce na stavbě odbočovacího pruhu ze silnice I/43 na silnici III/377 22 do obce Bořitov.

Žáci ZŠ T. G. M. ukončili evropský projekt. Chystají se na další

zveřejněno: 24.05.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1118×

V rámci projektu ERASMUS, kterého se účastnili žáci ZŠ T. G. M. na Rodkovského ulici v Blansku, společně s partnerskými školami v Německu, Bulharsku, Rumunsku a v Turecku, proběhla 16. května v Dělnickém domě jejich závěrečná prezentace. O náplni tohoto projektu a o dalších plánech do budoucna pohovořil ředitel školy Pavel Nezval.

Město předalo staveniště parkoviště u nemocnice

zveřejněno: 24.05.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1775×

K předání plochy staveniště pro nové parkoviště u Nemocnice Blansko došlo v úterý 24. května.

Posledním březnem skončil myslivecký rok

zveřejněno: 23.05.2016, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1065×

Výsledky mysliveckého hospodaření mohla široká veřejnost zhlédnout na chovatelské přehlídce okresu Blansko, kterou uspořádala Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Blansko ve dnech 15. až 17. dubna v Černé Hoře.

Do mateřských škol se hlásí populačně slabší ročníky

zveřejněno: 23.05.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1248×

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhl na všech sedmi mateřských školách v Blansku v úterý 3. května. Celkem bylo odevzdáno 455 žádostí o přijetí.

Upozornění pořadatelům kulturních akcí

zveřejněno: 20.05.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1503×

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko upozorňuje všechny pořadatele kulturních akcí na území města na povinnost ohlásit MěÚ Blansko pořádání takovéto akce vyplývající z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích.

Dopravní soutěž přilákala mladé cyklisty z blanenských škol

zveřejněno: 20.05.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1037×

Devětatřicátý ročník okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů (DSMC), určené pro žáky základních škol a nižšího stupně víceletého gymnázia v Blansku, proběhl ve čtvrtek 5. května 2016.

Byla zahájena druhá etepa rekonstrukce místní komunikace v úseku Olešná–Hořice

zveřejněno: 16.05.2016, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1231×

Rekonstruováno bude cca 180 m komunikace nákladem 1,4 mil. Kč. Zhotovitelem této etapy bude firma Porr a. s., odštěpený závod – Morava, se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov. Realizace potrvá zhruba měsíc a v jejím průběhu bude průjezd rekonstruovaného úseku řízen světelnou signalizací.

Ve městě probíhají vysprávky výtluků

zveřejněno: 16.05.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 803×

Od začátku měsíce května probíhají na území města Blanska vysprávky výtluků po zimním období. Po dokončení všech prací budou zadány jednotlivé velkoplošné opravy, k dalším vysprávkám případně dojde ještě v průběhu roku.

Týden pro rodinu v Blansku

zveřejněno: 11.05.2016, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1102×

Týden pro rodinu každoročně vyhlašuje Rada Jihomoravského kraje. Letos proběhne ve dnech 8. až 15. května 2016. Motto devátého ročníku je: „Táta, máma, holka kluk – rodina nám není fuk“.

Pozvánka na pietní akt ke Dni vítězství

zveřejněno: 06.05.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 941×

Tradiční vzpomínkový akt u příležitosti 71. výročí Dne vítězství se uskuteční v neděli 8. května 2016 u památníku rudoarmějce. Program vzpomínkového aktu začne v 9:30 hodin koncertem Dechové hudby Blansko. K vlastnímu položení věnců k památníku padlých spoluobčanů dojde v 10:00 hodin, a to za účasti zástupců města (projev starosty města), zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu a zástupců Vojenského sdružení rehabilitovaných.

Slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 880. výročí první písemné zmínky o Blansku aneb Pojďme oslavit narozeniny našeho města

zveřejněno: 04.05.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1833×

Kulatá jubilea mají v životě lidském významnou roli. Člověk se ohlíží zpět, bilancuje a hledá ve své minulosti poučení pro další pozemskou pouť. Ještě významnějším důvodem k zastavení, malému zamyšlení a oslavě jsou výročí měst. Jedno takové, zvlášť významné, právě Blansko letos celý rok oslavuje.

