Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Blanenští vybudují ve směru na Skalní mlýn cyklostezku

5. ledna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1662×

Město připravuje projektovou dokumentaci pro výstavbu komunikace pro pěší a cyklisty podél ulice Gellhornovy. Stezka s asfaltovým povrchem, označená svislým dopravním značením, povede od objektu ředitelství ČKD po rozcestí na Jedovnice a Skalní mlýn. Její délka se odhaduje na 2,5 km.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zejména v letních měsících je provoz na silnici z Blanska směrem na Skalní mlýn poměrně komplikovaný. Komunikace je hojně využívána jak cyklisty, kteří se vydají k Punkevním jeskyním nebo na Petrovice a Němčice, tak i chodci, které musejí míjet auta a autobusy mířící do krasu.

„V případě budování cyklostezek vždy využíváme některého z dotačních titulů Jihomoravského kraje. Jinak tomu nebude ani v tomto případě. Náklady se odhadují na deset až dvanáct milionů korun s tím, že část pokryje zmíněná dotace, zbytek půjde z městského rozpočtu,“ uvedl starosta města Ivo Polák.

V současné době investiční odbor pracuje na projektové dokumentaci. Jakmile město obdrží stavební povolení, zažádá o krajskou dotaci. Realizace stavby se pravděpodobně rozloží do čtyř etap.

„Pozitivní zprávou je, že s pozemky, které vlastní ČKD Blansko a které zasahují do plánované cyklostezky, nebude žádný problém. Potvrdil to insolvenční správce společnosti,“ upřesnil Polák.

Letos dojde i na dokončení posledního úseku cyklostezky na jižní straně u autobusového nádraží. To projde celkovou rekonstrukcí. „Město začne budovat tuto část cyklostezky souběžně s pracemi na úpravách nádraží, a to i v případě, že by neuspělo v dotačním řízení,“ zdůraznil starosta.

Naopak na severní straně chybí část cyklostezky od skateparku po levém břehu mlýnského náhonu směrem k baseballovému hřišti. Jejím doplněním tak dojde k propojení trianglu s jižní částí až k hlavnímu nádraží. Pak už zbývá pouze prodloužit cyklostezku na Poříčí, která by měla kopírovat stavbu nového obchodního centra. Naváže tak na úsek v průmyslové zóně, který vede z Ráječka až k Pyroteku.

red

 

Brzy v Blansku


22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík