Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Dobrodružství je třeba zažít. Pomáhá dětem překonat strach

2. ledna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1134×

Záměr přispět k řešení nepříznivého vývoje v oblasti kriminality a dalších sociálně patologických jevů dětí a mládeže je už šestnáctým rokem motivem realizace preventivního programu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cílem je vedle zavedených administrativně represivních metod vytvořit prostor alternativnímu opatření. Neklade si za cíl vymýcení sociálních patologií. Tyto jevy se však snaží regulovat, pokouší se zamezit jejich vzniku a rozšíření. Je známou skutečností, že efektivnější a účelnější je snaha negativním jevům předcházet, než pak následně napravovat vzniklé škody.

Projekt s názvem „DOBRODRUŽSTVÍ“ je realizován v úzké spolupráci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí blanenského městského úřadu a týmu dobrovolných instruktorů spolku Horizont Blansko, z. s.

V dnešním světě u dětí a mládeže převažuje dojem, že si dobrodružství můžeme koupit nebo virtuálně prožít na počítačových hrách. A ještě horší situace však nastává, když se děti snaží hledat dobrodružství v páchání vandalismu, trestné činnosti nebo v experimentech s alkoholem či jinou drogou.

Ubylo přirozených okolností, kdy byl člověk nucen bojovat o svou holou existenci a zanikly procesy, které dříve připravovaly a uváděly mladé lidi do života dospělých. Došlo k úbytku přímých zkušeností, spotřební přístup k životu omezuje samostatné rozhodování a aktivitu. Vzdělávání je často omezeno na pasivní reprodukci získaných vědomostí a také rodiče se všemožně snaží dětem usnadňovat cestu do života.

Skutečnost, že ubývá příležitostí prožít běžná přirozená dobrodružství, která mohou v mnohostranném výchovném procesu vést k aktivnímu pojetí přístupu k životu či řešení problémů, ovlivnila vedle své vlastní programové náplně i výběr názvu projektu prevence kriminality.

Kontinuální realizace probíhá formou krátkodobých víkendových pobytů a letního tábora. Program, mimo obvyklé činnosti při pobytu v přírodě, obsahuje také prvky, které umožňují dětem překonat jistou dávku strachu a zažít pocity vzrušení a napětí.

Jejich smyslem je umožnit poznání sama sebe, svých schopností, vloh, hranic a limitů. Umožňují aktivně řešit vzniklé situace, poznat kouzlo vzájemné mezilidské spolupráce, „zkoušet“ věci, o kterých jsme si mysleli, že je nikdy nedokážeme. Dětem tak pomáhají zvyšovat jejich sebedůvěru, sebepojetí a sebevědomí.

Výběr účastníků na těchto akcích cíleně provádí kurátoři pro mládež a terénní sociální pracovnice. Nejedná se o nějaké masové akce. S ohledem na individuální přístup jsou kapacitní možnosti limitovány dle typu aktivit. Při víkendovém pobytu maximálně do počtu šestnácti dětí, na letním táboře pak do čtyřiadvaceti.

Akce v prostředí přírody a prožívané v kolektivu se stávají pro zúčastněné děti nevšedním zážitkem a současně neformálním prostorem pro sociální učení, často potřebným pro získání důvěry v sebe a ostatní lidi.

První letošní akce proběhla na jaře a byla tematicky zaměřena na poznání blízkého, ale pro zúčastněné děti často jen málo známého okolí. Jako základna posloužila fara v Ostrově u Macochy a zřejmě největším dobrodružstvím byla návštěva veřejnosti jinak nepřístupných jeskyní. Překonání obavy z cesty tmou a stísněným prostorem může být dobrou přípravou pro další a úspěšnější zvládání zátěžových situací běžného života.

Stěžejní akcí letošního roku se o prázdninách stal tábor na vodácké základně v Soběšíně. K týdnu ve stanech na břehu řeky nedaleko Českého Šternberka zde již tradičně patří kanoe a hlavně celotáborová etapová hra. Ta letošní proměnila táborníky na sedm dní v dávné vikingské mořeplavce. Součástí táborového života bylo udržovat pořádek ve stanu, zvládat služby v kuchyni a další táborové povinnosti.

Podzimní akce proběhla na skautské základně v Chlébském. Děti zde poznaly krásné prostředí chráněné oblasti Svratecká hornatina na východním úpatí Českomoravské vrchoviny. Poslední akcí v roce bývá tradičně víkendová akce s koňmi na Ranči Kameňák nedaleko Doubravice nad Svitavou.

Cílem nebylo naučit se jezdit na koni. Stačilo poznat radost z jízdy a komunikace s živým tvorem. A hlavně zjištění, že k jízdě na koni patří postarat se o něj a se vším, co patří k životu na ranči – úklid stájí, čištění koní, krmení, péče o výstroj.

Nyní realizátoři projektu DOBRODRUŽSTVÍ 2016 připravují jeho další pokračování k podání žádosti o finanční podporu na nadcházející rok. Záměr realizace programu je dlouhodobý a kontinuální. Odrůstající děti jej opouští a namísto nich jsou zařazováni noví klienti.

odbor sociálních věcí