Pozvánka na oslavu Dne matek

zveřejněno: 02.05.2016, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1618×

Komise pro občanské záležitosti zve blanenské ženy – matky dne 6. května 2016 v 18:00 hod. do kina, kde bude k tomuto svátku promítnut zdarma film Teorie tygra. Všechny ženy jsou srdečně zvány.

Pavel Konečný představuje odbor životního prostředí

zveřejněno: 28.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1456×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru životního prostředí popsal jeho vedoucí Pavel Konečný.

Zástupci bytových družstev se seznámili se studií centrálního zásobování teplem v Blansku

zveřejněno: 26.04.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1483×

Macocha, stavební bytové družstvo, svolalo na 19.04.2016 poradu předsedů samospráv členů družstva, zástupců výborů společenství vlastníků a bytových družstev, v rámci které byla prezentována technicko-ekonomická studie VŠB-Technické univerzity Ostrava, zaměřená na nalezení možností pro snížení ceny tepla z CZT ve městě Blansku.

Marek Štefan představuje odbor investičního a územního rozvoje

zveřejněno: 25.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1307×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru investičního a územního rozvoje popsal jeho vedoucí Marek Štefan.

V městské části Klepačov postaví nový vodojem

zveřejněno: 22.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1595×

K předání staveniště v souvislosti s vybudováním vodojemu v Klepačově došlo dnes dopoledne. Trubkový vodojem o celkové kapacitě dvě stě kubíků vody vyřeší optimalizaci tlakových poměrů v této místní části a současně i problém s nedostatkem požární vody.

Regenerace sídliště Sever vstoupí do IV. etapy

zveřejněno: 22.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2132×

Nové parkoviště, pobytová zelená plocha se cvičebními prvky nebo oplocený výběh pro psy. Takové jsou plány v rámci IV. etapy regenerace sídliště Sever, na kterou město Blansko získalo čtyřmilionovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Práce proběhnou během prázdnin, hotovo má být do konce září.

Namísto penále za Svitavskou postaví chodník

zveřejněno: 21.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1384×

Rada města odsouhlasila přímé zadání akce „Chodník na ul. Poříčí“ společnosti IMOS Brno, a. s. a doporučila zastupitelstvu schválit její započtení vůči pohledávce města, která jmenované společnosti vznikla v souvislosti se sankcemi ohledně rekonstrukce průtahu městem.

Město zateplilo školku na ulici Údolní v Blansku

zveřejněno: 20.04.2016, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1341×

Zateplení obvodového pláště a střechy objektu Mateřské školy, Údolní v Blansku město Blansko zrealizovalo díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Otvorové prvky byly vyměněny již dříve. Kolaudace proběhla koncem března 2016. Celkové náklady činily zhruba pět milionů korun.

Životní cyklus zářivky

zveřejněno: 20.04.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1046×

Úsporné světelné zdroje se již staly nedílnou součástí našich domovů. Když ale doslouží, je potřeba zajistit jejich recyklaci. Ekologickým zpracováním získáme nejen cenné druhotné suroviny, ale také eliminujeme únik toxické rtuti ze světelného zdroje do okolního prostředí.

Osobám v nouzi pomůže informační leták

zveřejněno: 15.04.2016, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1153×

Informační leták se základními a praktickými návody, kam se mohou jak jednotlivci, tak celé rodiny obracet při řešení konkrétních nepříznivých situacích, je výstupem individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem „Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni.“ Projekt byl realizován v rámci Operačního projektu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Splatnost poplatku za držení psa je k 30. dubnu 2016

zveřejněno: 15.04.2016, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1191×

Poplatek je možno uhradit složenkou na poště, bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně v budově MěÚ na náměstí Republiky v přízemí budovy. V současné době dochází k distribuci složenek.

Dopravci musí do konce července prokázat finanční způsobilost

zveřejněno: 14.04.2016, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1483×

Podmínky týkající se požadavku finanční způsobilosti podnikatelů v silniční dopravě upravuje článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě.

V kompostárně zahájili prodej kompostu

zveřejněno: 13.04.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1909×

V kompostárně byl zahájen prodej kompostu.  Otvírací hodiny jsou v sobotu 8:00–12:00 h. V tuto dobu je možné zároveň přivézt zelený odpad.

Chovatelská přehlídka je přístupná i veřejnosti

zveřejněno: 13.04.2016, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1117×

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde návštěvníci spatří nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity.

Suterén zbouraného hotelu Dukla má v hledáčku divadlo Kolárka

zveřejněno: 11.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1342×

Blanenské divadlo Kolárka představilo radě města projekt na možnost využití volných podzemních prostor po Dukle jakožto sklepního divadla.

Alena Skoupá představuje finanční odbor

zveřejněno: 11.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1306×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vracíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň finančního odboru popsala jeho vedoucí Alena Skoupá.

V pondělí na Klepačově začne rekonstrukce komunikace Na Milíři

zveřejněno: 08.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1000×

V současné době se připravují stavební práce na opravě místní komunikace ulice Na Milíři v Blansku – Klepačově. V souvislosti se stavebními pracemi byla povolena úplná uzavírka místní komunikace v Blansku – Klepačově, ulice Na Milíři, v úseku od křižovatky s ulicí Dlouhou až po konec ulice Na Milíři, v délce cca 310 m.

Podpis memoranda: Přemostění řeky Svitavy usnadní záchranářům příjezd na Staré Blansko

zveřejněno: 05.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1458×

Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci stavby přemostění na Staré Blansko dnes podepsal starosta města Ivo Polák a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Svoz nebezpečných odpadů v dubnu 2016

zveřejněno: 04.04.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1337×

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 08.04. do 16.04.2016. Dny, časy a trasy jsou uvedeny níže v přehledu.

Nové metodiky pro rozdělování dotací mají svoje slabiny. Město pracuje na nápravě

zveřejněno: 01.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1012×

Dotace v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti byly letos poprvé rozdělovány podle nového modelu, který Zastupitelstvo města Blanska schválilo na svém zasedání v září loňského roku. Praxe ukázala, že zejména v oblasti sportu jsou nezbytné úpravy, některé sportovní kluby v Blansku totiž bojují o přežití.

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

zveřejněno: 01.04.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2896×

Svoz ovoce, zeleniny a odpadu ze zahrad (např. trávy, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů začne již od dubna, ale v jiných svozových dnech. Na žádost svozové firmy byly upraveny svozové dny oproti minulým rokům. Věnujte pozornost jednotlivým termínům odvozu.

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2016

zveřejněno: 31.03.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1715×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle uvedeného rozpisu, a to od 16:00 do 18:00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny 2× (duben, září).

Jana Fadrná představuje odbor sociálních věcí

zveřejněno: 30.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1484×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru sociálních věcí popsala jeho vedoucí Jana Fadrná.

Vyhněte se dluhům za poplatek ze psů

zveřejněno: 26.03.2016, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 2205×

Plátcem poplatku ze psů je každý držitel psa a poplatek odvádí obci příslušné podle trvalého pobytu držitele psa (poplatek se neplatí tam, kde se fyzicky pes nachází).

Pečovatelská služba Města Blanska je registrovanou sociální službou

zveřejněno: 25.03.2016, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1402×

Pečovatelská služba Města Blanska navazuje na historicky bohatou tradici poskytování podpory a péče potřebným lidem v jejich domácím prostředí. V roce 2015 získala Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji.

Novela silničního zákona přinesla několik změn

zveřejněno: 24.03.2016, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1805×

Nošení reflexních prvků u chodců za snížené viditelnosti, právo policie nepustit na silnici auto se závažnou technickou závadou nebo nová pravidla pro pohyb vozítek segway. To jsou některé změny novely silničního zákona, které vešly v platnost dne 20. února 2016.

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení

zveřejněno: 23.03.2016, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1318×

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje účelové půjčky, na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu a rodinných domů. Nyní také mohou občané touto půjčkou dofinancovat tzv. „kotlíkové dotace“, které přiděluje Jihomoravský kraj.

Na blanenské radnici zavlaje černý prapor

zveřejněno: 23.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1306×

Město Blansko se připojuje k výzvě hejtmana Milana Haška a stejně jako Jihomoravský kraj dnes vyvěsí černý prapor k vyjádření soustrasti pozůstalým po bombových útocích v Bruselu, kde na letišti a v metru zůstali mrtví a zranění.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů přináší alternativní postupy

zveřejněno: 23.03.2016, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 946×

Novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení).

V Blansku přibude pět nových autobusových zastávek

zveřejněno: 22.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1911×

Město Blansko vypsalo zakázku malého rozsahu na vybudování pěti kusů nových přístřešků autobusových zastávek totožného typu, jako je autobusová zastávka před Střední školou technickou a gastronomickou Blansko.

Termín zápisu do MŠ pro školní rok 2016/2017

zveřejněno: 21.03.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2358×

Ředitelé blanenských mateřských škol stanovili po dohodě se zřizovatelem termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/17 na  úterý 3. května 2016 v době od 09:00 do 16:00 hodin.

Svoz komunálního odpadu ve svátky 25. a 28.03.2016

zveřejněno: 21.03.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1126×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátky a to v pátek 25.03.2016 i v pondělí 28.03.2016. To znamená, že proběhne svoz ve svátky a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.

Město umístí do 19 lokalit kontejnery na biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu

zveřejněno: 20.03.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1175×

Město Blansko a společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. se dohodly, že opět v několika zahrádkářských lokalitách osadí kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO), a taktéž i v sídlištích Písečná, Sever a Zborovce.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 17.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 823×

Přinášíme komentovaná usnesení ze zastupitelstva. Tentokrát z 15. března, kdy se konalo v pořadí 8. zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Výzva k podání žádostí o dotace na obnovu kulturních památek z dotačního programu Ministerstva kultury ČR

zveřejněno: 16.03.2016, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 961×

Vlastníci kulturních památek mohou do konce dubna zažádat o příspěvek na jejich obnovu. Pro Blansko je na dotace vyčleněno 613 tisíc korun.

Na Linku důvěry Blansko se mohou obracet lidé z celé republiky

zveřejněno: 16.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1142×

Oblastní charita Blansko je jednou z organizačních jednotek Diecézní charity Brno a dlouhodobě se věnuje krizové pomoci při mimořádných událostech nebo poskytuje pomoc lidem v nouzové situace. Koordinační roli v krizové pomoci sehrává především Linka důvěry Blansko.

Zateplení budovy MěÚ bylo dokončeno

zveřejněno: 16.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1370×

Práce na zateplení budovy městského úřadu na náměstí Republiky byly dokončeny.

Petra Skotáková představuje odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

zveřejněno: 16.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1272×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy popsala jeho vedoucí Petra Skotáková.

V Blansku bude do léta omezen provoz

zveřejněno: 15.03.2016, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1693×

Rekonstrukcí inženýrských sítí a některých komunikací ve městě bude do značné míry omezen silniční provoz i obslužnost některých komunikací. Práce na některých komunikacích byly zahájeny již začátkem března, hotovo má být do konce července.

Město finančně pomohlo válečným veteránům

zveřejněno: 15.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1063×

Rada města Blanska schválila svým 33. usnesením na 30. zasedání rady poskytnutí finančního daru válečným veteránkám 2. světové války ve výši 1.000 Kč.

V příštím roce se Blansko dočká nového autobusového nádraží

zveřejněno: 14.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2679×

Starosta Ivo Polák zahájil jednání s majitelem autobusového nádraží v Blansku ohledně jeho rekonstrukce. Obě strany schůzky jsou ve vzájemné shodě. Podle předběžného harmonogramu prací by měla realizace této akce proběhnout už v přístím roce. V říjnu 2017 by se tak Blanenští mohli těšit na moderní nádraží splňující veškeré standardy a požadavky na komfort a pohodlí cestujících.

Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2015

zveřejněno: 10.03.2016, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1550×

Přinášíme souhrnné vyhodnocení dotazníku zaměřeného na kvalitu služeb poskytovaných Městským úřadem Blansko.

Starosta informuje o investičních akcích ve městě

zveřejněno: 08.03.2016, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1566×

Kromě dvou zásadních investičních akcí ve městě, kterými jsou vybudování parkoviště u Nemocnice Blansko a úprava nově vzniklého prostranství po hotelu Dukla, se letos připravuje i rekonstrukce několika komunikací ve městě. Rekonstrukce se tak dočkají i ulice K. H. Máchy a Těchovská, které jsou v havarijním stavu.

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva

zveřejněno: 07.03.2016, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1321×

8. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 15.03.2016 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.

Deratizace města Blanska proběhne ve dvou etapách

zveřejněno: 02.03.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1030×

V obdobích březen–červen a září–listopad 2016 bude prováděna ohnisková deratizace pracovníky firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice.

Město zahájilo výběr zhotovitele stavby „Blansko – ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“

zveřejněno: 02.03.2016, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1741×

Dne 02.03.2016 zahájilo Město Blansko zadávací řízení na výběr zhotovitele této dlouho očekávané a potřebné investiční akce s kapacitou 138 parkovacích míst, jejíž příprava byla mnoho let odkládána z důvodu nevyřešených majetkových poměrů v těchto místech.

Provoz mateřských škol o letních prázdninách 2016

zveřejněno: 02.03.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1822×

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2016.

S vysprávkou výtluků Blanenští začnou v půlce března

zveřejněno: 25.02.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1120×

V současné době probíhá výběrové řízení, lhůta pro podání nabídek je 08.03.2016. Nejdříve v polovině měsíce března tak započnou práce, na které město uvolní 2 mil. korun bez DPH. Hotovo musí být nejpozději 31. května. Vzhledem k proměnlivému počasí je třeba počítat s tím, že k tvorbě výtluků bude docházet i nadále. Přesné stanovení jednotlivých lokalit oprav tak proběhne až v březnu. K drobným vysprávkám došlo i v průběhu zimy na ul. Erbenově.

Kdo zajistí správnou kontrolu technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva

zveřejněno: 24.02.2016, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2213×

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly.

Miroslav Peterka představuje odbor hospodářské správy

zveřejněno: 19.02.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1244×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru hospodářské správy popsal jeho vedoucí Miroslav Peterka.

Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu za rok 2015

zveřejněno: 18.02.2016, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1151×

V rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko bylo za rok 2015 vydáno 103 souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 4,6836 hektarů a dva souhlasy k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 0,3598 hektarů.

Město Blansko má nového odborného lesního hospodáře

zveřejněno: 18.02.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1556×

Nový odborný lesní hospodář zajišťuje pro město nejen povinnosti vyplývající z jeho funkce, ale zabezpečuje i veškeré provozní činnosti v těchto lesích. Případný kontakt na nového hospodáře je možné získat na odboru KOM u pana Radomíra Plška (tel.: 516 775 126; e-mail: plsek@blansko.cz).

Upozornění pro zájemce o koupi pozemku v lokalitě Březinky, Blansko

zveřejněno: 17.02.2016, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 2155×

Vzhledem k množícím se dotazům a skutečnosti, že pozemky v této lokalitě začaly nabízet osoby – majitelé pozemků, kteří se nepodíleli na rozvoji dopravní a technické infrastruktury v této lokalitě, a tím zatížily své pozemky nevypořádanými finančními závazky, považujeme za nutné informovat potencionální zájemce o tyto skutečnosti.

Stále více dětí plní povinnou školní docházku mimo spádovou oblast

zveřejněno: 17.02.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1424×

Ve dnech 2. a 3. února 2016 na všech blanenských základních školách proběhl zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016–2017. Zapsáno bylo celkem 271 dětí. O výsledcích zápisu si povídám s místostarostou Jiřím Crhou.

