Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Vydání obecně závazné vyhlášky vymezující školské obvody pro mateřské školy je pro obce nyní povinné

23. ledna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1213×

Odbor ŠKOL upozorňuje obce v rámci ORP Blansko, že v souladu s § 178 a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyvstala obcím od 1. ledna 2017 nová povinnost, a to vymezit obecně závaznou vyhláškou obce školské obvody pro mateřské školy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Školské obvody se vymezují obdobně jako v případě obvodů základních škol, a to následovně:

  • Je-li v obci jedna základní škola/mateřská škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce (tj. není nutné přijímat OZV).
  • Je-li v obci více základních škol/mateřských škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně závaznou vyhláškou.
  • Je-li na území svazku obcí jedna základní škola/mateřská škola nebo více základních škol/mateřských škol zřízených svazkem obcí nebo dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních/mateřských škol zřizovaných některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhláškou příslušnou část školského obvodu.

Obecně závaznou vyhlášku je třeba přijmout tak, aby podle jejích ustanovení mohl proběhnout již zápis pro nadcházející školní rok 2017/2018, tedy do doby od 2. do 16. května 2017.

V rámci dopravní obslužnosti území kraje je kraj povinen zajistit dopravu do spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne čtyři kilometry.

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy