Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Do Blanska přijede Legiovlak

24. ledna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 2334×

Milovníci historie i fandové železniční techniky se mohou těšit na ojedinělý zážitek. V rámci oslav 100. výročí bitvy u Zborova, které si připomeneme v červenci letošního roku, do Blanska zavítá na své propagační jízdě replika historického Legiovlaku, v jakém před sto lety českoslovenští legionáři absolvovali svou slavnou sibiřskou anabázi.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vzhledem k velmi nabitému programu Legiovlaku je vyjednání letošní blanenské zastávky úspěchem, k němuž přispěl i fakt, že v Blansku se nachází jediný dochovaný památník hrdinů od Zborova u nás.

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020.

V každém z vagonů Legiovlaku je nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Návštěvníci si prohlédnou originální součásti výstroje a výzbroje, stejně jako předměty legionářské každodennosti. Vybrané exponáty je možné si osahat včetně některých z vystavených zbraní. Odborný výklad poskytují průvodci v replikách legionářských stejnokrojů, kteří provádí jednotlivými vagony a odpoví na případné dotazy. Na místě je rovněž možné pořídit si kromě pamětních předmětů i odborné a populárně naučné publikace s legionářskou tematikou. Výtěžek z tohoto prodeje přitom směřuje přímo na podporu projektu „Legie 100“.

V Blansku mohou zájemci Legiovlak navštívit na hlavním nádraží ve dnech 18.–23. července 2017. Vzhledem k tomu, že Legiovlak má celé léto strávit na Slovensku, budou v červenci města Blansko a v říjnu Znojmo jeho jedinými letošními moravskými zastávkami.

Legiovlak je všem přístupný zdarma. Více na www.csol.cz.

odbor kancelář tajemníka