Největší počet přestupků eviduje Městská policie Blansko v oblasti dopravy

zveřejněno: 16.02.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1177×

Od 1. ledna do 31. prosince 2015 zaznamenala Městská policie Blansko celkem 2 606 událostí. Z toho počtu bylo 1 821 přestupků, 28 trestných činů, či podezření z jejich spáchání. 1 390 přestupků bylo řešeno na místě v blokovém řízení, 114 přestupků bylo oznámeno k dořešení příslušným správním orgánům a 317 jich pak bylo řešeno formou domluvy. Celková výše pokut uložených strážníky tak dosáhla celkové částky 589.400 Kč.

Na silnicích na Blanensku výrazně přibylo nehod i smrtelných zranění

zveřejněno: 15.02.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1354×

Celkem bylo v roce 2015 na teritoriu územního odboru Blansko zpracováno 852 dopravních nehod, při nichž deset osob přišlo o život, což je stoprocentní nárůst oproti loňsku. Mezi jejich nejčastější příčiny patřil především způsob jízdy, rychlost nebo nedání přednosti.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se připojuje k Národnímu týdnu manželství

zveřejněno: 12.02.2016, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1030×

V únoru probíhá již desátý ročník Národního týdne manželství, jehož cílem je posílit význam manželství a propagovat programy a iniciativy zaměřené na rozvoj vztahových dovedností. Letošní, jubilejní ročník, který začal 8. února, nese motto „Manželství je více než kus papíru“.

Lepší podmínky pro pořadatele kulturních akcí. Tak hodlá vedení města oživit společenské dění ve městě

zveřejněno: 03.02.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1271×

V těchto dnech dochází k vyhodnocování podaných žádostí, kterých v letošním roce mohly poprvé využít organizace, sdružení i jednotlivci v oblasti kultury a zájmových činností v souvislosti s nově schválenou metodikou.

Radek Gajdošík představuje odbor vnitřních věcí

zveřejněno: 02.02.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1459×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru vnitřních věcí popsal jeho vedoucí Radek Gajdošík.

Stav a vývoj území zjišťují a vyhodnocují územně plánovací podklady

zveřejněno: 02.02.2016, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1174×

V lednu 2016 byly zahájeny práce na čtvrté, úplné aktualizaci Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP).

Upozornění pro zákonné zástupce dětí, které půjdou k zápisu do 1. ročníků

zveřejněno: 01.02.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1321×

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy upozorňuje zákonné rodiče dětí, které by měly od 01.09.2016 nastoupit k plnění povinné školní docházky do 1. ročníku, že v současné době je možno v Blansku plnit základní vzdělání od 1. ročníku pouze v šesti veřejných základních školách.

Blansko zprovoznilo investiční mapu a soutěží s ní ve Zlatém erbu

zveřejněno: 01.02.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1415×

V tzv. investiční mapě jsou vyznačeny největší investice a rekonstrukce v daném kalendářním roce. Mapa bude průběžně aktualizována na základě provedených úprav v rozpočtu. V podstatě jde o body v mapě města, které představují investiční akce většího rozsahu.

Město plánuje opravy některých komunikací

zveřejněno: 31.01.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1327×

V souvislosti se schváleným rozpočtem pro rok 2016 bude město Blansko realizovat běžné opravy komunikací, vysprávky výtluků po zimním období, velkoplošné opravy a další plánované akce.

O domovní čistírny odpadních vod roste zájem

zveřejněno: 31.01.2016, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1091×

Z ročních přehledů Odboru životního prostředí MěÚ Blansko, který je vodoprávním úřadem pro správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko), vyplývá, že se o stavby domovních čistíren odpadních vod zajímá stále více stavebníků.

Poradenská a informační služba pro spotřebitele omezuje svoje služby

zveřejněno: 29.01.2016, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1067×

Od 1. ledna 2016 zužuje Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně, poradenskou a informační službu v Blansku pro spotřebitele.

Došlo ke změně kompetencí speciálního stavebního úřadu

zveřejněno: 28.01.2016, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2031×

Dne 31. prosince 2015 vstoupila v platnost novela zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb.), která nově upravuje v § 40 pravomoc obcí z hlediska jejich postavení jako speciální stavební úřady.

Ukládání bioodpadu má vzestupný trend

zveřejněno: 28.01.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1127×

Blanenská kompostárna funguje od roku 2011. Když zahajovala svůj zkušební provoz, bylo sem uloženo 500 tun biologicky rozložitelného odpadu z celkové kapacity 2173 tun. Loni byla její naplněnost téměř stoprocentní. Biodpad sem dováží i z okolních obcí, nejčastěji z Tišnovska.

Aktuální informace v oblasti stravování blanenských seniorů

zveřejněno: 27.01.2016, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2044×

Správná výživa je pro každého z nás základním faktorem ovlivňujícím naše zdraví i fyziologický vývoj. Pro seniory nebo jakkoliv nemocné toto platí několikanásobně. Město Blansko proto podporuje nejen zajišťování kvalitního stravování pro seniory, které odpovídá zásadám zdravé výživy, mimo jiné ve spojení se sociální službou, ale zároveň také na tuto činnost finančně přispívá.

O dalším osudu kvízomatů může rozhodnout jen ministerstvo

zveřejněno: 25.01.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1460×

V Blansku marně bojují s výherními terminály, které pod rouškou takzvaných kvízomatů ve městě čile fungují, a to i přesto, že Město Blansko vydalo vyhlášku, která hazard ve městě zakazuje. Loterijní zákon totiž kvízomaty nezmiňuje. Kvůli tomuto legislativnímu „opomenutí“ v Blansku existuje na 43 kvízomatů v celkem osmi hernách. O tom, kudy vede cesta ven z tohoto problému, si povídám se starostou Ivo Polákem.

Jiří Kučera představuje odbor kancelář tajemníka

zveřejněno: 22.01.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1465×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru, který již podle svého názvu zajišťuje především servis tajemníkovi úřadu, popsal jeho vedoucí Jiří Kučera.

Město pokračuje s výkupem pozemků na stavbu silničního mostu

zveřejněno: 21.01.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2115×

Most přes řeku Svitavu a koleje by měl vyřešit nevyhovující dopravní situaci v centru Blanska. Cílem vedení města je zajistit do roku 2018 výkup všech dotčených pozemků a připravit projektovou dokumentaci. Další kroky jsou na Jihomoravském kraji, v jehož režii dotčená akce za bezmála dvě stě milionů je. Jednat o tom budou Blanenští s hejtmanem Michalem Haškem. O stavbě a co jí předchází si povídáme se starostou města Ivo Polákem.

Povinnosti pořadatelů plesů

zveřejněno: 20.01.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2246×

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko (dále jen odbor ŠKOL) upozorňuje všechny pořadatele plesů na území města na povinnost ohlásit MěÚ Blansko pořádání takovéto akce vyplývající z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích.

Informace pro žadatele o dotaci z oblasti sportu a z oblasti kultury a zájmové činnosti

zveřejněno: 19.01.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1261×

Termín pro podání žádostí o dotace v oblasti podpory sportu a v oblasti kultury a zájmové činnosti vypršel 7. prosince 2015. Všechny žádosti byly podrobeny fázi hodnocení formálních náležitostí.

ČAD Blansko pokračuje v obnově vozového parku

zveřejněno: 18.01.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2447×

V prosinci loňského roku ČAD Blansko a. s. zakoupilo a uvedlo do provozu pátý nízkopodlažní autobus IVECO URBANWAY, který splňuje i ty nejnáročnější podmínky provozu dopravy v městském prostředí.

Připravuje se realizace dvou zásadních investičních akcí ve městě

zveřejněno: 15.01.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1462×

V průběhu zimy ve městě zpravidla nedochází k realizaci mimořádných investičních akcí. Zimní období je proto zpravidla využíváno pro jejich přípravu, zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a podobně. O tom, co nás čeká v nejbližším období, informuje blanenský místostarosta Jiří Crha.

Závada na osvětlení podél ulic Svitavská, Poříčí, náměstí Svobody a ulic navazujících včetně obvodů k nim souvisejících

zveřejněno: 14.01.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1355×

Město Blansko oznamuje, že na odstranění závady nesvítícího veřejného osvětlení ve výše uvedených lokalitách se pracuje.

Bourání hotelu Dukla zachytilo časosběrné video

zveřejněno: 12.01.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2347×

Práce na demolici hotelu trvaly zhruba pět měsíců. Díky záběrům kamery, dodané firmou Alf servis, můžete zhlédnout postupné mizení tohoto objektu v rámci tříminutového časosběrného videa.

Dopravní hřiště prošlo rekonstrukcí

zveřejněno: 11.01.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1948×

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo v září loňského roku poskytnutí dotace městu Blansku ve výši 495.000 Kč na projekt „Rekonstrukce dopravního hřiště v Blansku“.

Plánovaná oprava uzavře most přes železniční trať na obchvatu v Rájci-Jestřebí

zveřejněno: 09.01.2016, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2749×

Důvodem opravy mostu, která si vyžádá úplnou uzavírku, je jeho havarijní stav. Investorem akce, jejíž náklady se odhadují na 55 milinů korun, je Jihomoravský kraj. Práce začnou na jaře.

Město znovu zažádalo o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště

zveřejněno: 08.01.2016, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1520×

Při první žádosti města o dotaci v loňském roce došlo ke zrušení zadávacího řízení. Blanenské zastupitelstvo proto schválilo na svém prosincovém zasedání podání nové žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Informace o hospodaření města jsou nově k dispozici na internetu

zveřejněno: 07.01.2016, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1189×

Jednou ze součástí projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Blansko“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie, prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného operačního programu a obecního rozpočtu, je takzvaný „Rozklikávací rozpočet“.

Možnost umístění dítěte do MŠ – doplňující zápis v MŠ Ráječko

zveřejněno: 06.01.2016, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1503×

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko upozorňuje zájemce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mimořádném termínu (tj. mimo standardní termín zápisu), že kapacita mateřských škol v Blansku je v současné době plně využita. Mohou ale využít MŠ v Ráječku.

V lednu lze žádat o příspěvek na mobilitu

zveřejněno: 06.01.2016, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1494×

K datu 31.12. 2015 skončil nárok na příspěvek na mobilitu všem osobám, kterým byla tato dávka přiznána v letech 2012 a 2013, a to podle legislativy účinné do 31.12.2013.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 05.01.2016, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1221×

Starosta města Blanska Ivo Polák komentuje vybraná usnesení z posledního zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko

zveřejněno: 04.01.2016, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1352×

Vážení občané, předkládáme vám opět dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko. Znovu se chceme ptát vás, „zákazníků“, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste spokojeni se službami, které vám poskytují.

Došlo ke změně živnostenského zákona v oblasti ochrany veřejného zdraví

zveřejněno: 03.01.2016, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1092×

Dnem 1. prosince 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Změna se dotýká vázaných živností souvisejících s úpravou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (tj. výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a pořádání kurzů k získání znalostí pro výkon těchto činností).

S deratizací se bude pokračovat na jaře

zveřejněno: 03.01.2016, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 998×

Koncem měsíce listopadu byla ukončena podzimní etapa ochranné ohniskové deratizace na území města Blanska. Firma SENTRAC spol. s r. o., která deratizaci prováděla, předložila zhodnocení výsledků jarní i podzimní deratizace. Z předloženého materiálu je zřejmé, že aplikovaný způsob provádění deratizace výrazně snížil výskyt hlodavců. Úspěšnost byla odhadnuta až na 80 %.VŠECHNY ZPRÁVY


ZPRÁVY Z MĚÚ
informace o činnosti úřadu, upozornění občanům, důležité zprávy ...

KULTURA
pozvánky na kulturní akce, reportáže, fotografie

SPORT
sportovní pozvánky, reportáže, výsledky utkání, fotografie

CESTOVNÍ RUCH
památky, zajímavosti, turistika, informační centrum

HISTORIE
historie města a okolí, články, staré pohlednice a fotky

OKOLNÍ OBCE
co se děje nedaleko aneb pozvánky (nejen) na akce do okolních obcí

OSTATNÍ
vše, co nejde zařadit jinam

TISKOVÉ ZPRÁVY
tiskové zprávy